Školní stravování

Nové informace ke školnímu stravování!

Vážení rodiče,
chtěl bych vám poskytnout informace ke změnám ve školním stravování, které budou platné od 1.4.2024. Zpráva se stejným obsahem vám byla zaslána prostřednictvím online systému Bakaláři.

Změny ve školním stravování:
 - školní stravování bude nově plně organizováno Základní školou Suchohrdly
 - dnes, tj. 15.3.2024 byla vašim dětem předána nová přihláška ke školnímu stravování, kterou je třeba vyplnit a odevzdat třídní učitelce do pátku 22.3.2024.
 - na webových stránkách školy v záložkách  "Aktuality" a "Jídelna" je zveřejněn nový "Vnitřní řád výdejny", který si prosím pozorně přečtěte
 - formulář "Přihláška ke školnímu stravování" je k dispozici také na webových stránkách školy v záložce "Dokumenty ke stažení"
 - odhlašování obědů bude od 1.4.2024 probíhat výhradně přes online systém Bakaláři prostřednictvím textové zprávy odeslané zaměstnankyni školní výdejny paní Markétě Pasekové. Od 1.4.2024 prosím nepište ani nevolejte paní Horákové!
 - oběd na následující den je možné odhlásit vždy alespoň jeden pracovní den předem, vždy do 12:30 hod
 - platba za obědy bude vždy na konci aktuálního měsíce vygenerována systémem Bakaláři a bude třeba ji zaplatit vždy do 10 dne následujícího měsíce. Platba bude zasílána na speciální účet: 266241119/0600.

Všechny důležité informace najdete v dokumentu "Vnitřní řád výdejny", který je zveřejněný na webových stránkách školy, jak je uvedeno výše.
Děkuji vám za spolupráci.
Jiří Voborný, ředitel školy