Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v následujícím textu uvádím informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

 

V souvislosti s rozhodnutím Ministerstva školství ČR bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní účasti dětí. V přílohách tohoto textu najdete tři základní dokumenty:

  1. Změněné informace o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání
  2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  3. Žádost o odklad povinné školní docházky

Vytiskněte si prosím formulář Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, případně Žádosti o odklad povinné školní docházky (podle toho, co pro své dítě požadujete). Oba formuláře jsou k dispozici ve formátech docx a pdf. Vytištěný formulář vyplňte, podepište a doručte řediteli školy jednou z forem uvedených v informacích k zápisu. Přečtěte si, prosím, pozorně dokument Změněné informace o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, ve kterém najdete možnosti, kterými lze vyplněnou žádost o přijetí (příp. žádost o odklad) doručit řediteli školy. Dále v tomto dokumentu najdete termíny a úřední hodiny, ve kterých bude ředitel přítomen ve škole. V těchto termínech lze vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy osobně. V případě dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitele školy a kontaktujte jej na telefonním čísle: 777955368.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

 

Jiří Voborný, ředitel školy