Sportovní kroužek (3. - 5. třída)

 
Vedoucí kroužku: PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.
E-mail: zssuchohrdly@gmail.com
Telefon: 777955368
Kroužek probíhá:  každé úterý od 1. října do 31. května vždy v čase 14:00 - 14:45 hod
Poplatek: 150 Kč/pololetí
Kroužek je určen pro žáky: 3. - 5. třídy

Náplň kroužku: 

V tomto kroužku se žáci seznámí se základy míčových her. Jeho součástí budou také koordinační a posilovací cvičení, vyzkoušíme si cvičení na gymnastickém nářadí, budeme závodit v družstvech a hlavně budeme stále v pohybu :)