Sborový zpěv a dramaťák

Sborový zpěv a dramaťák
 
Vedoucí kroužku: Mgr. Petra Pelánová
E-mail: pelanova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 604 368 980
Kroužek probíhá:  od října do konce května, úterý 13.00 - 13.45
Poplatek: 150 Kč/pololetí

Náplň kroužku: 

Zpíváme s dětmi pro radost ve třídě i na různých akcích pro veřejnost.

Učíme se jazykolamy, básničky, vyprávíme a hrajeme pohádky a hry.