Sportovní kroužek (I. - II. třída)

 

Vedoucí kroužku: Mgr. Ivona Holešová

E - mail: holesova@zssuchohrdly.cz

Telefon: 607 648 941

Kroužek probíhá: od října do konce května, středa - 13. 15 - 14. 00 hod.

Poplatek: 150,- Kč/pololetí

Kroužek je určen pro žáky: I. - II. třídy

Náplň kroužku: Budeme hrát hry a rozvíjet své pohybové a motorické dovednosti.