Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek
 
Vedoucí kroužku: Mgr. Tereza Beranová
E-mail: beranova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 773192304
Kroužek probíhá:  od října do konce května
Poplatek: 250 Kč/pololetí
Kroužek je určen pro žáky: 3. - 5. třídy

Náplň kroužku: 

Budeme kreslit, malovat s vytvářet různými technikami a z různých materiálů.