Seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů
 

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru najdete seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace od 1.9.2021.

                                                                                          Jiří Voborný, ředitel školy