Zápis dětí do první třídy na školní rok 2017/2018 

Základní škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace,

Školní 195. Suchohrdly, 669 02 Znojmo, IČ.75001594, tel. 515 550 666

 

Oznámení o přijetí uchazečů do prvního ročníku základní školy

Ve školním roce 2017/2018 byli přijati k základnímu vzdělávání

na základní školu, jejíž činnost vykonává

 Základní škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace

tito uchazeči

 Č. j. ZŠ 45/2017

Č. j. ZŠ 47/2017

Č. j. ZŠ 48/2017

Č. j. ZŠ 49/2017

Č. j. ZŠ 50/2017

Č. j. ZŠ 51/2017

Č. j. ZŠ 52/2017

Č. j. ZŠ 53/2017

Č. j. ZŠ 54/2017

Č. j. ZŠ 55/2017

Č. j. ZŠ 56/2017

Č. j. ZŠ 57/2017

Č. j. ZŠ 59/2017

Č. j. ZŠ 60/2017

Č. j. ZŠ 61/2017

Č. j. ZŠ 62/2017

Č. j. ZŠ 63/2017

Č. j. ZŠ 64/2017

Č. j. ZŠ 65/2017

Č. j. ZŠ 66/2017

Č. j. ZŠ 69/2017

Č. j. ZŠ 70/2017

Č. j. ZŠ 71/2017

V Suchohrdlech dne 28. 4. 2017                     

Oznámení o  dodatečném přijetí uchazečů do prvního ročníku základní školy

Ve školním roce 2017/2018 byli přijati k základnímu vzdělávání

na základní školu, jejíž činnost vykonává

 Základní škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace

tito uchazeči

Č. j. ZŠ 72/2017

 

zpracovala: Marcela Mašejová, ředitelka školy           schválil: Mgr.Lea Šmikmátorová, statutární zástupce ředitele školy

Zákonní zástupci mají právo požádat o vyhotovení stejnopisu písemného vyhotovení

 (§ 69 odst. 4 správního řádu) spisu

 

V případě, že je dítě již zapsané na jiné škole, zákonný zástupce včas tuto skutečnost škole oznámí 

a požádá o přestup nebo zrušení žádosti o přijetí škole, na  kterou nechce nastoupit..

¨

Příloha: Dokumenty potřebné k zápisu do první třídy ke stažení níže:

Desatero pro rodiče budoucích školáků

Dokumenty k zápisu do první třídy