zaměstnanci

 
VEDENÍ ŠKOLY
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.      
   
TŘÍDNÍ UČITELÉ A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Ivona Holešová 1. třída     
Mgr. Petra Pelánová 2. třída   
Mgr. Tereza Beranová 3. třida  
Mgr. Veronika Juříková 4. třída   
Mgr. Renata Chalabalová 5. třída   
     
NETŘÍDNÍ UČITELÉ
PhDr. Jiří Voborný,Ph.D        TV
   
VYCHOVATELÉ
Marie Vítámvásová  
Tereza Tejkalová  
   

TECHNIČTÍ ZAMĚSTNANCI
František Kuchař školník ZŠ Suchohrdly
Renata Svobodová  uklízečka ZŠ Suchohrdly