zaměstnanci

 
VEDENÍ ŠKOLY
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.      
   
TŘÍDNÍ UČITELÉ A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Petra Pelánová 1. třída - Suchohrdly      24 žáků
Mgr. Eva Skopalová 2. třída - Suchohrdly  18 žáků
Mgr. Veronika Juříková 3. třida - Suchohrdly 11 žáků
Mgr. Renata Chalabalová 4. třída - Suchohrdly 19 žáků
Mgr. Kateřina Sochorová 5. třída - Suchohrdly  15 žáků
     
NETŘÍDNÍ UČITELÉ
PhDr. Jiří Voborný,Ph.D        TV
   
VYCHOVATELÉ
Marie Vítámvásová Suchohrdly
Ivona Šrámková  Suchohrdly
   

TECHNIČTÍ ZAMĚSTNANCI
František Kuchař školník ZŠ Suchohrdly
Renata Svobodová  uklízečka ZŠ Suchohrdly