Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace, Školní 195, Suchohrdly, 669 02 Znojmo

IČ: 06199348, tel.: 773192304, e-mail: zssuchohrdly@gmail.com

 

Oznámení o přijetí uchazečů do prvního ročníku základní školy

 

Ve školním roce 2018/2019 byli přijati k základnímu vzdělávání

na základní školu, jejíž činnost vykonává

Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace

tito uchazeči

Č.j. ZŠ 5/2018

Č.j. ZŠ 6/2018

Č.j. ZŠ 7/2018

Č.j. ZŠ 9/2018

Č.j. ZŠ 10/2018

Č.j. ZŠ 11/2018

Č.j. ZŠ 12/2018

Č.j. ZŠ 13/2018

Č.j. ZŠ 14/2018

Č.j. ZŠ 15/2018

Č.j. ZŠ 16/2018

Č.j. ZŠ 17/2018

Č.j. ZŠ 18/2018

Č.j. ZŠ 19/2018

Č.j. ZŠ 20/2018

 

V Suchohrdlech dne 11.4.2018

PhDr. Jiří Voborný, Ph.D., ředitel školy

Zákonní zástupci mají právo požádat o vyhotovení stejnopisu písemného vyhotovení spisu

(§ 69 odst. 4 správního řádu).

 

Oznámení:

od 1. 7. 2017 vznikají dvě nové příspěvkové organizace a do funkce ředitelů nastupují: 

PhDr. Jiří Voborný Ph.D, ředitel Základní školy Suchohrdly,příspěvkové organizace

Ivana Spurná, ředitelka Mateřské školy Suchohrdly, příspěvkové organizace.