Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace, Školní 195, Suchohrdly,

669 02 Znojmo, IČ: 06199348, tel.: 773192304, e-mail: zssuchohrdly@gmail.com

 

Čj. 28/2019

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace, od 1. 9. 2019

 

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel PhDr. Jiří Voborný, Ph.D., zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace od 1. 9. 2019.

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

 

 

registrační číslo

výsledek řízení

1

Č.j. ZŠ 2/2019

přijat(a)

2

Č.j. ZŠ 3/2019

odklad

3

Č.j. ZŠ 4/2019

přijat(a)

4

Č.j. ZŠ 5/2019

přijat(a)

5

Č.j. ZŠ 6/2019

odklad

6

Č.j. ZŠ 7/2019

přijat(a)

7

Č.j. ZŠ 8/2019

přijat(a)

8

Č.j. ZŠ 9/2019

přijat(a)

9

Č.j. ZŠ 10/2019

přijat(a)

10

Č.j. ZŠ 11/2019

odklad

11

Č.j. ZŠ 12/2019

přijat(a)

12

Č.j. ZŠ 13/2019

odklad

13

Č.j. ZŠ 14/2019

přijat(a)

14

Č.j. ZŠ 15/2019

přijat(a)

15

Č.j. ZŠ 16/2019

přijat(a)

16

Č.j. ZŠ 17/2019

přijat(a)

17

Č.j. ZŠ 18/2019

přijat(a)

18

Č.j. ZŠ 19/2019

odklad

19

Č.j. ZŠ 20/2019

odklad

20

Č.j. ZŠ 21/2019

přijat(a)

21

Č.j. ZŠ 22/2019

přijat(a)

22

Č.j. ZŠ 23/2019

přijat(a)

23

Č.j. ZŠ 24/2019

odklad

24

Č.j. ZŠ 25/2019

přijat(a)

25

Č.j. ZŠ 26/2019

přijat(a)

26

Č.j. ZŠ 27/2019

přijat(a)

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

10.4.2019

                                                                                                                                                                    

 

PhDr. Jiří Voborný, Ph.D., ředitel školy

 

Oznámení:

od 1. 7. 2017 vznikají dvě nové příspěvkové organizace a do funkce ředitelů nastupují: 

PhDr. Jiří Voborný Ph.D, ředitel Základní školy Suchohrdly,příspěvkové organizace

Ivana Spurná, ředitelka Mateřské školy Suchohrdly, příspěvkové organizace.