5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Sochorová

 

 

Milí páťáci,

tak jsme se již vydali na naši misi, expedici Páťák. Mount Everest, který máme zdolat, nemá sice 8 848 m, zato jej musíme zdolávat opakovaně. Proto jste všichni jediní a jedineční horolezci, kteří během tohoto roku vylezou Everest hned několikrát. Nemusíte se však ničeho bát, vždyť víte, že všichni jsme na jednom laně, a když jeden náhodou ztratí rovnováhu, ostatní ho vší silou přitáhnou do bezpečí. Každý horolezec ví, že kromě kvalitní výbavy je nejdůležitější mít po boku kámoše, na kterého se můžu spolehnout v každé situaci. Věřím, že v naší třídě je minimálně 14 takových. Přeji vám všem, abyste s úspěchem zdolali všechny překážky, které vám přijdou do cesty, a vždy jednali podle pravidla Fair play.

Mgr. Kateřina Sochorová

 

Sběr papíru 

 

1. Kamil Šimánek - 77 kg 

2.Pavlína Kolaříková - 40 kg 

3. Matěj Dubiš - 39 kg 

Přímětice     Den her

S naší třídou jsme se v minulosti zúčastnili aktivního dne v Příměticích, abychom zjistili, jak jsme na tom s pohybovými aktivitami a rozumovými schopnosti. Získali jsme diplomy ve dvou disciplínách - relaxační a rozumové hře, takže to není špantné skóré, přesto je nutné neusnout na vavřínech!

viz fotogalerie

Program     Tvořivé Vánoce

Zase jsme jednou vyrazili za práh naší školy, opět do Jihomoravského muzea. Vánoce se blíží, a tak jsme se rádi dověděli zajímavosti o samotných svátcích. Příběhy, které utvořily svátky do nynější podoby se odehrály v minulosti, někdy až 2 000 let daleké. Příběh o vánočním stromě je také poutavý, a protože vánoční strom je sice mladý, ale podstatný symbol Vánoc, každý jsme si jeden vyrobili.

Zkoukněte fotografie z akce  

Přírodovědný projekt         Sluneční soustava

Dnes jsme měli příležitost odcestovat do vzdálených míst, překonali jsme tíhu zemské gravitace a omrkli Sluneční soustavu. Je to ten nejbližší dotek Vesmíru, který je nám ze Země k dispozici, a přesto se i zde počítají vzdálenosti na světelná léta. Vytvářením projektů jsme si přiblížili jednotlivé planety a některým se podařilo vytvořit téměř interaktivní výukový materiál. Děkuji všem za snahu,

více ve fotogalerii.

Vlastivědný projekt          Počátky průmyslové revoluce

Celý život je taková manufaktura na zážitky, skládá se z malých dílků, které přicházejí. A protože vynález manufaktury je fenomén průmyslové revoluce, princip manufaktury jsme si vyzkoušeli i dnes ve vlastivědě. Pracovali jsme ve třech skupinách. Jedna skupina měla za úkol vytvářet kruhy na papír, druhá je stříhat a třetí lepit. Nakonec vznikl zajímavý výtvor. Podobně jsme pracovali i v minulosti ve výtvarce, když jsme vyráběli krápníky (viz foto). Společně jsme vytvořili zajímavé věci, ale kdyby jedna skupina chyběla, už by se dílko nedalo vytvořit. Princip manufaktury je postaven na faktu, že každý vytváří část, nakonec vznikne výsledek, žádná z částí nejde postrádat. Poté jsme se seznámili s obdobím Průmyslové revoluce a dokonce nám přišel dopis z minulosti od Prokopa Diviše. Už víme, že minulost se dotýká přítomnosti skrze vynálezce, kteří se snažili chápat za hranice tehdejších monžností, a tak i když je hromosvod běžná věc, jsme za něj moc rádi. A abychom ani my nebyli v tom pokroku pozadu, vymysleli jsme pár vynálezů čistě pro školní účely. Co říkáte na automatický Smazávač tabulí nebo Přezouvač obuvi, Stáleseusmívač, brýle pro čtení nazpátek, zábavnou krabici proti nudě o přestávce, pilulku Všechnovím, velmi praktický Neusínačvlavici či stroj proti houpání se na židli. Pokud se chcete podívat na představy našich páťáků,

mrkněte do fotogalerie.  

 

Přírodovědný projekt     Mít pevnou půdu pod nohama ...

Skutečně máme pevnou půdu pod nohama, nebo se nám spíše drolí? Zjistit, jak to ve skutečnosti je, tak na to jsme se zaměřili v přírodovědě.  Vydali jsme se do lesa, vybaveni náčiním, abychom prozkoumali, po čem tak rádi běháme. Je s podivem, jak detailní svět nalezneme tam dole v trávě, v půdě. Dali jsme se do objevování, hrabali jsme, vytvářeli válečky a podle kritérií usuzovali, o jaký typ půdy se jedná. Také jsme si  každý do kelímku zasadili fazoli, kterou jsme si odnesli do třídy. Teď budeme poctivě zavlažovat a sledovat její růst. Pokud se nám zadaří a fazole vyroste, rádi přidáme fotografie z našeho úspěšného zahradničení. Nyní postačí foto z aktivit v lese. 

viz fotogalerie

Přírodovědný projekt        Elektrická energie

 Tímto projektem jsme dnes zakončili velkou kapitolu jednak o nerostných surovinách, jednak o elektrické energii a jejím využití. V průběhu hodin jsme se seznamovali s energií a s její neustále rostoucí spotřebou ve světě. Již víme, jaké elektrárny pracují se zdroji obnovitelnými, jaké využívají suroviny neobnovitelné. Čím více jsme se dovídali, tím více si uvědomujeme, jak je tato problematika složitá a jak není jednoznačně možné posoudit, co je dobré a co ne. Jedno lze říct jednoznačně: je potřebné s elektrickou energií šetřit a chránit tak přírodu. Poslední hodinu jsme vytvořili projekty. Zadání znělo: vytvoř reklamu na vybraný typ elektrárny . Posuďte sami, jaký reklamní slogan vás nejvíce zaujme a jaký zdroj elektrické energie je vám nejvíce sympatický.

více ve fotogalerii

 

Výprava do středověku Aneb Co nezkusíš na vlastní kůži, nevíš ...

Za jednoho ne docela idylického počasí jsme se vydali, vybaveni deštníky, do Domu umění, abychom načerpali informace o středověké době. Mile nás všechny překvapilo, že jsme nebyli konfrontováni dvouhodinovou monotónní přednáškou, právě naopak, vše bylo v duchu - vyzkoušej si sám. Skutečně, vyzkoušeli jsme si obléct pár nejlehčích kusů brnění, které nás i tak zatěžkalo, už víme, jaké je to stát u kůlu v okovech, a taky si dokážeme představit, jak složité bylo něco napsat husím brkem či nasoukat se do lněného oblečení. I když se v dnešní době běžně ve výtvarné výchově nemaluje zlatem, přesto si vážíme možnosti žít dnes tak poklidný život, a obdivujeme středověkou minulost za to, že nám vydala tolik krásných děl a památek.

Mrkněte do fotogalerie

 

Celoroční projekt     Čtenářská dílna

Všichni žáci se letos zapojili do projektu čtenářské dílny. Její podstatou je souvislá četba knih na pokračování v průběhu celého školního roku. Na jeden měsíc připadne přečíst 120 stran knihy. Pokud má kniha více stran, úměrně tomu má žák nárok číst knihu delší dobu. Přečtenou knihu je nutné zapsat do čtenářského deníku a vypracovat záznam s obrázkem. Do hodin čtenářské dílny si děti přinesou své knihy a pokračují ve čtení. Navíc mají za úkol vyhledat v rámci své knihy odpověď na otázku, která je položena na začátku hodiny.  Součástí je pak diskuze nad otázkami a zajímavé postřehy z četby. V rámci celoročního projektu žáci na předem dohodnutý termín vypracují referát o své knize podle stanovené osnovy. Čtenářská dílna je užitečným prostředkem, jak povzbudit děti ke čtení knih, motivovat je k dlouhodobému čtení textů a výrazně podpořit čtenářskou gramotnost.     

 

                                                                    

Týdenní plán

 

18. 6. -  22. 6. 2018  

- v tomto týdnu stále platí původní rozvrh, podle kterého jsme se učili od začátku školního roku do 23.3. 2018

- v měsíci červnu už neprobíhají žádné kroužky

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________