3. třída 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitel: Mgr. Tereza Beranová

Týdenní plán   14.1.-18.1.

 • Předmět:  

  Poznámky:                                                                      

  Český jazyk

  Pády podstaných jmen, opakování na písemnou práci

   

  Čtení a psaní

  Paní Láry Fáry

  Matematika

  Počítání do 1000, Pamětné sčítání a odčítání

  Prvouka

  Měření délky, hmotnosti, převody jednotek, praktické pokusy

  Anglický jazyk

  Rodina, Who is it?, he, she
  test

 

Důležité informace:

 

V týdnu od 21. do 25. 1. budeme psát pololetní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
25.1. budeme spát ve škole

Odkazy k procvičování:

 

https://skolakov.eu/

https://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/

https://www.onlinecviceni.cz/
 
https://www.gramar.in/cs/
 
https://www.zlatka.in/cs/

Kontakty:

email: te.beranova@email.cz

školní email: zssuchohrdly@email.cz

telefon:   sborovna + družina     773 192 304 

Opakování učiva 2. ročníku (Uč. str. 3-9)

 

Ze života 3. třídy