3. třída 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitel: Mgr. Tereza Beranová

 

Týdenní plán   11.3. - 15.3.

 • Předmět:  

  Poznámky:                                                                      

  Český jazyk

  Vyjmenovaná slova po P, procvičování, slovesa (osoba, číslo, čas)

   

  Čtení a psaní

  Tiché čtení, orientace v textu. Vyhledávání slov v textu. Společná četba.

   

  Matematika

  Písemné sčítání trojciferných čísel, pamětné sčítání a odčítání do 1000

   

  Prvouka

  Neživá příroda - vzduch, voda, koloběh vody v přírodě

   

  Anglický jazyk

  Části obličeje, části těla

Důležité informace:

 

Výuka v týdnu od 11. do 15.3. bude probíhat podle změněného rozvrhu.

V úterý 26.3. odpadá kroužek Mladí debrujáři pro 3., 4. a 5. ročník.

13.3. a 3.4. nás čeká preventivní program Bezpečně na sítí, který se bude konat v Třebíči.

29.3. Divadelní představení ve Znojmě (předplatné)

2.4. Vida centrum Brno

29.4. Lanové centrum Březová 

https://brezova.istan.cz/piktogramy/8-vysokolanove-centrum.html

16.5. Modrá u Velehradu, Živá voda a archeoskanzen 

https://www.zivavodamodra.cz/

https://www.archeoskanzen.cz/

22.5. Anglické divadlo Lazy Goat (Dukla Znojmo)

31.5. Divadelní představení ve Znojmě (předplatné)

3. - 5.6. Školní výlet

Vida centrum v Brně, Lanové centrum v Březové, Modrá u Velehradu a preventivní program v Třebíči financovány z projektu EU.

 
 

Odkazy k procvičování:

odkaz na Google Earth: https://www.google.com/intl/cs/earth/  

 

https://skolakov.eu/

https://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/

https://www.onlinecviceni.cz/
 
https://www.gramar.in/cs/
 
https://www.zlatka.in/cs/
 

Kontakty:

email: te.beranova@email.cz

školní email: zssuchohrdly@email.cz

telefon:   sborovna + družina     773 192 304 

Opakování učiva 2. ročníku (Uč. str. 3-9)

 

Ze života 3. třídy