1. třída

třídní učitelka Mgr. Ivona Holešová

 kontaktní email:     i.holesova@email.cz
telefonní kontakt:        607 648 941
konzultační hodiny - po předchozí domluvě

 

Prosím procvičujte Matematiku obor čísel 0 - 10 a nově také obor čísel 0 - 20 na skolakov.eu. Děkuji.             

Tento týden se seznámíme s novou hláskou, písmenem Řř. Prosím vystřihnout a vložit do desek s písmeny. Děkuji.

 

Máme za úkol procvičovat čtení na listech a ve Slabikáři a skládání slov a jednoduchých vět s písmeny Mm, Ll, Ss, Pp, Tt, Jj, Nn, Dd, Kk, Rr, Vv, Zz, Hh, au, ou, Šš, Cc, Čč, Bb, Žž, Řř. Děkuji. 

 
 
Zasílám k nahlédnutí vypracované listy Vašich dětí. Prosím o Váš podpis a navrácení listů zpět. Děkuji.
 

Učivo můžete s dětmi také procvičovat zde: rysava.websnadno.cz. Kromě čtení, matematiky, prvouky toho najdete spoustu také v sekci: Různé pro učitele a žáky, dále pak 1.ročník - odkazy. Děkuji.

 
Znalosti žáků ověřujeme samostatnou prací, kdy po zadání pokynů učitelem pracují žáci samostatně. Samostatnou práci poznáte podle zkratky S.P. Ostatní úkoly plníme a procvičujeme společně dle pokynů učitele a opisu z tabule.
 

Kromě samolepek, které lepíme do deníčku na konci týdne za pěkné chování, aktivní a svědomitý přístup ke školní práci, jsme začali rozdávat také šklebáky za nepozornost, časté zapomínání školních pomůcek, nerespektování pokynů a nevhodné chování.

Přidali jsme ZELENÉ ŠKLEBÁKY za nepřipravenost na výuku, za neudržení pořádku na svém pracovním místě.

 
 

Prosím, dohlédněte, aby děti měly každý den ořezané tužky a pastelky. Děkuji.

P. uč. Ivona Holešová

 

 
 

Týdenní plán   18.2. - 22.2.

 
Český jazyk:  Slabikář str. 63, str. 89 - 92, Písanka č. 3 str. 3 - 6
 
Matematika:   prac. seš. MA 3 str. 7 - 9 , opakování a upevňování probraného učiva - obor čísel 0 - 10
 
Prvouka:    prac. učebnice Já a můj svět str. 44 - 45