1. třída

třídní učitelka Mgr. Ivona Holešová

 kontaktní email:     i.holesova@email.cz
telefonní kontakt:        607 648 941
konzultační hodiny - po předchozí domluvě

 

Připomínám: Škola v přírodě, částka 1500,- Kč nebo záloha 500,- Kč do 28. 6. 2019

 

Připomínám: Přečíst během letních prázdnin 1 knihu (volný výběr knihy i autora). Budeme si o knihách povídat v září a zapíšeme si je do Čtenářských deníků.

 
Připomínám: Kdo ještě neodevzdal Smítka (kniha od B. Říhy), prosím o jeho navrácení. Děkuji.
 
 

Prosím uschovejte SLABIKÁŘ o letních prázdninách tak, abychom ho mohli v září opět oprášit. Připomeneme si na začátku školního roku 2019/2020 všechna písmena a rozečteme se na jednoduchých textech. Děkuji.

 
 
Donesli jsme si domů vše co se dalo :-), záleží na vás, jestli si něco uschováte na památku či dáte do sběru. Výtvarné potřeby proberte a co půjde, můžete použít příští školní rok. 
 
 

Prosím o podepsání a odevzdání těchto školních sešitů, dopíšeme v září - Písanka č. 5, Diktáty, Psaní - Š. Děkuji.

 

Hodnocení Závěrečných písemných prací jsme zapsali do Notýsku (Žákovské knížky), pokud je budete chtít vidět, k nahlédnutí budou do 28. 6. 2019 u třídní učitelky.

 
 

Dbejte, prosím, aby vaše děti doma pravidelně četly. Děkuji. 

 

!!! Prosím o zaplacení obědů nejpozději do 28. 6. 2019. Děkuji.

 

Připomínám: V pátek dne 28. 6. 2019 - Vysvědčení, výuka !!! jednu vyučovací hodinu, kdo nepůjde na oběd, nezapomeňte oběd ODHLÁSIT. Poslední školní týden - pondělí - čtyři vyučovací hodiny !!!

 
 
 
 
 

Učivo můžete s dětmi také procvičovat zde: rysava.websnadno.cz. Kromě čtení, matematiky, prvouky toho najdete spoustu také v sekci: Různé pro učitele a žáky, dále pak 1.ročník - odkazy. Děkuji.

 
P. uč. Ivona Holešová

 

 
 

Týdenní plán   24. 6. - 28. 6.

 
Český jazyk:   Doplňková četba - Klára, zloděj bonbónů a já, opakování a upevňování probraného učiva 
 
Matematika: opakování a upevňování probraného učiva 
 
Třídnické práce.