1. třída

třídní učitelka Mgr. Ivona Holešová

 kontaktní email:     i.holesova@email.cz
telefonní kontakt:        607 648 941
konzultační hodiny - po předchozí domluvě
Co nás tento týden čeká? Pondělí dopoledne - návštěva obecního sklepa a nadílka
                                              Úterý dopoledne - nácvik na Vánoční akademii
 

Tento týden se seznámíme s novou hláskou, písmenem Rr. Prosím vystřihnout a vložit do desek s písmeny. Děkuji.

 
 
Sběr starého papíru - celkem naše třída nasbírala 293 kg, z toho Adam Hlávka 55 kg, Ella Pojerová 50 kg a Lukáš Bulín 48 kg. Děkujeme.
 
Máme za úkol procvičovat čtení na listech a ve Slabikáři a skládání slabik, slov a jednoduchých vět s písmeny Mm, Ll, Ss, Pp, Tt, Jj, Nn, Dd, Kk, Rr. Děkuji. 
 
 
Zasílám k nahlédnutí vypracované listy Vašich dětí. Prosím o Váš podpis a navrácení listů zpět. Děkuji.
 

Učivo můžete s dětmi také procvičovat zde: rysava.websnadno.cz. Kromě čtení, matematiky, prvouky toho najdete spoustu také v sekci: Různé pro učitele a žáky, dále pak 1.ročník - odkazy. Děkuji.

 
Znalosti žáků ověřujeme samostatnou prací, kdy po zadání pokynů učitelem pracují žáci samostatně. Samostatnou práci poznáte podle zkratky S.P. Ostatní úkoly plníme a procvičujeme společně dle pokynů učitele a opisu z tabule.
 

Kromě samolepek, které lepíme do deníčku na konci týdne za pěkné chování, aktivní a svědomitý přístup ke školní práci, jsme začali rozdávat také šklebáky za nepozornost, časté zapomínání školních pomůcek, nerespektování pokynů a nevhodné chování.

 
 

Prosím, dohlédněte, aby děti měly každý den ořezané tužky a pastelky. Děkuji.

P. uč. Ivona Holešová

 

 
 

Týdenní plán   10.12. - 14.12.

 
Český jazyk:  Slabikář str. 28 - Rr, str. 41 - 42, Písanka č. 2 str. 16 - 17
 
Matematika:   prac. seš. MA 2 str. 15 - 17
 
Prvouka:    prac. učebnice Já a můj svět str. 32 - 33