1. třída

třídní učitelka Mgr. Ivona Holešová

 kontaktní email:     i.holesova@email.cz
telefonní kontakt:        607 648 941
konzultační hodiny - po předchozí domluvě

 

Postupně se seznamujeme s dalšími písmeny. Tento týden nás čeká písmeno Tt. Máme opět za úkol přečíst nové písmeno rodičům v učebnici Živá abeceda a písmeno s rodiči vystřihnout a vložit do desek na písmena k ostatním. Dále máme za úkol procvičovat čtení a skládání slabik a jednoduchých slov s Mm, Ll, Ss, Pp, Tt. Děkuji. 

 

Připomínám: 29. a 30. 10. 2018 - podzimní prázdniny

 

Zasílám k nahlédnutí vypracované listy Vašich dětí. Prosím o Váš podpis a navrácení listů zpět. Děkuji.

 

Učivo můžete s dětmi také procvičovat zde: rysava.websnadno.cz. Kromě čtení, matematiky, prvouky toho najdete spoustu také v sekci: Různé pro učitele a žáky, dále pak 1.ročník - odkazy. Zde procvičujte rozklad č. 2, 3, 4, 5. Toto učivo činí některým žákům obtíže. Dále pak sčítání, odčítání v oboru č. 1 - 5. Děkuji.

 
Procvičovat čtení mají žáci nejen v učebnici Živá abeceda str. 11 - 19, ale také v Pracovním sešitě k Živé abecedě str. 18, 20, 22, 24 a na konci - Pro šikovné čtenáře.
 
 

Znalosti žáků začínáme ověřovat samostatnou prací, kdy po zadání pokynů učitelem pracují žáci samostatně. Samostatnou práci poznáte podle zkratky S.P. Ostatní úkoly plníme a procvičujeme společně dle pokynů učitele a opisu z tabule.

 

Kromě samolepek, které lepíme do deníčku na konci týdne za pěkné chování, aktivní a svědomitý přístup ke školní práci, jsme začali rozdávat také šklebáky za nepozornost, časté zapomínání školních pomůcek, nerespektování pokynů a nevhodné chování.

 
 

Prosím, dohlédněte, aby děti měly každý den ořezané tužky a pastelky. Děkuji.

P. uč. Ivona Holešová

 

 
 

Týdenní plán   22. 10. - 26. 10.

 
Český jazyk:   Živá abeceda str. 18 - 19 , prac. seš. k Živé abecedě str. 23 - 24, Moje první psaní - uvolňovací a průpravné cviky
 
Matematika:   prac. seš. MA 1 str. 25 - 28
 
Prvouka:    prac. učebnice Já a můj svět str. 17 - 18
 
 

 

 

školní email : zssuchohrdly@email.cz

telefon :   sborovna + družina     773 192 304