Šablony pro ZŠ Suchohrdly

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002276

Zkrácený název projektu: ZŠ Suchohrdly

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony pro ZŠ a MŠ Suchohrdly, okres Znojmo

Datum zahájení: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Hlavní podporované aktivity:

Mateřská škola

·         Školní asistent - personální podpora

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin 

          Čtenářská pregramotnost

·         Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze

·         Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 Základní škola

·         Školní asistent - personální podpora ZŠ

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin

          Matematická gramotnost

·         Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Cizí jazyky

·         Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v

           rozsahu 8 hodin

·         Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

·         Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Jablicko - Centrum BASIC

Ve středu 11. 1. 2017 se uskutečnila ve škole v SUCHOHRDLY přednáška na téma "Jak motivovat lidi kolem sebe"