Šablony pro ZŠ Suchohrdly II.

Šablony pro ZŠ Suchohrdly II.

Od září 2018 je naše škola zapojena do projektu Šablony II., který je finančně podporován z prostředků Evropské unie.

 

V rámci projektu Šablony II. se naše škola zaměřuje na podporu projektových dnů mimo školu, využívání ICT ve výuce, zařazení pracovní pozice "školní asistent" a podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.