Sběr papíru

24.10.2017 21:49

Sběr netříděného papíru (noviny, časopisy, kartony, papíry) proběhne 10. 11. 2017 od 6.30 do 15.30.

Pan školník provede vážení a evidenci žáků pro jednotlivé ročníky.

Sběr o hmotnosti vyšší než 100 kg dopravte do sběrny ASA a vyzvedněte si sběrný lístek, který odevzdáte vyučujícím.