S ICT ve výuce to umíme

02.11.2014 18:40
 
PARTNERSTVÍ
mezi
 
Žadatel projektu: 
Regionální poradenskou agenturou, s.r.o.
se sídlem Starobrněnská 20 Brno-město
zastoupenou Janem Ševčíkem, jednatelem firmy
Partner projektu:
Základní školou a Mateřskou školou,
Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvkovou organizací
se sídlem :Školní 195 Suchohrdly,okr. Znojmo
Marcela Mašejová,statutární zástupce školy
 
Číslo výzvy: 51
Zahájení projektu: 1.9.2014   ukončení projektu: 31.7.2015
Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
 
Náklady na školu (v Kč): 243 920,00
 

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu

Partner je do projektu zapojen, protože disponuje cílovou skupinou, na níž je výzva zaměřena. Před přípravou žádosti proběhlo jednání se zástupcem školy, který avizoval potřebu vzdělávání pedagogů a vedoucích pracovníků v oblastech, které projekt řeší. Hlavním důvodem zapojení je možnost zvýšení odborných profesních dovedností vedoucích a pedagogických pracovníků školy v oblasti práce s ICT ve výuce.
 

Popis zapojení partnera

Škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. Na realizaci klíčových aktivit se bude podílet především zajištěním cílové skupiny (vedoucích a pedagogických pracovníků školy.
Předložený projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve výukovém procesu. Bude podporován v těchto  tématických oblastech:
- školení pro vedoucí pracovníky (4 kurzy)
- akreditované kurzy pro pedagogy a ICT pracovníky (23 kurzů)
- poradenství, mentoring vč. online podpory atd.
-vybavení ICT pro školy