S Evou a Edou zdravě a bezpečně

02.11.2014 17:53

 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0003

Žadatel projektu: Regionální poradenské a vzdělávací centrum

Akademie J. A. Komenského o.s.

 •  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 •  Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
 •  Projekt byl podpořen v rámci grantového schématu MŠMT
 •  Doba realizace – 10 měsíců
 •  Projekt bude zahájen 1. 10. 2014 a bude ukončen 31. 7. 2015
 •  Žadatelem projektu je Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského

Klíčové aktivity:

 •  S Evou a Edou  - vytvoření metodických podkladů
 •  S Evou a Edou zdravě a v pohybu
 •  S Evou a Edou zdravě a bezpečně

Výstupy  klíčových aktivit

 •   Pracovní listy  pro 1.-3.třídu v oblasti zdravého životního stylu
 •   Pracovní listy + DVD  pro 1.-3.třídu a 4.a 5.třídu
 •   Cvičné lékárničky
 •   Basketbalové koše
 •   Stolní tenis
 •   Rehabilitační pracovnice – 1xměsíčně
 •   Kroužky v oblasti zdravého pohybu
 •   organizace 2 projektových dnů

Určeno pro žáky Základní školy a Mateřské školy,Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvkové organizace.

 

Cílová skupina: žáci základní školy Suchohrdly

Lektor projektu a mimoškolních aktivit: Mgr. Veronika Juříková