Profesní rozvoj MŠ

02.11.2014 18:07

 

Projekt:               Individuální projekt MŠMT

Program:            Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Prioritní osa:       1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:  1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

Cílová skupina:         pedagogičtí a vedoucí pracovníci MŠ a ZŠ

Období realizace:      07/2014–06/2015

 

Realizátor projektu:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

IČ: 60 55 59 80 DIČ: CZ60555980

se sídlem: Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

zastoupená: Mgr. Janem Juříkem, ředitelem

 

Spolupracující mateřská škola:

Základní škola a Mateřská škola, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace Školní 195 669 02 Suchohrdly

zastoupená : Marcelou Mašejovou, ředitelkou školy

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je posílit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřské školy v oblasti podpory polytechnického vzdělávání.

Dalším cílem projektu je:

  • podpořit osobnostní a sociální rozvoj pedagogů MŠ, včetně ZŠ
  • posílit kompetence v oblasti řízení školy
  • vzájemná setkávání pedagogů a  podpora výměny dobrých praxí
  • zlepšit vzájemnou komunikaci mezi školami

 

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita č. 1: Polytechnické vzdělávání

Získání vědomosti a dovednosti, které pozitivně ovlivní  profesní rozvoj v oblasti podpory polytechnického vzdělávání v oblasti tvořivé činnosti, rozvíjení znalosti o technickém prostředí,  vytvářet správné pracovní postupy a návyky a podpora zájemu o různé druhy netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

 

Klíčová aktivita č. 2: Stáže pedagogů

Získávat zkušenosti z jiných škol  a posílit komunikaci mezi školami.

 

Klíčová aktivita č. 3: Osobnostní a sociální rozvoj

Cílem je  posílení vědomosti a dovednosti, které učitelé potřebuje ke své pedagogické práci.

Programy jsou zaměřeny na tyto oblasti vzdělávání:

·         komunikační dovednosti

·         komunikace za pomocí ICT

·         týmová spolupráce

·         asertivní způsob jednání

·         jak pracovat se stresem

·         jak řešit konflikty

·         prevence syndromu vyhoření

·         psychohygiena

·         sebepoznání

·         práce s motivací

·         webové prostředí a jeho využití.

 

Klíčová aktivita č. 4: Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků

Cílem klíčové aktivity je zvýšit kompetence v oblastech, které souvisí s řízením a organizací školy.

Programy jsou zaměřeny na oblasti vzdělávání:

·         školská legislativa

·         hospodaření

·         metody a způsoby řízení

·         hodnocení

·         využití ICT při práci ředitele školy

 

Klíčová aktivita č. 5: Letní škola

Cílem klíčové aktivity je podpořit manažerské kompetence vedoucích pracovníků MŠ.

Účast vedoucí učitelky MŠ ,která se účastnila letní školy s názvem „Manažerská kvalita“ programy byly  zaměřeny na hospodaření, školskou legislativu, manažerské dovednosti a nové metody řízení.

 

Klíčová aktivita č. 6 Metodické konference

Se zaměřuje na  klíčové aktivity, které poskytují pedagogům MŠ potřebné vědomosti a dovednosti, které podpoří polytechnické vzdělávání v MŠ.

Programy jsou obsahově zaměřeny na metodickou podporu polytechnického vzdělávání s dopadem do předškolního vzdělávání.