Přírodovědný kroužek

10.10.2017 22:25

Kroužek přírodovědný se z organizačních důvodů přesouvá na čas od 13. 45 do 14. 45. Příští týden 17. října. se kroužek nekoná, vedoucí kroužku tento den nebude ve škole. Výpravu do lesa přesuneme  na termín 24. října.