Partnerství škol číslo BM1401 Volejbalový klub ZNOJMO – PŘÍMĚTICE a Základní škola Suchohrdly

02.11.2014 18:24

Popis projektu: projekt je zaměřen na žáky prvního stupně v oblasti sportovních aktivit. Cílem je zapojit žáky do sportovních aktivit a seznámit je s technikou volejbalu. Navázat spolupráci s partnerskými školami.

Cíl projektu:  minivolejbal učí děti od úplných základů práci s míčem, pohyb a orientaci na hřišti  včetně týmové spolupráce.

Klíčové aktivity:

 • navázání spolupráce mezi Základní školou Přímětice a Základní školou Suchohrdly
 • zapojení žáků do zájmového sportovního kroužku-míčová přípravka- minivolejbal 1xtýdně 2x po jedné hodině-budova školy Kuchařovice a budova školy Suchohrdly.
 • poskytnutí odborných trenérů případné proškolení z řad pedagogů školy
 • účast družstev na okresních či krajských turnajích v minivolejbalu
 • členové  zájmového útvaru se stávají členy klubu Českého volejbalového svazu
 • poskytnutí sportovního vybavení –volejbalové míče, trička, lze používat i v rámci tělesné výchovy
 • Barevný minivolejbal je rozdělen do pěti kategorií – barev:
 • žlutý dívky i chlapci 1. - 2. třída či mladší přehazovaná
 • oranžový dívky i chlapci 3. třída či mladší neplynulý minivolejbal
 • červený dívky i chlapci 4. třída či mladší plynulý prstový minivolejbal
 • zelený dívky i chlapci 5. třída či mladší plynulý minivolejbal

 

Doba realizace:  říjen 2014 až červen 2015
 
Financování projektu:  zabezpečuje  Volejbalový klub Znojmo-Přímětice
 
Projektový tým
Mgr. Mario Zelený Mgr. předseda VK Znojmo - Přímětice, tel. 515 211 013, 721 827 657 
email mario.zeleny@zsprim.cz
 
Lenka Pavlíková koordinátorka minivolejbalu VK,tel. 515 211 020, 723 967 105
email lenka.pavlikova@zsprim.cz
 
Mgr. Nechvátalová Volejbalový klub Znojmo - Přímětice-trenér
 
Mgr. Ilona Březinová, ZŠ Suchohrdly - vedoucí sportovního kroužku
 
Spolupracující subjekty: Volejbalový tým Znojmo - Přímětice a ZŠ a MŠ Suchohrdly
 
Odkazy:
www.zssuchohrdly.cz