Let’sSpeakTogether

02.11.2014 18:49
 
Vzájemná spolupráce
 
při realizaci projektu „Let’sSpeakTogether“, reg. č.CZ.1.07/1.1.00/55.0012,
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
mezi
 
Polyglotem, jazykovou školou s.r.o.
se sídlem Mečislavova 8, 140 00  Praha 4
zastoupenou: Ing. Marek Dusil, jednatelem
IČ: 63488108
 
a
 
Základní školou a Mateřskou školou,Suchohrdly,
 okres Znojmo, příspěvková organizace
se sídlem: Školní 195, Suchohrdly okres Znojmo 66902
zastoupená: Marcelou Mašejovou,
IČ: 75001594
 

Účelem spolupráce je 

Realizace projektu „Let’sSpeakTogether“, reg. č.CZ.1.07/1.1.00/55.0012 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Spolupráce s  rodilými mluvčími, kteří budou vykonávat lektorskou činnost na základě domluvy mezi stranami. Rodilým mluvčím bude umožněno po technické a organizační stránce vykonávat činnosti vedoucí k naplnění cílů projektu v prostorách školy. 
Cílem projektu je rozvoj a  zkvalitnění mluveného slova v anglickém jazyce.
 

Výstupy

a) zajištění potřeb školy a sestavení plánu výuky rodilého mluvčího  na škole
b) vypracování evaluačního  dotazníku 
 
Období realizace:
Od října 2014 až do 30 červena 2015
 
Určeno pro žáky Základní školy Suchohrdly.

určeno pro skupinu

den realizace výuky

vyučovací hodina

lektor a učitel

3. třída   Suchohrdly

úterý

2 a 3 vyuč. hodina

p.Kusch ,p. Dořáková

4. třída Kuchařovice

čtvrtek

4 a 5 vyuč. hodina

p.V.Juříková, Mgr.

5. třída Suchohrdly

úterý

4 a 5 vyuč. hodina

p.Dvořáková, Mgr.

ŠD Kuchařovice

čtvrtek

od 11.40 do 14.00 hod.

p. Mička Bc.