Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

02.11.2014 18:15
 
Projekt - Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který je  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 

Cílem je:

uskutečnění pracovních seminářů pro pedagogy na základě spolupráce Základní a mateřské školy Suchohrdly při standardizaci diagnostických baterií a umožnění sběru dat na škole.
 
Obsahem seminářů je seznámení s novými pracovními materiály, které vznikly v rámci projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Diagnostické nástroje pro pedagogy MŠ, ZŠ obsahující všechny potřebné oblasti sledování rozvoje schopností pro úspěšné zvládání čtení, psaní, počítání. Součástí nástrojů jsou vytvořené normy pro úroveň dovednosti v daném věku. Předpokladem užívání diagnostického nástroje  v praxi je absolvování kurzu zaměřeného na práci s novými metodami. 
 
 

Témata seminářů:

Diagnostika čtení a psaní
Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní;
Vytváření vyrovnávacích a podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ 
Diagnostika, stimulace a intervence v matematice na 1. stupni ZŠ 
Vytváření vyrovnávacích a podpůrných opatření v matematice na 1. stupni ZŠ 
 
Lektor: Mgr. Renata Abrahamová- psycholog z pedagogicko- PP Brno
 
Seminář je určen pro: pedagogy 1.stupně ZŠ, nabídnuté všem školám okresu Znojmo
 
Místo konání kurzu: MŠ Suchohrdly- seminář určen pro pedagogy MŠ a I.st. pro pedagogy ZŠ je určeno místo setkání  ZŠ nám. Republiky ve Znojmě.
 
Období realizace seminářů:Termíny: 5.,11. a 13.listopadu a 1.,3. a 15. nebo 17. prosince 2014.
 
Objednavatelé kurzů pro sborovny: Základní škola a Mateřská škola,Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace
 
Za realizátory projektu a pracovníky PPP Brno:
Mgr. Jiřina Bednářová                             Mgr. Libor Mikulášek
věcný manažer projektu                          ředitel PPP
 
Za Základní školu Suchohrdly: Marcela Mašejová, ředitelka školy