Kontakty

VEDENÍ ŠKOLY

PhDr. Jiří Voborný, Ph.D. 

777 955 368, zssuchohrdly@gmail.com

TŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Renata Chalabalová - 1. třída

773 192 304, chalabalova@zssuchohrdly.cz

Mgr. Ivona Holešová - 2. třída

607 648 941, holesova@zssuchohrdly.cz

Mgr. Petra Pelánová - 3. třída

604 368 980, pelanova@zssuchohrdly.cz

Mgr. Tereza Beranová - 4. třída

773 192 304, beranova@zssuchohrdly.cz

Mgr. Veronika Juříková - 5. třída

773 192 304, jurikova@zssuchohrdly.cz

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Phdr. Jiří Voborný, Ph.D. - TV

777 955 368, zssuchohrdly@zssuchohrdly.cz

VYCHOVATELÉ

Marie Vítámvásová

777 162 326, vitamvasova@zssuchohrdly.cz

Tereza Tejkalová

773 192 304, tejkalova@zssuchohrdly.cz

TECHNIČTÍ ZAMĚSTNANCI

František Kuchař - školník

732 961 564

Markéta Paseková - uklízečka

723 530 800

KUCHYNĚ

Hana Horáková - vedoucí školní kuchyně

515 247 419, 721 675 415

Markéta Paseková - výdej stravy

723 530 800

Základní škola Suchohrdly okres Znojmo, příspěvková organizace, Školní 195, Znojmo 669 02
IČO 06199348, IZO: 102855102, REDIZO: 691010927
číslo účtu: 4211142760/6800
 
 
Zřizovatel školy: Obec Suchohrdly, Těšetická 114 ,669 02 Suchohrdly, okres Znojmo
IČO: 67024645, telefon: 515 225 690, www.obec-suchohrdly.cz