Zrušení kroužků

Zrušení kroužků

Informace o zrušení činnosti kroužků.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k upřesnění protiepidemiologických opatření ze strany MŠMT, ze kterých vyplývá zákaz všech volnočasových zájmových činností pro děti od 6 do 18 let, jsou všechny kroužky na naší škole do odvolání zrušeny! Podklady pro platbu za kroužky proto zatím neobdržíte. Pokud se podaří kroužky znovu obnovit, bude platba poměrně ponížena. 

Děkuji Vám za pochopení.

                                                                              Jiří Voborný, ředitel školy