Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024

Informace k zahájení školního roku.

Vážení rodiče,

níže uvádím důležité informace související se zahájením školního roku 2023/2024.

  • Zahájení školního roku pro žáky 1. třídy proběhne od 7:50 hod v tělocvičně ZŠ Suchohrdly. Rodičům bude umožněn vstup do školy včetně pořizování fotografií.
  • Školní rok začíná v pondělí 4.9. Výuka bude probíhat pouze první vyučovací hodinu, tj. v čase 7:50 – 8:35 hod. Školní stravování začíná v úterý 5.9.
  • Budete-li mít zájem o školní stravování, navštivte prosím p. Horákovou (vedoucí školní kuchyně) v provozovně na Těšetické ulici č. 414, případně jí zavolejte na tel. číslo: 721675415 a oběd si zajistěte. Výdej obědů probíhá v budově ZŠ Suchohrdly.
  • Provoz školní družiny začne v úterý 5.9. a bude probíhat denně v časech 6:00 – 7:30 hod a 11:30 – 16:00 hod. Zápisové lístky do školní družiny předají dětem třídní učitelky v pondělí 4.9. Tento lístek prosím ihned vyplňte a doručte 5.9. zpět do školy.
  • Od začátku nového školního roku přechází škola na online systém pro zjednodušení školní agendy „Bakaláři“, který je dostupná na webových stránkách školy. Prostřednictvím této aplikace budete moci sledovat klasifikaci, absenci, zadané domácí úkoly apod. Přes tuto aplikaci bude probíhat veškerá komunikace mezi vámi a školou včetně omlouvání absence žáka. Dne 4.9. obdrží všichni žáci informační lístek a přístupové údaje, a to jak pro sebe tak pro zákonné zástupce (přihlašovací jméno a heslo). Na informační lístek prosím doplňte vaše e-mailové adresy a tento lístek pošlete po svých dětech zpět do školy v úterý 5.9.

Děkuji Vám za spolupráci.

Jiří Voborný, ředitel školy