Seznam pomůcek pro prvňáčky

V příloze přikládáme seznam potřeb pro následující školní rok.