Organizace vzdělávání od 4.1.2021

Organizace vzdělávání od 4.1.2021

Informace k organizaci vzdělávání pro žáky všech ročníků ZŠ od 4.1.2021.

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s upravenými opatřeními  vlády ČR pro oblast školství vám sděluji následující informace:

  1. Prezenční výuky se účastní pouze žáci 1. a 2. třídy. Pro žáky 3. - 5. třídy zůstává v platnosti distanční forma vzdělávání.
  2. Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají podle platného rozvrhu zveřejněného na stránkách jednotlivých tříd. Žáci 3. - 5. ročníku se vzdělávají distančně podle pokynů třídních učitelek.
  3. Ve všech prostorách školy (tj. i ve třídě a ve školní družině) platí pro žáky i zaměstnance školy povinnost nosit roušku!
  4. Šatna pro žáky 1. třídy zůstává v původním prostoru, šatna pro žáky 2. třídy bude nově v prostoru šatny, která sloužila pro žáky 3. - 5. třídy (prostor vedle hlavního vstupu do tělocvičny).
  5. Rodičům a ostatním osobám je zakázán vstup do budovy školy.
  6. Školní družina je v provozu v časech 6.00 - 7:30 hod a 11:30 - 16:00 hod. Každá třída bude mít vlastní oddělení (učebnu), aby nedocházelo ke kontaktu se žáky z jiné třídy. 
  7. Škola zajišťuje ranní doprovod žáků od autobusu z Kuchařovic a odpolední doprovod k autobusu do Kuchařovic v časech 12:05, 13:10 a 15:05 hod.
  8. Žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy od 4.1.2021. Žáci 3. - 5. třídy jsou k výše uvedenému datu automaticky odhlášeni z odběrů stravy. Případné změny v odběrech stravy řešte prosím s vedoucí školního stravování paní Hanou Horákovou (tel.: 721657415)
  9. Stále zůstává v platnosti zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy. Výuka tohoto předmětu bude probíhat tak, aby tento zákaz nebyl porušován. V rámci výuky předmětu tělesná výchova budou žáci chodit na vycházky.
  10. Každý pracovní den počínaje 4.1.2021 bude možné vypůjčit si notebook, případně tablet pro účely distanční výuky v čase 7:45 - 13:00 hod.

Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách školy a jednotlivých tříd.

Děkuji vám za spolupráci.

                                                                                                                                          Jiří Voborný, ředitel školy