Organizace vzdělávání od 18.11.2020

Organizace vzdělávání od 18.11.2020

Informace k organizaci vzdělávání pro žáky všech ročníků ZŠ.

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s obnovením prezenční výuky pro žáky 1. a 2. ročníků základní školy vám sděluji následující informace:

  1. Prezenční výuky se účastní pouze žáci 1. a 2. ročníku. Pro žáky 3. - 5. ročníku zůstává v platnosti distanční forma vzdělávání.
  2. Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají podle platného rozvrhu zveřejněného na stránkách jednotlivých tříd. Žáci 3. - 5. ročníku se vzdělávají distančně podle pokynů třídních učitelek.
  3. Ve všech prostorách školy (tj. i ve třídě a ve školní družině) platí pro žáky i zaměstnance školy povinnost nosit roušku!
  4. Šatna pro žáky 1. třídy zůstává v původním prostoru, šatna pro žáky 2. třídy bude nově v prostoru šatny, která sloužila pro žáky 3. - 5. třídy (prostor vedle hlavního vstupu do tělocvičny).
  5. Rodičům a ostatním osobám je zakázán vstup do budovy školy.
  6. Školní družina je v provozu v časech 6.00 - 7:30 hod a 11:30 - 16:00 hod. Každá třída bude mít vlastní oddělení (učebnu), aby nedocházelo ke kontaktu se žáky z jiné třídy. 
  7. Škola zajišťuje ranní doprovod žáků od autobusu z Kuchařovic a odpolední doprovod k autobusu do Kuchařovic v časech 12:05, 13:10 a 15:05 hod.
  8. Žáci 1. a 2. třídy, kteří chodili na obědy v období před uzavřením školy, jsou počínaje dnem 18.11.2020 automaticky přihlášeni k odběru stravy. Případné odhlášení z obědů řešte prosím s vedoucí školního stravování paní Hanou Horákovou (tel.: 721657415)
  9. Dne 16.11.2020 nebude ředitelské volno. Žáci všech ročníků se budou vzdělávat distančně.
  10. Stále zůstává v platnosti zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy. Výuka tohoto předmětu bude probíhat tak, aby tento zákaz nebyl porušován. V rámci výuky předmětu tělesná výchova budou žáci chodit na vycházky.

Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách školy a jednotlivých tříd.

Děkuji vám za spolupráci.

                                                                                                                                          Jiří Voborný, ředitel školy