Organizace výuky a zájmových kroužků v týdnu 6. - 10.1.2020

Upozorňujeme na změnu organizace výuky a zájmových kroužků z důvodu probíhajícího lyžařského kurzu ve výše uvedeném termínu.

 

Vážení rodiče,

v týdnu 6. - 10.1.2020 budou mít žáci 3. a 4. třídy změněnou organizaci výuky. V pondělí a v úterý bude výuka probíhat 5 vyučovacích hodin, od středy do pátku pak pouze 4 vyučovací hodiny. Žáci si  každý den vezmou s sebou pouze učebnice a psací potřeby (pokud nebudeme vyučujícím stanoveno jinak). Provoz II. oddělení školní družiny bude beze změn. Výuku povede paní učitelka Juříková. 

V týdnu 6. - 10.1.2020 jsou z důvodu účasti učitelů na lyžařském kurzu zrušeny tyto kroužky: Sportovní kroužek (3. - 5.třída), Šikulka (3. - 5.třída) a Sborový zpěv.