On-line třídní schůzky

On-line třídní schůzky

Informace ke třídním schůzkám.

 

Vážení rodiče,

na webových stránkách jednotlivých tříd bude dnes, tj. 4.3.2021 zveřejněn termín a čas on-line třídní schůzky. Organizace třídní schůzky v každé třídě bude následující:

  1. Úvod (ředitel školy)
  2. Informace k distanční výuce, klasifikace (ředitel školy)
  3. Organizace provozu školy ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 (ředitel školy)
  4. Dotazník pro rodiče k distanční výuce (ředitel školy)
  5. Informace o třídě – výsledky vzdělávání, organizační informace (třídní učitelka)
  6. Harmonogram individuálních konzultací s rodiči (třídní učitelka)
  7. Individuální konzultace (pouze v případě, že bezprostředně navazují na třídní schůzku)

Děkuji a budu se těšit na setkání s vámi.

                                                                                    Jiří Voborný, ředitel školy