Mimořádné třídní schůzky

Mimořádné třídní schůzky

V pondělí 11.5.2020 proběhnou mimořádné třídní schůzky.

 

Vážení rodiče,

rád bych vás tímto pozval na mimořádné třídní schůzky, jejichž rozpis je uveřejněn níže. Na těchto schůzkách vás budu informovat o organizaci vzdělávání v naší škole od 25.5.2020 do konce školního roku 2019/2020. Škola bude od tohoto data v provozu. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin. Bude zajištěn odpolední dohled nad žáky vždy od ukončení poslední vyučovací hodiny do 15:30 hod. V provozu bude také výdejna stravy, od 25.5.2020 je možné přihlásit obědy. Všechna hygienická opatření stanovená Ministerstvem školství budou zabezpečena. Abychom mohli personálně zajistit chod školy v těchto mimořádných podmínkách, budeme se vás na třídních schůzkách ptát na následující:

1) Bude Vaše dítě od 25.5.2020 docházet do školy, nebo budete nadále využívat distanční formu vzdělávání?

2) Bude Vaše dítě chodit na obědy?

3) Bude Vaše dítě využívat možnost odpoledního pobytu ve škole?

Připravte si prosím odpovědi na výše uvedené otázky, případně další dotazy související se vzděláváním v době mimořádného provozu školy. 

Děkuji za spolupráci.

Rozpis třídních schůzek:

1. třída - 17:00 hod

2. třída - 17:30 hod

3. třída - 18:00 hod

4. třída - 18:30 hod

5. třída - 19:00 hod