Klasifikace žáků - 1. pololetí 2020/2021

Klasifikace žáků - 1. pololetí 2020/2021

Informace ke klasifikaci žáků. 

 

Vážení rodiče,

v souladu s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou všichni žáci naší školy za období 1. pololetí tohoto školního roku hodnoceni pouze klasifikací (známkami). Klasifikace nebude doplněna slovním hodnocením zejména z toho důvodu, že jsme tuto formu hodnocení aplikovali přibližně před měsícem (prosinec 2020). Výpisy z vysvědčení budou žákům předány ve čtvrtek 28.1.2021. V případě, že v tomto termínu nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, bude hodnocení žáka ve výše uvedený den sděleno dohodnutou formou zákonnému zástupci. Výpis z vysvědčení pak bude žákovi fyzicky předán po jeho nástupu do školy (ihned, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

                                                                                                                                       Jiří Voborný, ředitel školy