Informace k provozu školy v týdnu 23. - 27.11.2020

Informace k provozu školy v týdnu 23. - 27.11.2020

Provozní informace a organizace vzdělávání v následujícím týdnu.

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s dalším postupným rozvolňováním mimořádných opatření vám poskytuji následující informace k organizaci vzdělávání v týdnu 23. - 27.11.2020:

  1. Žáci 1. a 2. třídy se vzdělávají prezenčně.
  2. Žáci 3. - 5. ročníku se vzdělávají distančně. S návratem žáků všech tříd 1. stupně ZŠ se v současné době počítá od pondělí 30.11.2020. Pokyny pro organizaci vzděláváni od 30.11.2020 zveřejním v průběhu příštího týdne v okamžiku, kdy budou oficiálně dostupné pokyny MŠMT k návratu všech tříd 1. stupně ZŠ do škol. 
  3. V provozu jsou i nadále obě oddělení školní družiny každý pracovní den v časech 6:00 - 7:30 hod a 11:30 - 16:00 hod.
  4. V platnosti zůstává zákaz vstupu rodičů a ostatních osob nepodílejících se na vzdělávání do budovy školy.
  5. V rámci předmětu Tělesná výchova budou žáci chodit na vycházky. Prosím rodiče, aby své dítě vybavili vhodným oblečením. Nutností je teplé spodní prádlo, čepice, šála (nákrčník) a rukavice. Žáci budou mít dostatek času se do teplého oblečení před ochodem na vycházku obléct.
  6. Sledujte prosím webové stránky školy a jednotlivých tříd, na kterých budou zveřejňovány aktuální informace.

Děkuji vám za spolupráci a těším se brzké setkání se všemi u nás ve škole.

                                                                                                                           Jiří Voborný, ředitel školy