Exkurze - Filharmonie Brno

Exkurze - Filharmonie Brno

Informace k exkurzi do brněnské filharmonie.

 

Vážení rodiče,

v pondělí 7.6.2021 pojedou všichni žáci školy na edukační program do Filharmonie Brno.

Odjezd autobusu bude pro žáky 2. a 4. třídy v 7:20 hod od budovy školy. Předpokládaný návrat bude v 11:30 – 11:45 hod k budově školy. Jelikož je nutné provést před odjezdem antigenní testy, žáci výše uvedených tříd, kteří mají trvalé bydliště v Suchohrdlech, se dostaví do budovy školy již v 7:00 hod!! Žáci, kteří mají trvalé bydliště v Kuchařovicích, mohou přijet autobusem v 7:10 hod (jako obyčejně). Testování žáků 4. třídy proběhne ve třídě, testování žáků 2. třídy proběhne ve vestibulu hlavního vstupu do budovy školy.

Odjezd autobusu bude pro žáky 1., 3. a 5. třídy v 8:45 hod od budovy školy. Předpokládaný návrat bude v 13:00 – 13:15 hod k budově školy. Před začátkem vyučování proběhne testování antigenními testy na obvyklých místech (vestibul tělocvičny, vestibul hlavního vstupu). Žáci budou mít 1. vyučovací hodinu standardní výuku a po jejím skončení budeme odjíždět do Brna. Po návratu půjdou žáci na oběd. V případě odhlášení dítěte z obědu, kontaktujte prosím vedoucí školního stravování p. Horákovou (tel.: 721 675 415).

Děti se budou aktivně účastnit výukového programu (budou zkoušet hru na jednotlivé nástroje).

Prosím všechny rodiče, aby zajistili vhodné oblečení dětí (u děvčat sukně, příp. šaty, u chlapců košile a kalhoty). S sebou si děti vezmou pouze malý baťoh, kde budou mít nápoj a svačinu. Pokud bývá někomu v autobuse špatně, nahlašte prosím tuto skutečnost třídní učitelce a vybavte dítě vhodnými léky, které si vezme před odjezdem.

Děkuji vám za spolupráci.

                                                                                                            Jiří Voborný, ředitel školy