COVID - 19 (informace pro rodiče)

COVID - 19 (informace pro rodiče)

Vážení rodiče,

níže najdete informace týkající se opatření v souvislosti s prevencí onemocnění COVID - 19.

 

Od 1.9.2020 je zakázán vstup zákonných zástupců do budovy školy. Toto neplatí pro rodiče žáků 1. třídy dne 1.9.2020 (slavnostní zahájení školního roku). V případě, že bude třeba řešit problémy související se vzděláváním, domluvte si prosím s učitelem individuální konzultaci. 

V případě, že dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění, neposílejte je prosím do školy a informujte o této skutečnosti třídní učitelku. Bude-li žák vykazovat příznaky respiračního onemocnění po příchodu do školy nebo v průběhu vyučování, kontaktuje škola zákonného zástupce, který zajistí vyzvednutí žáka ze školy.

V průběhu školního roku bude možné navštěvovat zájmové kroužky.

Škola v přírodě, lyžařský kurz a exkurze se ve školním roce 2020/2021 budou konat.

                                                                                 Jiří Voborný, ředitel školy