5. třída

5. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Tereza Beranová
E-mail: beranova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: Pondělí 7:00 – 8:00

Další vyučující:

TV - PhDr. Jiří Voborný Ph.D.

HV - Mgr. Petra Pelánová

ČT, PČ - Mgr. Ivona Holešová

     Výsledek obrázku pro teacher clipart
Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíMČJ (ČT)ČJTV
ÚterýČJMAJVL (D)
StředaČJMAJVL (Z)TV
ČtvrtekMHVČJAJČJ (ČT)
PátekČJMINFVV
 
Týdenní plán
Český jazykPodstatná jména rodu mužského
MatematikaŘímské číslice
PřírodovědaVesmír - Slunce a planety
VlastivědaOsvícenství
Čtení
Anglický jazykNová lekce - I like reading, I like ... (činnosti, které rád/a dělám)
Organizační informace:

Český jazyk
Online písemná práce – středa 20.1. v době online výuky
Co v písemné práci bude? Ke každému tématu je přiřazeno online cvičení, kde můžeš trénovat.
 
1.      Stavba slova (předpona, kořen, příponová část) – určování ve slovech
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm
2.      Slova vyjmenovaná a příbuzná
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/658
3.      Předpony od-, nad-, pod-, před-, ob-, v-
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_dopln_e_je1.htm - pozor - v odkazu jsou vždy 2 cvičení
4.      Předpony z-, s-, vz-, předložky z, s
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predlozka_s_z.htm - pozor - v odkazu jsou vždy 2 cvičení
5.      Slova protikladná, souznačná, souřadná, význam nadřazená a podřazená
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/vyznam_slov1.htm - tady jsou 3 cvičení
6.      Slovní druhy
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovni_druhy1.htm - stačí jedno cvičení
7.      Slovesa – určení osoby, čísla, času a způsobu
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm - v odkazu jsou 2 cvičení
8.      Shoda podmětu několikanásobného s přísudkem
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm - v odkazu jsou 2 cvičení
 
+ pravopisné cvičení na vše dohromady
https://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=90&c=yellow&nr=06

Matematika
Online písemná práce – čtvrtek 21.1. v době online výuky
 
1.      Písemné sčítání
https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_scitani1.htm

3.      Písemné násobení
https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_nasobeni1.htm -  2 cvičení

8.      Římské číslice
https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/rimske_cislice1.htm - 2 cvičení

9.      Pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení
https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pametne_nasobeni_do_milionu.htm - 2 cvičení
 
Zvlášť:
Obvod a obsah – čtverce, obdélníka
Obvod trojúhelníka
Zopakuj si jak obvody a obsahy počítáme.
•Hovory každý den 8:30 – 10:30 (při změně dám dostatečně dopředu vědět)

•10:30 – konec podle potřeby – dobrovolné hovory – společné plnění domácích úkolů

•Každý den budou v google classroom zadané úkoly – vyfocené posílat do 18:00 ! – online úkoly neposílat – uvidím automaticky - ale plnit :)


Důležité informace:  

Prázdninové trénování - odkazy:


Český jazyk

 Matematika

A další odkazy níže :)

Plánované akce:

 

Užitečné odkazy:

https://www.mojecestina.cz/
https://www.proskoly.cz/  každý dostal své vlastní přihlašovací údaje
https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs odkaz k procvičování podle učebnice Happy Street 2

Odkazy na fotogalerie: