5. třída

5. třída

 

 prosvičování pro 5. ročník 

ČJ

 

Poslechy i procvičování do angličtiny Project 1 zde

timetable 1. 2. 3. 4

Time, time, time

 

Ø  Od začátku nového školního roku přechází škola na online systém pro zjednodušení školní agendy „Bakaláři“, který je dostupná na webových stránkách školy. Prostřednictvím této aplikace budete moci sledovat klasifikaci, absenci, zadané domácí úkoly apod. Přes tuto aplikaci bude probíhat veškerá komunikace mezi vámi a školou včetně omlouvání absence žáka. Dne 4.9. obdrží všichni žáci informační lístek a přístupové údaje, a to jak pro sebe tak pro zákonné zástupce (přihlašovací jméno a heslo). 

 

5. ročník Čj

 

Opakování vyjmenovaných slov

 1. Vyjmenovaná slova po B – umíme česky
 2. Vyjmenovaná slova po L – umíme česky
 3. Vyjmenovaná slova po M – umíme česky
 4. Vyjmenovaná slova po P – umíme česky
 5. Vyjmenovaná slova po S – umíme česky
 6. Vyjmenovaná slova po V – umíme česky
 7. Vyjmenovaná slova po Z – umíme česky
 8. Vyjmenovaná slova – mix – umíme česky
 9. Vyjmenovaná slova – okhelp
 10. Vyjmenovaná slova – chytáky – okhelp
 11. Vyjmenovaná slova – chytáky – okhelp
 12. Vyjmenovaná slova – čeština diktáty
 13. Vyjmenovaná slova – vyber si cvičení – pravopisně
 14. Vyjmenovaná slova – Kaminet
 15. Doplň i/y – souhrn – umíme česky
 16. Vyjmenovaná slova – souhrn – Školákov
 17. Vyjmenovaná slova – online cvičení

Psaní velkých písmen

 1. Velká písmena 1 – OKhelp
 2. Velká písmena 2 – OKhelp
 3. Velká písmena 3 – Kaminet
 4. Přírodní útvary – OKhelp
 5. Vodstvo a hory – OKhelp
 6. Světadíly, země a území – OKhelp
 7. Ulice, náměstí, parky – OKhelp
 8. Města a ulice – Umíme česky
 9. Vesmír – OKhelp
 10. Lidé – OKhelp
 11. Lidé – Umíme česky
 12. Národy – Umíme česky
 13. Velká písmena – mix – škola s nadhledem
 14. Vyber správně napsanou větu – škola s nadhledem

Předpony a stavba slova

 1. Stavba slova – předpona, kořen, koncovka – umíme česky
 2. Stavba slova – Školákov
 3. Přípona nebo koncovka – Školákov
 4. Vyber vhodnou předponu – Školákov
 5. Předpony – vyber t/d (od-, nad-, před-) – Školákov
 6. Vyber s/z (roz-, bez-) – Školákov

Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z

 1. Roztřiď slova podle významu – škola s nadhledem
 2. Předpony s, z, vz – vyber si cvičení – Školákov
 3. Předpony s, z, vz 1 – pravopisně
 4. Předpony s, z, vz – Umíme česky
 5. Předpony s, z, vz – online cvičení
 6. Předpony s, z, vz – čeština diktáty
 7. Předpony s, z, vz – Kaminet
 8. Vyber správně napsanou větu 1 – škola s nadhledem
 9. S nebo Z 1 – škola s nadhledem
 10. Předložky – s, se, z, ze – Školákov
 11. Předložky – online cvičení
 12. Předložky i předpony 1 – okhelp
 13. Předložky a předpony 2 – okhelp
 14. Předložky a předpony 3 – okhelp
 15. Vyber správně napsanou větu 2 – škola s nadhledem
 16. Souhrn – Kaminet

Tvoření slov

 1. Slova základová a odvozená – Školákov
 2. Tvoření slov pomocí předpon a přípon – Školákov
 3. Změna hlásek při tvoření slov – Školákov

Význam slov

 1. Synonyma (souznačná) – pexeso – umíme česky
 2. Synonyma – složitější – umíme česky
 3. Synonyma – online cvičení
 4. Antonyma (protikladná) – pexeso – umíme česky
 5. Antonyma – vyber správnou odpověď – umíme česky
 6. Antonyma – online cvičení
 7. Antonyma – pexeso – Pravopisně
 8. Homonyma – škola s nadhledem
 9. Homonyma – pexeso – škola s nadhledem
 10. Slova nadřazená, podřazená a souřadná – umíme česky
 11. Slova souřadná – umíme česky
 12. Jednoznačná – mnohoznačná slova – online cvičení
 13. Spisovná – nespisovná slova – online učení
 14. Třídění vět – spisovné x nespisovné – škola s nadhledem

Zdvojené souhlásky

 1. Vyber správnou možnost -n-/-nn- Umíme česky
 2. Rozřazovačka -n-/-nn- Umíme česky
 3. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 4. Doplň -n- nebo -nn- Pravopisně
 5. Doplň -n-/-nn- Online cvičení
 6. Procvičování na vina, vinna, vinný, vinen – OK help
 7. Vyber -n- nebo -nn- Školákov
 8. Vyber -z- nebo -zz- Školákov
 9. Vyber -d- nebo -dd- Školákov
 10. Vyber -j- nebo -jj- Školákov
 11. Různé 1 – Školákov
 12. Různé 2 – Školákov

Souhláskové skupiny

 1. Vyber vě nebo vje – OK help
 2. Doplň vě, vje – Umíme česky
 3. Vyber bě nebo bje – OK help
 4. Doplň bě, bje – Umíme česky
 5. Doplň bě/bje a vě/vje – Pravopisně
 6. Doplň bě/bje a vě/vje a pě 1 – Školákov
 7. Doplň bě/bje a vje/vě a pě 2 – Školákov
 8. Slova příbuzná – najdi vetřelce – Školákov
 9. Doplň mě/mně ve slovech – Čeština diktáty
 10. Doplň mě/mně ve slovech – OK help
 11. Doplň mě/mně ve slovech – Umíme česky
 12. Doplň mě/mně – Školákov
 13. Vyber mě/mně – Školákov
 14. Tvoř příslovce – Školákov

SLOVNÍ  DRUHY

Podstatná jména

 1. Určování pádů – Pravopisně
 2. Pády – pexeso – Umíme česky
 3. Pády – rozřazovačka – Umíme česky
 4. Pády podstatných jmen – umíme česky
 5. Pády – tetris – Umíme česky
 6. Najdi ve větě podstatné jméno a urči jeho pád – Umíme česky
 7. Rod a vzor – škola s nadhledem
 8. Vzory podstatných jmen – rod mužský – umíme česky
 9. Vzory podstatných jmen – rod ženský – umíme česky
 10. Vzory podstatných jmen – rod střední – umíme česky
 11. Vzory mix – pexeso – umíme česky
 12. Koncovky – rod mužský – umíme česky
 13. Koncovky – rod ženský – umíme česky
 14. Koncovky – rod střední – umíme česky
 15. Koncovky – čeština diktáty
 16. Něco navíc: Látková, hromadná a pomnožná podstatná jména – Umíme česky

Pravopis přídavných jmen (+ koncovky – ami, – emi, – ými)

 1. Koncovky přídavných jmen – Školákov (-ský, -cký)
 2. Koncovky přídavných jmen – Školákov (-ští, -čtí)
 3. Procvičování – vyber žš, šš, ž, š – OK help
 4. Koncovky -ami, -emi, -ými – Pravopisně

Přídavná jména a jejich druhy

 1. Najdi přídavné jméno – Umíme česky
 2. Druh přídavných jmen – Umíme česky
 3. Pád přídavných jmen – Pravopisně
 4. Vzor přídavných jmen (mladý, jarní) – Pravopisně
 5. Přídavná jména tvrdá (vzor mladý) – Kaminet
 6. Přídavná jména měkká (vzor jarní) – Kaminet
 7. Koncovky přídavných jmen – vzor mladý a jarní – Umíme česky
 8. Přídavná jména přivlastňovací – Kaminet
 9. Přídavná jména přivlastňovací – Umíme česky
 10. Souhrn – Pravopisně
 11. Přivlastňovací v textu – Umíme česky
 12. Přídavná jména a přísudek – OK help
 13. Přídavná jména – Kaminet
 14. Doplň správné i,í/y,ý – Škola s nadhledem

Zájmena

 1. Druhy zájmen 1 – umíme česky
 2. Druhy zájmen 2 – umíme česky
 3. Druhy – pexeso – pravopisně
 4. Druhy – Kaminet
 5. Pád – Kaminet
 6. Mě x mně – Škola s nadhledem
 7. Zájmeno já – mě x mně – umíme česky
 8. Zájmeno já – mě x mně – online cvičení
 9. Zájmeno já – škola s nadhledem
 10. Zájmeno já ve větách – škola s nadhledem
 11. SEBOU x S SEBOU – czechtongue
 12. SEBOU x S SEBOU – online cvičení
 13. SEBOU x S SEBOU – Škola s nadhledem
 14. Zájmeno ona + naše – online cvičení
 15. Zájmeno náš, váš – Škola s nadhledem

Číslovky

 1. Hledání číslovky ve větě – Pravopisně
 2. Číslovky určité x neurčité – škola s nadhledem
 3. Druhy číslovek – Umíme česky
 4. Druhy číslovek – Kaminet
 5. Druhy číslovek – Škola s nadhledem
 6. Skloňování číslovky dva – Umíme česky
 7. Číslovka dva/dvě, oba/obě – škola s nadhledem
 8. Číslovky a mezery – složitější – Umíme česky
 9. Přiřaď správnou podobu uvedeného čísla – Škola s nadhledem

Slovesa

 1. Urči kategorie sloves – kaminet
 2. Osoba u sloves – umíme česky
 3. Urči slovesný způsob – Brumlík
 4. Slovesný způsob – Umíme česky
 5. Rozkavací a podmiňovací způsob – dum

Shoda podmětu s přísudkem

 1. Urči podmět a přísudek – Umíme česky
 2. Procvičování – Umíme česky
 3. Shoda – pravopisně
 4. Shoda – nevyjádřený podmět – online cvičení
 5. Nevyjádřený podmět 1 – dum
 6. Shoda – několikanásobný podmět – pravopisně
 7. Shoda – několikanásobný podmět – online cvičení
 8. Shoda – různé – čeština diktáty
 9. Shoda – souhrn – pravopisně
 10. Shoda – souhrn – okhelp
 11. Souhrn – složitější 1 – dum
 12. Souhrn – složitější 2 – dum
 13. Procvičování – různé 1 – dum
 14. Shoda podmětu s přísudkem – umíme česky
 15. Shoda – chytáky – online cvičení
 16. Shoda – Kaminet

Věta jednoduchá, souvětí a psaní čárek

 1. Několikanásobný větný člen – Umíme česky
 2. Souvětí – Umíme česky
 3. Věta hlavní a vedlejší – Umíme česky

Větné členy

 1. Najdi příslovečné určení – Umíme česky
 2. Urči podmět a přísudek – Umíme česky
 3. Přívlastek shodný a neshodný – Umíme česky
 4. Najdi předmět – Umíme česky
 5. Souhrn (složitější) – Umíme česky

Literatura

 1. Literární pojmy – přehled – Kaminet
 2. Literární pojmy – test – Kaminet
 3. Ukázky z literárních děl a procvičení pravopisu – Kaminet
 4. Čtení s porozuměním – Umíme česky

 

matematika 

5. ročník

Násobení a dělení

 1. Násobení jednotek až tisíců – matematika hrou
 2. Násobení jednotek až milionů – matematika hrou
 3. Násobení desítek desítkami – matematika hrou
 4. Násobení stovek stovkami – matematika hrou
 5. Pamětné násobení – umíme matiku

Zaokrouhlování

 1. Na tisíce – matematika hrou
 2. Na desítky – online cvičení
 3. Na stovky – online cvičení
 4. Na tisíce – online cvičení
 5. Různé – umíme matiku

(Nejen) písemné sčítání a odčítání

 1. Písemné sčítání a odčítání do 10 000 – školákov
 2. Sčítání a odčítání – různé – umíme matiku
 3. Písemné sčítání – přesouvání – Umíme matiku
 4. Písemné odčítání – lehké – Umíme matiku
 5. Písemné odčítání – střední – Umíme matiku

Písemné násobení trojciferným činitelem:

 1. Písemné násobení – online cvičení
 2. Písemné násobení 1 – Umíme matiku
 3. Písemné násobení 2 – umíme matiku
 4. Písemné násobení 3 – rozhodovačka – Umíme matiku

Písemné dělení

 1. Písemné dělení jednociferným dělitelem – online cvičení
 2. Přesouvání 1 – Umíme matiku
 3. Přesouvání 2 – Umíme matiku
 4. Písemné dělení dvouciferným dělitelem – online cvičení
 5. Vyber správný výsledek – Umíme matiku

Kombinované operace

 1. Početní operace se závorkami – online cvičení
 2. Pořadí početních operací – umíme matiku
 3. Doplň operaci 1 – Umíme matiku
 4. Doplň operaci 2 – Umíme matiku
 5. Doplň operaci 3 – Umíme matiku

Počítáme přes milion:

 1. Zápis čísel – online cvičení
 2. Zápis čísel – škola s nadhledem
 3. Porovnávání – online cvičení
 4. Sčítání a odčítání – online cvičení
 5. Zaokrouhlování 1 – online cvičení
 6. Zaokrouhlování 2 – matematika hrou
 7. Písemné sčítání – online cvičení
 8. Písemné odčítání – online cvičení

Matematické pojmy:

 1. Názvy členů – online cvičení
 2. Názvy výsledků početních operací – wordwall

Převody jednotek:

a) délky:

 1. Převeď – mezi tisícem a stovkou udělej mezeru – matematika hrou
 2. Pexeso – matematika hrou
 3. Vyber správnou odpověď – škola s nadhledem
 4. Převody – online cvičení
 5. Jednotky délky 1 – umíme matiku
 6. Jednotky délky 2 – umíme matiku

b) času

 1. Převeď – škola s nadhledem
 2. Jednotky času 1 – pexeso – matematika hrou
 3. Jednotky času 2 – různé – online cvičení
 4. Jednotky času 3 – umíme matiku
 5. Zapiš čas – matematika hrou
 6. Slovní úlohy s časem – umíme matiku

c) hmotnosti

 1. Jednotky hmotnosti 1 – škola s nadhledem
 2. Jednotky hmotnosti 2 – pexeso – matematika hrou
 3. Jednotky hmotnosti 3 – různé – online cvičení
 4. Jednotky hmotnosti 4 – umíme matiku
 5. Jednotky hmotnosti 5 – umíme matiku

d) objemu

 1. Jednotky objemu 1 – online cvičení
 2. Jednotky objemu 2 – Umíme matiku

Zlomky

 1. Přiřaď zlomek k obrázku – škola s nadhledem
 2. Porovnej zlomky 1 – škola s nadhledem
 3. Porovnej zlomky 2 – škola s nadhledem
 4. Zlomky na číselné ose 1 – škola s nadhledem
 5. Zlomky na číselné ose 2 – škola s nadhledem
 6. Zlomky na číselné ose 3 – škola s nadhledem
 7. Pexeso – matematika hrou
 8. Pexeso – umíme matiku
 9. Pexeso slovní – umíme matiku
 10. Zapiš vybarvenou část – umíme matiku
 11. Hodiny a minuty – škola s nadhledem
 12. Části celku – škola s nadhledem
 13. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – matematika hrou
 14. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – online cvičení
 15. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem – matematika hrou
 16. Zlomky – různé – online cvičení
 17. Porovnávání zlomků – umíme matiku
 18. Smíšená čísla (zlomky) – umíme matiku
 19. Výpočet části z celku – škola s nadhledem
 20. Výpočet části z celku (větší čísla) – škola s nadhledem
 21. Výpočet části z celku – online cvičení
 22. Část z celku – wordwall
 23. Smíšená čísla – škola s nadhledem

Římské číslice

 1. Číselná řada – Školákov
 2. Přiřazování – Školákov
 3. Různé – procvič všechna cvičení – Matematika hrou
 4. Střílečka – umíme matiku
 5. Sčítání a odčítání – škola s nadhledem

Souřadnice

 1. Čtvercová síť – Školáci
 2. Souřadnice – škola s nadhledem
 3. Souřadnice bodů a obrázků – Brumlík

Souměrnost

 1. Osy souměrnosti – škola s nadhledem
 2. Osová souměrnost – wordwall

Obsahy, obvody a povrch (kvádru a krychle)

 1. Obvod ve čtvercové síti – umíme matiku
 2. Povrch kvádru – Online cvičení
 3. Povrch krychle – Online cvičení
 4. Krychle a kvádr – škola s nadhledem

Desetinná čísla

 1. Řády čísel 1 – škola s nadhledem
 2. Řády čísel 2 – škola s nadhledem
 3. zápis desetinných čísel – online cvičení
 4. porovnávání – online cvičení
 5. Seřaď čísla – škola s nadhledem
 6. Porovnávání – Umíme matiku
 7. desetinné zlomky – složitější – online cvičení
 8. Číselná osa včetně záporných čísel – umíme matiku
 9. Násobení a dělení 10, 100, 1000 – Online cvičení
 10. Dělení 10, 100, 1000 – škola s nadhledem
 11. Klikni na odkaz 1 – excel – Brumlík
 12. Klikni na odkaz 2 – excel – Brumlík
 13. Sčítání desetinných čísel 1dm – Matematika hrou
 14. Sčítání desetinných čísel 2dm – Matematika hrou
 15. Sčítání desetinných čísel – škola s nadhledem
 16. Sestav příklady – škola s nadhledem
 17. Sčítání a odčítání – škola s nadhledem
 18. Zaokrouhlování na jednotky (desetinná čísla) – Online cvičení
 19. Zaokrouhlování na desetiny – Matematika hrou
 20. Zlomky a desetinná čísla – škola s nadhledem
 21. Zlomky a desetinná čísla na číselné ose – škola s nadhledem

Aritmetický průměr

 1. Dvou čísel – okhelp
 2. Vypočítej – wordwall
 3. Vypočítej průměr z daných čísel – wordwall
 4. Aritmetický průměr – wordwall
 5. Více čísel – tabulka – Brumlík

Záporná čísla

 1. Porovnávání – Umíme matiku
 2. Číselná osa – Umíme matiku
 3. Číselná osa – pexeso – Umíme matiku
 4. Číselná osa – doplň číslo – Umíme matiku

vlastivěda

Vlastivěda 5

Novověk

 1. Habsburkové – Šára
 2. Habsburkové – prezentace
 3. Habsburkové na českém trůně – prezentace
 4. Video – Nástup Habsburků – DUČN
 5. Video – Podnikavá šlechta – DUČN
 6. Video – Habsburkové 1 Zrod dynastie (26 min)

Bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, třicetiletá válka

 1. České země za vlády Habsburků – test
 2. Video – Habsburkové 3 – Válka, která změnila svět (26 min)
 3. Video – Bitva na Bílé hoře – DUČN
 4. Video – Poprava 27 českých pánů – DUČN
 5. Video – Třicetiletá válka – DUČN
 6. Video – Albrecht z Valdštejna – DUČN
 7. Něco o JAK – Pančelčino
 8. Něco o JAK – Lusa
 9. Video – Jan Ámos Komenský – DUČN
 10. Video – Jan Ámos Komenský (8:17) – Staleté kořeny
 11. Video – Co dál po 30ti leté válce – DUČN
 12. Píseň – Psohlavci (Mládek Ivan)
 13. Video – Baroko – DUČN
 14. Něco o baroku – Pančelčino

České země součástí Rakouska, doba osvícenství

 1. Marie Terezie – Pančelčino
 2. Video – Marie Terezie 1 – DUČN
 3. Video – Marie Terezie 2 – DUČN
 4. Video – Marie Terezie 3 – DUČN
 5. Video – Osvícenství – DUČN
 6. Video – Josef II. – DUČN
 7. Video – Marie Terezie a Josef II. (zemědělství) – DUČN
 8. Video – Marie Terezie a Josef II. (manufaktury) – DUČN

První stroje

 1. Revoluční vynálezy – Pančelčino
 2. Video – Věk páry – DUČN
 3. Lodní šroub – Šára

Národní obrození

 1. Národní obrození – Pančelčino
 2. Národní obrození – Šára
 3. Video – Národní obrození – DUČN
 4. Video – Literatura, divadlo – DUČN
 5. Audio – Setkání Babičky Boženy Němcové s císařem Josefem II. – od 16:20
 6. Kde domov můj ze hry Fidlovačka
 7. Prezentace – Dobrovský
 8. Prezentace – osobnosti Národního obrození
 9. Video – Rukopisy – DUČN
 10. Prezentace – Národní obrození – Brumlík

Revoluční rok 1848

 1. Politické probuzení – Šára
 2. Video – Revoluce 1848 – DUČN
 3. Video – Bachův absolutismus – DUČN
 4. Píseň o té revoluci 1848 – J. Nohavica
 5. Video – Revoluční rok 1948 (7:09)
 6. Video (prezentace) – Císařovna Sisi (11:51)
 7. Prezentace – Rok 1848 – Brumík

Rakousko – Uhersko

 1. Vznik Rakousko Uherska – DUČN
 2. Video – Národní divadlo – DUČN
 3. Něco o Národním divadle a rozvoji kultury – Pančelčino
 4. Video – Staročeši, Mladočeši – DUČN
 5. Video – Bouřlivý rozvoj vědy a techniky – DUČN
 6. Prezentace – Stroje ovládly život – Brumlík
 7. Video – František Křižík (1:16)
 8. Video – Spolkový život v 19. stol. – DUČN
 9. Test – České země – součást Rakouska – Šára
 10. Test – Století páry a elektřiny – Šára
 11. Test – Brumík

První světová válka

 1. Video – První světová válka – DUČN
 2. Prezentace – První světová válka – Brumlík
 3. Video – První odboj legie -DUČN
 4. Video – První světová válka – Šokující fakta (3:56)
 5. Test – První světová válka – Šára
 6. Test – 1914 až 1938 – Brumlík
 7. Test – Rakousko – Uhersko – Ryšavá

Vznik Československa

 1. Něco o vzniku Československa – Pančelčino
 2. Video – Vznik Československa – DUČN
 3. Video – Brána do historie (7:43)
 4. Video – Kde se vzalo Československo (3:39)
 5. Video – Rozvoj průmyslu mezi válkami – DUČN
 6. Video – Kultura v meziválečném Československu – DUČN
 7. Video – Velka hospodářská krize – DUČN
 8. Video – TGM (36:17)
 9. Video – TGM a vznik ČSR (18:55)
 10. Opakování – Samostatné Československo – Ryšavá
 11. Video – Mnichov – DUČN

Druhá světová válka

 1. Něco o 2. světové válce + prezentace – Pančelčino
 2. Něco o Lidicích a Ležákách – Pančelčino
 3. Video – Dny zrady (6:03)
 4. Video – Druhá světová válka – DUČN
 5. Video – Protektorát Čechy a Morava – DUČN
 6. Video – Osvobození – DUČN
 7. Video – TOP 10 – Druhá světová válka (2:59)
 8. Video – TOP 5 – nejpodivnější zbraně 2. světové války (6:11)
 9. Video – Nicholas G. Winton (Všichni moji blízcí) 7:58
 10. Píseň – Betonové hranice – Taxmeni
 11. Píseň – Bismarck – Taxmeni

Poválečný vývoj, komunismus, socialismus

 1. Něco o komunismu a socialismu – Pancelcino
 2. Obnovené Československo – Šára
 3. Video – Padesátá léta I. – DUČN
 4. Video – Padesátá léta II. – DUČN
 5. Video – Ostrůvky normálnosti v padesátých letech – DUČN
 6. Video – Šedesátá léta – DUČN
 7. Video – Pražské jaro – DUČN
 8. Video – Normalizace – DUČN
 9. Video – Disident, Charta, 80. léta – DUČN
 10. Test – Obnovené Československo –  Šára

Sametová revoluce

 1. Něco o Sametové revoluci – Pancelcino
 2. Video – Sametová revoluce – DUČN

Demokracie

 1. Video: Demokracie

Finanční gramotnost

 1. Zlatka
 2. Odhad ceny běžných věcí – lehké – Umíme matiku
 3. Odhad ceny běžných věcí – střední – Umíme matiku
 4. Finanční pojmy – Umíme matiku

Praha

 1. Něco o Praze – lusa
 2. Doplň věty – lusa
 3. Test o Praze – lusa
 4. Přiřaď obrázek – lusa
 5. Video: Dokument o historii a původu Prahy
 6. Video: CLIL Prague

Zeměkoule

 1. Světadíly (píseň ANJ) – Pančelčino
 2. Oceány + videa (Anj) – Pančelčino
 3. Video: Kontinenty a oceány

Globální problémy světa

 1. Prezentace
 2. Video: Voda – Znepokojující zajímavosti (2:56)
 3. Video: Změny klimatu (10:26)

Evropa

 1. Evropská unie – video (Evropské pexeso)
 2. Od Praotce Čech k Unii – video
 3. Evropská unie – video
 4. Evropské poloostrovy – Pančelčino
 5. Přiřaď pojmy k obrázku (mapa) – Škola s nadhledem
 6. Státy Evropy – Škola s nadhledem

Vodstvo

 1. Evropské řeky – křížovka – lusa
 2. Evropská moře – křížovka – lusa

Podnebí

 1. Video: Podnebné pásy
 2. Video: Polární pás
 3. Video: Mírný pás
 4. Video: Subtropický pás
 5. Video: Tropický pás

Obyvatelstvo

 1. Prezentace
 2. Ve které zemi žijí? – Škola s nadhledem

Sousední státy

 1. Video: Slovensko (Evropské pexeso)
 2. Video: Krásy Slovenska
 3. Video: Německo (Evropské pexeso)
 4. Polsko – video (Evropské pexeso)
 5. Video: Rakousko (Evropské pexeso)
 6. Video: Top 7 must see in Austria

Západní Evropa

 1. Západní Evropa – Pancelcino
 2. Video: Nizozemí (Evropské pexeso)
 3. Video: Belgie (Evropské pexeso)
 4. Video: Lucembursko (Evropské pexeso)
 5. Video: Francie (Evropské pexeso)
 6. Video: Spojené království (Evropské pexeso)
 7. Video: Irsko (Evropské pexeso)

Východní Evropa

 1. Východní Evropa – Pančelčino

Jihovýchodní Evropa

 1. Video – Maďarsko (Evropské pexeso)
 2. Video: Bulharsko (Evropské pexeso)
 3. Video: Slovinsko (Evropské pexeso)
 4. Video: Rumunsko (Evropské pexeso)

Jižní Evropa

 1. Jižní Evropa – Pančelčino
 2. Video: Řecko (Evropské pexeso)
 3. Video: Itálie (Evropské pexeso)
 4. Video: Španělsko (Evropské pexeso)
 5. Video: Portugalsko (Evropské pexeso)
 6. Video: Kypr (Evropské pexeso)
 7. Video: Malta (Evropské pexeso)

Severní Evropa

 1. Severní Evropa – Pančelčino
 2. Video: Švédsko (Evropské pexeso)
 3. Video: Finsko (Evropské pexeso)
 4. Video: Dánsko (Evropské pexeso)
 5. Video: Estonsko (Evropské pexeso)
 6. Video: Lotyšsko (Evropské pexeso)
 7. Video: Litva (Evropské pexeso)

 

 

  

Odkaz na foto z Prahy

https://eu.zonerama.com/zssuchohrdly/Album/9829387#check-duplicates

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


Odkazy na fotogalerii
Výlety  
Ve škole

Škola v přírodě
Plavání


 

Project 1 opakování odkazy:

zde

zde

zde

zde

 

Halloween AJ odkazy:

zde

zde

zde

zdeV záložce ZÁJMOVÉ KROUŽKY - SBOROVÝ ZPĚV A DRAMAŤÁK najdete Malý vánoční pozdrav vašich/našich dětí. 


Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis rodiče. Děkuji Kuchařová

 

 

 
 
 
 

 

Odkazy na fotogalerie:

Výlety

Divadlo

 

Edukační program