5. třída

5. třída
Třídní učitel: Mgr. Ivona Holešová
E-mail: holesova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 607 648 941
Konzultace: po předchozí domluvě
 
Další vyučující:
TV - PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.
AJ - Mgr. Tereza Beranová
HV - Mgr. Petra Pelánová
INF - Mgr. Tereza Beranová
 

 

 

 

 

Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:2512:30 - 13:15
PondělíČJMVLČJ čt.
ÚterýAJINFČJMTVTV
StředaČJMVLAJ
ČtvrtekHVAJMČJ
PátekČJMVVČJ čt.
 
Týdenní plán 28.11. 2022 - 2.12.2022
Český jazykPO - uč. ČJ str. 49, PS str. 42, ÚT - uč. ČJ str. 50, PS str. 43 cv. 3, ST - uč. ČJ str. 51 cv. 13 - 17, PS str. 43 cv. 4 - 6, ČT - čtvrtletní písemná práce, PÁ - uč. ČJ str. 52 - 53 cv. 20, PS str. 44 cv. 7, 8
MatematikaPO - uč. M str. 40 cv. 38 - 40, str. 41 cv. 41 - 43, PS str. 52 cv. 5 - 8, ÚT - uč. M str. 41 cv. 44 - 46, str. 42 cv. 47, PS str. 53 - 56 cv. 1 - 4, ČT - uč. M str. 42 cv. 48 - 55, PÁ - uč. str. 45, PS str. 70
PřírodovědaPO - uč. POROZUMĚNÍ str. 34, souhrn učiva o Vesmíru
VlastivědaPO - uč. VL str. 36, Udatné dějiny českého národa, ST - písemná práce
Anglický jazykPracovní sešit strana 19, učebnice strana 22, poslech 3a + trénovat na test z gramatiky z pracovního sešitu strana 72
Informatika

Dobrý den,

srdečně všechny zdravím a upozorňuji na následující:

 

 

!!! Které učivo procvičovat - opět viz. níže.


 Připomínám:

 Vlastivěda - promyslet a zpracovávat práci na téma - Česká republika - do konce ledna

 Přírodověda - nezapomenout doplňovat herbář o další rostliny


Rodičům připomínám, že bude dobré začít co nejdříve řešit základní školu

2. stupeň - podat přihlášku na Vámi vybranou základní školu nebo se na základní škole

alespoň informovat.

 

 

Fotogalerie z hodin informatiky - zde


PROCVIČOVÁNÍ UČIVA - proskoly.cz (opět jsme dostali přihlašovací údaje, spousta z vás zde

ani jednou za čtyři roky neprocvičovala), mojecestina.cz, umimematiku.cz


- procvičování učivaŠkolákov, Ryšavá, Zlatka.in

                   - Český jazyk - Školákov - 5. ročník

                                                           - Pravopisná cvičení

                                                 - Stavba slova 

                                                         - Zdvojené souhlásky

                                                 - Předpony a předložky I., II.

                                  - Školákov - 4.ročník 

                                                            - Shoda podmětu s přísudkem

            - Matematika - Zlatka.in

                  - Vlastivěda videa - Udatné dějiny českého národa č. 91 - 95

            - Přírodověda - Ryšavá -  5. ročník       

 

                                 

 - číst povinnou školní četbu


Upozorňuji:

Pro žáky, kteří nezvládli samostatnou práci v pracovních sešitech ČJ, M - učivo doma opět procvičit a obyčejnou tužkou opravit.

 

Připomenout a procvičit:

určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen, osoby, čísla, způsobu a času u sloves,

slovní druhy, násobky č. 2 - 9, násobenídělení č. 2 - 9, vyjmenovaná slova bB - zZ,

písemné a pamětné násobení a dělení, sčítání, odčítání, písemné násobení 

dvojciferným a trojciferným činitelem, převody jednotek - hmotnost, délka, objem, čas, učivo

o slovesechučivo o podstatných jménech, význam slov, základní skladební dvojice, podmět a

přísudek, shoda podmětu s přísudkem

 

!!! NOVĚ - Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z, slovesa - způsob - oznamovací,

                 rozkazovací, podmiňovací

 

Přírodověda - Vesmír

Vlastivěda- Národní obrození, bouřlivý rok 1848, Stroje ovládly život, Národ sobě

 

 

 

Školní družina: Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis

                                 rodiče. Děkuji.Angličtina 

Odkaz na poslechy k učebnici Project 1 - zde


Nadále je možnost osobní i telefonické konzultace. Osobní konzultace pouze po předchozí

domluvě.


Děkuji Vám i dětem za spolupráci a přeji pěkný zbytek dne.

P. uč. Ivona Holešová

 

 

K procvičování učiva můžete využít také stránky - 

Gramar.inZlatka.inproskoly.cz, rysava.websnadno.cz, umimecesky.cz.

Pro zpestření Déčko - Česká televize nebo online učení a cvičení Nová škola.

 

 

Prosím o každodenní domácí čtení. Máme za úkol číst vlastní knihy.

 

!!! Každý den pravítko a ořezanou tužku č. 3 nebo HB.