5. třída

5. třída
Třídní učitel: Mgr. Ivona Holešová
E-mail: holesova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 607 648 941
Konzultace: po předchozí domluvě
 
Další vyučující:
TV - PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.
AJ - Mgr. Tereza Beranová
HV - Mgr. Petra Pelánová
INF - Mgr. Tereza Beranová
 

 

 

 

 


 

 

 

Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:2512:30 - 13:15
PondělíČJMVLČJ čt.
ÚterýAJINFČJMTVTV
StředaČJMVLAJ
ČtvrtekHVAJMČJ
PátekČJMVVČJ čt.
 
Týdenní plán - 27.3. - 31.3.2023
Český jazykPO - opakování učiva o přídavných jménech, uč. ČJ str. 98 cv. 4, 5, PS str. 16 cv. 3 - 4, ÚT - uč. ČJ str. 99 cv. 6 - 8, PS str. 16 - dokončení, str. 17 cv. 5 - 6, ST - PS str. 18, procvičování učiva o přídavných jménech, ČT - uč. ČJ str. 99 cv. 9 - 10, PS str. 19
MatematikaPO - uč. M str. 80 cv. 35, 36, str. 81 cv. 37 - 39, PS str. 22, ÚT - uč. M str. 81 cv. 40 - 41, str. 82 cv. 42, PS str. 22, ST - uč. 82 cv. 43 - 48, ČT - uč. M. str. 85, 86 .
PřírodovědaPO - Oběhová soustava - uč. POROZUMĚNÍ str. 42 - I. pomoc, PS str. 23 - dokončení
VlastivědaPO - opakování učiva o ČR, uč. str. 20 - 21
Anglický jazykČT - učebnice strana 56, cvičení 1 a, b - poslech níže, pracovní sešit strana 46, cvičení 1, strana 69, cvičení 3 - v úterý budeme psát test na There is/ There are
Informatika

Dobrý den,

srdečně všechny zdravím a upozorňuji na následující:


Připomínám:

Středa 29.3.2023 - provoz školní družiny pouze do 13.00 hod.


!!!Přírodověda - vypracovávat referát na vámi vybrané téma - uč. POROZUMĚNÍ str. 3 -

                         III. Člověk a jeho zdraví, IV. - Člověk ve společnosti


!!! Trénovat počítání se zlomky, PÍSEMNÉ DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM DĚLITELEM, pamětné

     počítání - je potřeba při zkráceném zápisu u písemného dělení dvojciferným dělitelem. 


 !!! Které učivo procvičovat - opět viz. níže.


 Připomínám:

 Přírodověda - nezapomenout doplňovat herbář o další rostliny


Fotogalerie z hodin informatiky - zde


PROCVIČOVÁNÍ UČIVA - proskoly.cz (opět jsme dostali přihlašovací údaje, spousta z vás zde

ani jednou za čtyři roky neprocvičovala), mojecestina.cz, umimematiku.cz


- procvičování učiva: Umíme česky, umíme matikuŠkolákov, Ryšavá, Zlatka.in, 

                   - Český jazyk - Školákov - 5. ročník

                                                           - Pravopisná cvičení

                                                 - Stavba slova 

                                                         - Zdvojené souhlásky

                                                 - Předpony a předložky I., II.

                                  - Školákov - 4.ročník 

                                                            - Shoda podmětu s přísudkem

            - Matematika - Zlatka.in

                                      - Školákov - 4. ročník - Římské číslice

                                      - Umíme matiku - zlomky a další učivo

                  - Vlastivěda Česká republika - kraje, Ryšavá - 5. ročník

            - Přírodověda - Ryšavá -  5. ročník       

 

                                 

 - číst povinnou školní četbu


Upozorňuji:

Pro žáky, kteří nezvládli samostatnou práci v pracovních sešitech ČJ, M - učivo doma opět procvičit a obyčejnou tužkou opravit.

 

Připomenout a procvičit:

určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen, osoby, čísla, způsobu a času u sloves,

slovní druhy, násobky č. 2 - 9, násobenídělení č. 2 - 9, vyjmenovaná slova bB - zZ,

písemné a pamětné násobení a dělení, sčítání, odčítání, písemné násobení 

dvojciferným a trojciferným činitelem, převody jednotek - hmotnost, délka, objem, čas, učivo

o slovesechučivo o podstatných jménech, význam slov, základní skladební dvojice, podmět a

přísudek, shoda přísudku s podmětem

 

!!! NOVĚ - Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z, slovesa - způsob - oznamovací,

                 rozkazovací, podmiňovací, shoda přísudku s několikanásobným        

                 podmětem, matematika - římské číslice, písemné dělení dvojciferným

                 dělitelem, přídavná jména

 

Přírodověda - Oběhová soustava

Vlastivěda - kraje České republiky - Hlavní město Praha, Středočeský,  

                    Jihočeský,Plzeňský, Karlovarský - poloha, povrch, vodstvo, zemědělství,

                    průmysl , práce s mapou

 

 

 

Školní družina: Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis

                                 rodiče. Děkuji.Angličtina 

Odkaz na poslechy k učebnici Project 1 - zde

 

Nadále je možnost osobní i telefonické konzultace. Osobní konzultace pouze po předchozí

domluvě.


Děkuji Vám i dětem za spolupráci a přeji pěkný zbytek dne.

P. uč. Ivona Holešová

 

 

K procvičování učiva můžete využít také stránky - 

Gramar.inZlatka.inproskoly.cz, rysava.websnadno.cz, umimecesky.cz.

Pro zpestření Déčko - Česká televize nebo online učení a cvičení Nová škola.

 

 

Prosím o každodenní domácí čtení. Máme za úkol číst vlastní knihy.

 

!!! Každý den pravítko a ořezanou tužku č. 3 nebo HB.