4. třída

4. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Tereza Beranová
E-mail: beranova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: Pondělí 7:00 – 8:00

Další vyučující:

TV - PhDr. Jiří Voborný Ph.D.

HV - Mgr. Petra Pelánová

VL - Mgr. Renata Chalabalová

PČ - Mgr. Ivona Holešová

     Výsledek obrázku pro teacher clipart
Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíČJAJMVL
ÚterýČJMAJ
StředaČJMČJ
ČtvrtekČJMAJVL
PátekČJMČJVVVV
 
Týdenní plán
Český jazyk
Matematika
Přírodověda
Vlastivěda
Čtení
Anglický jazyk

 

Důležité informace:   

https://fresh.iprima.cz/recepty/okurkova-limonada

https://fresh.iprima.cz/recepty/kakaovy-termix

 

VLASTIVĚDA

30. 3. - 3. 4. 

- zopakovali jste si Přemyslovce, na řadě jsou Lucemburkové. Jeden z nejvýznamnějších panovnických rodů u nás

( a nejenom pro osobnost Karla IV. ).

pusťte si ukázová videa k Lucemburkům

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+n%C3%A1roda+36

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+n%C3%A1roda+37

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+n%C3%A1roda+38

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+n%C3%A1roda+39

https://www.youtube.com/results search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda+40 

učebnice str . 25 - 29 (můžete mít i na jiné straně proto uvedu raději téma)

kapitola 10. Český stát za vlády Lucemburků(3 strany)pozorně si pročtěte a pokud budete mít srovnané nové znalosti v hlavě, pustťě se do opakování č. 5 Český stát za vlády Lucemburků (pokud budete znát odpovědi na otázky, pak dané téma máte nejenom přečtené, ale zároveň jste mu i porozuměli)

pracovní sešit str. 14 - 17(opět můžete mít na jiné straně podle vydání) začínáte na straně otázkou č. 4 Zjistěte, jaký význačný hrad vybudoval ve 13. století na skále nad soutokem dvou řek v jižních Čechách Přemysl Otakar 1. (4 strany) a končíte úkolem č. 6 rébusem, kde máte správně přiřadit jména manželek Karla IV.

Na internetu k Lucemburkům najdete velké množstí odkazů např.

http://historie.lusa.cz/lucemburkove-na-ceskem-trunu/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/211452801400004

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/pred-705-lety-usedla-na-cesky-trun-dynastie-lucemburku_201508310450_kbrezovska

 

6. 4. - 10. 4

Přes Lucemburky se dostaneme k tématu "Středověk" a s ním  významnému stavebnímu slohu nazvvanému GOTIKA. 

pusťte si

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM dějiny udatného českého národa(gotická móda)

https://www.youtube.com/watch?v=MmSp3jSijlk středověká hudba

https://www.youtube.com/watch?v=F1l6i3EtCE0 jak vypadala středověká vesnice

učebnice - u mne na str. 30 - 33( u vás opět může být jinak)

kapitola 11 Život ve středověku (3 strany) pročtěte si a pokuste se odpovědět si na otázky z opakování č. 6 Život ve středověku

pracovní sešit str. 18 č. 11 Život ve středověku


14. 4. - 24. 4. 

Po středověkém období se přesuneme k tématu HUSITÉ.

https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&t=53s

kapitola 12 Husitské války(3 strany) pročtěte si a zkuste si dát dohromady odpovědi na otázky  z opakování č. 7

pracovní sešit str. 19,20 č. 12 Husitské války

 

pokud budete mít dotazy, směřujte je na mail renatachalabalova@seznam.cz


27. 4. - 7. 5

Po husitských válkách se seznámíme s osobností Jiřího z Poděbrad. Byl jediným panovníkem, který nepocházel z královského rodu, a proto se na něj nemohla vztahovat privilegia ze "Zlaté buly sicilské" z roku 1212, která zajišťovala prvotní právo na trůn potomkům z panovnického rodu.

Jiří z P. usiloval o přijetí návrhu o celoevropské úmluvě jako obraně proti těm, kdo chtěli rozvracet mír (něco podobného jako dnešní EU/Evropská unie/). Bohužel, v tehdejší době neuspěl. 

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o

https://edu.ceskatelevize.cz/jiri-z-podebrad-5e441a71f2ae77328d0a6cdb

kapitola 13 země po husitských válkách str. 38 - 40

na str 40 máte opakování(pokuste se zodpovědět si otázky na procvičení tématu)

pracovní sešit  str. 21

přidávám odkaz na zajímavé edukační materiály 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs&stranka=9

 

11. 5. - 15. 5. 

Čeká nás jeden z nejvýznamnějších a nejdéle panujícíh rodů u nás Habsburkové. Panovali u nás od 16. do začátku 20. století, téměř 400 let. 

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=Rudolf%20II%20Habsbursk%C3%BD

Vám jistě bude známý panovník Rudolf II. Mohli jste se s jeho osobou setkat v podání J. Wericha ve filmovém zpracování "Císařův pekař a pekařův císař".

Můžete si dobu Rudolfa II. připomenout na

 https://www.youtube.com/watch?v=B7oZiP2_i_4.

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

https://www.youtube.com/watch?v=gQzyhrXLl7s

kapitola 14 str. 41 -

Velmi známe jméno na císařově dvoře bylo určitě  Giuseppe Arcimboldo. Ten tu měl místo jako portrétista. Jeho spousta děl se vyznačuje kombinováním různých živých a neživých prvků dohromady a vytvářel z nich portréty.

úkol na doma- zjisti si informace o malíři na dvoře císaře Rudolfa II. a pokus se vytvořit portrét ve stylu Arcimbolda, vyfoť a pošli na mail. renatachalabalova@seznam.cz.


18. 5. - 22. 5. 

https://slideplayer.cz/slide/3451945/

 

https://slideplayer.cz/slide/3212148/

kapitola 14 str. 42 - 45

pracovní sešit - str. 22

Výpisky k tématům při domácí výuce posílám vaší paní učitelce - promítne vám je  přes PC  a vy si je zapište do velkých sešitů. 

 

 

 

Plánované akce:

 

 

Užitečné odkazy:

https://www.proskoly.cz/  každý dostal své vlastní přihlašovací údaje
https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs odkaz k procvičování podle učebnice Happy Street 2

Odkazy na fotogalerie: