3. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Veronika Matoušková

Asistent pedagoga: Hana Saiti

Speciální pedagog: Mgr. Jiřina Smejkalová

E-mail: 

Telefon: 773 192 304

Konzultace: Dle předchozí domluvy

Další vyučující:

TV - PhDr. Jiří Voborný Ph.D.

HV - Mgr. Petra Pelánová

PČ, VV -  Mgr. Ivona Holešová

 

 

    

 
 

Učivo pro marody:

 

TÝDEN: 17.6. - 21.6.2024
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování - slovesa (určování rodu, čísla a času, přetváření ze sloves určitých do infinitivů)
 • Slovní druhy - https://www.pravopisne.cz/2015/03/slovni-druhy-urcovani-pravoxeso-8/
 • Čtení vlastní knihy
 • Základní skladební dvojice - procvičování
 • PS: str. 44/cv. 1
 • Čtení - příběhy o zvířátkách
  - https://www.gramar.in/cs/category.php?grade=3&category=por#5
 • PS: str. 45/cv. 5; str. 46/cv. 7
 • Popis mého dne
 • PS: str. 41/cv. 7
 • Synonyma, slova citově zabarvená
 • Čítanka str. 88 - 91
MATEMATIKA
 • Písemné sčítání/ odčítání
 • PS: str. 32/cv. 7; str. 36/cv. 1
 • UČ: str. 108/cv. 4
 • Nakupování - https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=667019cd371b8
 • Slovní úlohy - nakupování
 • Příklady se závorkami (kontrola pomocí kalkulačky)
 • Tělesa - procvičování
 • Slovní úlohy s využitím závorek
 • Osová souměrnost 
  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=50.+Geometrie&topic=06.+Osov%C3%A1+soum%C4%9Brnost#selid
ANGLICKÝ JAZYK          
 • PS: str. 81
 • UČ: str. 63
 • Slovní zásoba - rodina
  - https://www.learningchocolate.com/word-set/family-tree-1#google_vignette
  - http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/family-and-differences-ipl/127-family-tree-rodinny-strom/
 • Vlastní rodokmen
 • Abeceda - procvičování
PRVOUKA
 • Houby - https://slideplayer.cz/slide/3762296/
  https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm
 • PS: str. 45
 • Houby - procvičování, tvorba receptu 
 • Video - https://edu.ceskatelevize.cz/video/1683-rostliny-houby
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • ČJ: PS: str. 51/cv. 5
 • ČJ: PS: str. 44/cv. 2 
 
 
Organizační informace:
 
Konec školního roku: 28. června

 

Důležité informace: 

Prosím o opakovanou kontrolu hlavy.
 
 
 

 Vážení rodiče,

prosím Vás o kontrolu osobních údajů. Případné změny nahlašte co nejdříve třídní učitelce.
Děkuji.
Matoušková 

Plánované akce:

 

Užitečné odkazy:


Odkazy na všechny poslechy do AJ naleznete (učebnice i PS) zde

Online trénování do českého jazyka - zde
Online trénování do matematikyzde
 
 
Online trénování do anglického jazyka:
 
 

Odkazy na fotogalerie:

Leden 2022

Únor 2022

Den bláznivých účesů

Březen 2022

Noc s Andersenem

Duben 2022

Přerov a Vida centrum

Květen 2022

Červen 2022

Výlet - 1. třída

Den dětí 2022


2. třída

Kroužek šikulka 1

Škola v přírodě 2. třída

Září 2022

Sportovní den - září 2022

Říjen 2022 

Fotky z dýňového odpoledne v družině zde

Listopad 2022

Prosinec 2022

LVK 2023

Únor 2023

Březen 2023

Duben 2023

Spaní ve škole

Květen, červen 2023

Sportovní den - Únanov

Dětský den Suchohrdly


3. třída

ŠVP: 1. den, 2. den, 3. den, 4. den

Září 2023

Kroužek šikulka II

Říjen 2023

Listopad 2023

Prosinec 2023

LVK: 1.den, 2. den, 3. den, 4. den, 5. den

Leden 2024

Únor 2024

Vídeň - březen 2024

Březen 2024

ŠVP: 1. den,2. den, 3. den, 4. den

Duben 2024

Květen 2024