3. třída

3. třída
Třídní učitel: Mgr. Ivona Holešová
E-mail: holesova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 607 648 941
Konzultace: po předchozí domluvě
 
Další vyučující:
TV - PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.
AJ - Mgr. Veronika Juříková
HV - Mgr. Petra Pelánová
 
Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíČJAJTVMČJ - čt/ps
ÚterýČJMPRVAJHV
StředaČJMPRVČJ
ČtvrtekTVAJČJMČJ - čt/ps
PátekČJMČJ - čt/psVVVV
 
Týdenní plán 2020
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Anglický jazykučebnice str. 66, 67; prac. sešit str. 85, 89 (můžete si vystřihnout a použít) + vánoční papíry (dobrovolný úkol); přes prázdniny opakovat uč. po stranu 19, prac. sešit po stranu 22


Dobrý den,

srdečně všechny zdravím a upozorňuji na následující:

PROSÍM, KDO JEŠTĚ NEODEVZDAL: odevzdat vypracované listy a dopsané sešity, pokud jste některý dopsali.

Dále z vás mají ještě někteří listy, určené k podpisu rodiče. Prosím taktéž odevzdat. Můžete poslat po mladším

sourozenci nebo vhodit do schránky naší školy. Děkuji. Další informace v distanční výuce, viz níže.


Výuka v pondělí 18. 1. 2021 začíná opět v 9.00 hod. - aplikace GOOGLE MEET.

výuce si nachystej pouzdro, učebnici a pracovní sešit z ČESKÉHO JAZYKA,

MATEMATIKY, Písanku, knihu Hortensie Malinová, sešit M - g, pravítko,

ořezanou tužku, deníček Úkolníček na zapsání domácího úkolu.


Nadále je možnost osobní i telefonické konzultace. Osobní konzultace pouze po předchozí

domluvě.


Děkuji Vám i dětem za spolupráci a přeji pěkný zbytek dne.

P. uč. Ivona Holešová

 

 

Podle novelizovaného školského zákona je distanční výuka povinná.


Důležité informace:

V současné době nemůžeme z časových důvodů procvičovat učivo na interaktivní tabuli -

Školákov, prosím tedy o procvičování učiva v rámci domácí přípravy. Koukněte i na PREZENTACE.

Děkuji.

Český jazyk - 3. třída - Věta - souvětí

                                  - Párové souhlásky

                                  - Slovní druhy

                                  - Stavba slova !!!

                                  - Vyjmenovaná slova po Bb a Ll !!!

                                           - Podstatná jména !!!

Matematika - 3. třída - Násobení a dělení 0 - 10

                                  Čísla do 1000 !!!

                                   Pamětné sčítání a odčítání do 1000!!!

Prvouka- 3. třída - Krajina v okolí domova

                           - Rostliny

                           - Houby


Distanční výuka od 4. 1. 2021:

Výuka v pátek dne 15. 1. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí známého učiva  o PODSTATNÝCH JMÉNECH - budeme

                   zkoušet na známky

                       uč. str. 60 cv. 3, 4

                       PS str. 40 cv. 11

Matematika: opakování učiva - geometrické pojmy - bod, úsečka atd.

                       uč. str. 69 cv. 1, 3, 4, 6 - sešit M - g

                       PS  str. 26 - přečíst zadání a popřemýšlet, jak bych si s úkoly poradil

3. blok: ANGLICKÝ JAZYK

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 36 cv. 15 - 2 sloupce, str. 37 cv. 19 - 2 sloupce) + list sloupec č.

             75, 76 
Výuka ve čtvrtek dne 14. 1. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí známého učiva  o PODSTATNÝCH JMÉNECH

                       uč. str. 60 cv. 1, 2

                   sešit SLOHU - četba zpracovaného úkolu cv. 2 na str. 59 - napiš dle OSNOVY

Matematika: opakování učiva - geometrické pojmy - bod, úsečka atd.

                       uč. str. 68 cv. 36 - 39 - Pamětné sčítání a odčítání

                       PS  str. 25  - dokončení strany

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                        PS str. 36 

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 33 cv. 10) + list cv. 18 

Výuka ve středu dne 13. 1. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí známého učiva  o PODSTATNÝCH JMÉNECH

                       uč. str. 58 cv. 3, 4, str. 59, do sešitu SLOHU cv. 2 na str. 59 - napiš dle OSNOVY

                       PS str. 40 cv. 10 

Matematika: uč. str. 68 cv. 34, 35 - Pamětné sčítání a odčítání

                       PS  str. 25 cv. 2 - 4

Prvouka: uč. str. 32

                 PS str. 26 cv. 3 - kontrola

              povolání z písničky Ten dělá to a ten zas tohle

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 36 cv. 15 - čtyři sloupečky + list - sloupeček č. 73, 74

Výuka v úterý dne 12. 1. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí známého učiva  o PODSTATNÝCH JMÉNECH

                   diktát - dokončení - uč. str. 57 cv. 3 - poslední 2 věty

                   uč. str. 58 cv. 2, 3

                   PS str. 39 cv. 9 a,b) - tvoření vět 

Matematika: opakování - geometrické a matematické pojmy - zkoušíme na známky

                   uč. str. 67 cv. 28 - 32 - Pamětné sčítání a odčítání

                   PS str. 24 cv. 8 - 10, str. 25 cv. 1

Prvouka: uč. str. 29

              PS str. 25 cv. 3, str. 26 cv. 1, 2

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 32 cv. 9) + list cv. 17

                PS PRVOUKY str. 26 cv. 3

Výuka v pondělí dne 4.1.2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí učiva o PODSTATNÝCH JMÉNECH

                    diktát - uč. str. 57 cv. 3 - sebekontrola tužkou

                        uč. str. 58 cv. 1 - práce s textem, význam slov, věta jednoduchá, souvětí, číslo

                    podstatných jmen

                    PS str. 39 cv. 8, 9, cv. 9 a,b) ještě ne, věty budeme tvořit zítra

Matematika: opakování a připomenutí učiva - matematické a geometrické pojmy - zkoušíme na

                   známky

                       uč. str. 67 cv. 25 - 27

                       PS str. 24 cv. 6, 7

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                        Písanka 1. díl str. 22

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 35 cv. 9 - poslední čtyři sloupce) + list sloupec č. 71, 72

Výuka v pátek dne 8.1.2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí učiva - Co už víme o PODSTATNÝCH JMÉNECH, slova

                   protikladná, souznačná, mnohoznačná - zkoušíme na známky

                   uč. str. 57 cv. 2, 3 - ústně, cv. 3 - práce s textem - počet větných celků, rozbor vět

                   - počet slov, druh věty, věta jednoduchá, souvětí

                       PS str. 39 cv. 7

Matematika: opakování učiva - matematické pojmy - sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

                   atd.- zkoušíme na známky!!!

                   uč. str. 66 

                  M - Š - uč. str. 66 cv. 20

!!!D. Ú. - ČJ - D - uč. ČJ str. 32 cv. 5 + list cv.16   

3. blok - Anglický jazyk

Výuka ve čtvrtek dne 7.1.2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí známého učiva  o PODSTATNÝCH JMÉNECH

                   uč. str. 56 cv. 3, 4, str. 57 cv. 1, vysvětlení nového učiva - ŽIVOTNOST u

                   podstatných jmen rodu MUŽSKÉHO

                   PS str. 38 cv. 5, 6

Matematika: opakování - geometrické pojmy - zkoušíme na známky

                   uč. str. 65 - Pamětné sčítání a odčítání

                   sešit M - Š - uč. str. 65 cv. 15

Prvouka: opakování učiva - možnost opravy špatné známky z posledních témat - Skupenství,

              Teplota, Hmotnost,

              uč. str. 28

              PS str. 25 cv. 1,2, samostatně nebo s pomocí rodiče vyplnit úkol č. 4, 5, HV - do úterý 

12. 1.

!!!D. Ú. sešit M - D (uč. str. 34 cv. 4 - 2 poslední sloupce + str. 35 cv. 9 - 2 sloupce)

              + list - dva sloupečky č. 69 - 70

             Nezapomenout na Prvouku - viz. výše

Výuka ve středu dne 6.1.2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí učiva - Co už víme o PODSTATNÝCH JMÉNECH

                       uč. str. 55 cv. 3, 4 - ústně, str. 56 cv. 1, 2 

                       PS str. 37 cv. 3, str. 38 cv. 4

Matematika: opakování učiva geometrie - bod, úsečka, přímka, polopřímka, opačná polopřímka,

vzájemná poloha dvou přímek - zkoušíme na známky!!!

!!!D. Ú. - ČJ - D - uč. ČJ str. 32 cv. 3 + list cv.15                

Výuka v úterý dne 5.1.2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí učiva - Abeceda, řazení slov podle abecedy, 

                       uč. str. 55 cv. 1, 2 - Podstatná jména

                       PS str. 37 cv. 1, 2

Matematika: opakování a připomenutí učiva - sudá a lichá čísla, matematické pojmy - součet,

                   součin, podíl, rozdíl, sčítanec, činitel, menšenec ...

                       uč. str. 64 - Pamětné sčítání a odčítání

                       sešit M - Š - uč. str. 64 cv. 7

Prvouka: opakování učiva - Svět kolem nás - Vlastnosti látek, Skupenství látek, Měříme teplotu,

              hmotnost, čas, objem, Moje rodina

              PS str. 24

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 34 cv. 4 - 4 sloupce) + list - poslední dva sloupečky č. 67 - 68

             PS Prvouky str. 24 - dokončit rodokmenový strom cv. 1, zjistit, kdy má svátek František

             cv. 3b

Výuka v pondělí dne 4.1.2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování a připomenutí učiva - psaní velkých písmen, hláska, dělení hlásek,

                 slabika, slova neslabičná, slovo, význam slov, slova protikladná (opozita, antonyma),

                 souznačná (synonyma), slova mnohoznačná, slova nadřazená, podřazená, souřadná,

                 věta, druhy vět, věta jednoduchá, souvětí

                        uč. str. 55 - Podstatná jména, cv. 1 - práce s textem, význam slov, rozbor vět -

                 počet slov, druh věty, věta jednoduchá, souvětí

Matematika: opakování a připomenutí učiva geometrie, čísla jednociferná, dvojciferná,

                   trojciferná, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

                   uč. str. 62

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka 1. díl str. 21

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 29 cv. 5b) + list cv. 14

 

 

 

K procvičování učiva můžete využít také stránky - 

Gramar.inZlatka.inproskoly.cz, rysava.websnadno.czumimecesky.cz.

Pro zpestření Déčko - Česká televize nebo online učení a cvičení Nová škola.

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina: Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis rodiče. Děkuji JobánkováNezapomeň sbírat!!!

Žáci dostali za úkol v rámci Prvouky a PČ sbírat podzimní plody, větvičky aj. Do školy si vše přinesou v

zavařeninové sklenici až započne prezenční výuka - s popiskem a víčkem. Byli také informováni.

Nový úkol: !!! PS PRVOUKY str. 13 - VYROBTE SI TŘÍDNÍ HERBÁŘ - vylisovat, nalepit dle pokynů +

podpis a název byliny, místo, kde jsme ji nalezli (zahrada, les, louka atd.)


 

Výuka v pátek dne 27. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: list  - vyjmenovaná slova po Bb str. 20 - 2 sloupce 

                   uč. str. 43 cv. 2 - oranžová část - ústně, cv. 3, str. 44 - Slova souznačná

                            PS str. 26 cv. 14 - 16

Matematika: uč. str. 48 

                            sešit M - Š - uč. str. 48 cv. 8 - pět příkladů + zkouška  

3 blok - Anglický jazyk se ze zdravotních důvodů neuskutečnil

POZOR ZMĚNA - ranní družina pro žáky 3. - 5. ročníku také zajištěna a to od 6. 00 hod. v

                                     kmenové třídě - tou je pro nás třetí třída

Úkol: vytvořit kartičky - Vyjmenovaná slova po Bb - do pondělí 30. 11. 2020

Výuka ve čtvrtek dne 26. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: vyjmenovaná slova po Bb, trénujeme zpaměti řadu slov - být, bydlet, obyvatel, byt,

                   příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav,

                   babyka a slova jako Zbyněk, Zbyšek, Bydžov, Bylany, Hrabyně - sešit - ČJ - Š,

                   prosím o vytisknutí Přehledu vyjmenovaných a příbuzných slov po Bb (viz níže) - kdo

                   tak ještě neučinil

                   list  - vyjmenovaná slova po Bb str. 20 - 2 sloupce

                  uč. str. 42 cv. 5, str. 43 cv. 1, 2 - modrá část

                  PS str. 26 cv. 13

Matematika: uč. str. 47 - cv. 3, 4, 6, 

                       sešit M - Š - uč. str. 47 cv. 2 - čtyři příklady + zkouška - dokončení, cv. 5 - pouze  

                   výsledky

Prvouka: opakování učiva - Vlastnosti látek, Skupenství látek

               uč. str. 23 - Měříme teplotu 

               PS str. 19 cv. 1 - 3 - kontrola, cv. 4, str. 20 cv. 1 - 5

                Úkol: PS str. 19 cv. 5 - rozpustnost - ANO, NE, str. 20 cv. 6 - Měříme teplotu

POZOR ZMĚNA - ranní družina pro žáky 3. - 5. ročníku také zajištěna a to od 6. 00 hod. v

                         kmenové třídě - tou je pro nás třetí třída

Úkol: vytvořit kartičky - Vyjmenovaná slova po Bb - do pondělí 30. 11. 2020

Výuka ve středu dne 25. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: vyjmenovaná slova po Bb, trénujeme zpaměti řadu slov - být, bydlet, obyvatel, byt,

                   příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav,

                   babyka a slova jako Zbyněk, Zbyšek, Bydžov, Bylany, Hrabyně - sešit - ČJ - Š,

                   prosím o vytisknutí Přehledu vyjmenovaných a příbuzných slov po Bb (viz níže) - kdo

                   tak ještě neučinil

                   list  - vyjmenovaná slova po Bb str. 18 - 2 sloupce

                  uč. str. 41 cv. 3 - opakování učiva - rozbor vět, str. 42 cv. 1, 3, 4

                  PS str. 27 cv. 19

Matematika: opakování učiva geometrie - bod, čára - křivá, přímá, lomená, úsečka, přímka,

                   polopřímka, opačné polopřímky, vzájemná poloha přímek, rovinné geom. útvary,

                   tělesa

                   sešit M - g - rýsování úseček dané délky  5 cm, 6cm 4 mm, 8 cm, 9 cm 7 mm

                       uč. str. 47 - písemné odčítání dvojciferných čísel, sešit M -Š - cv. 2 - pět příkladů +

                   zkouška

Prvouka: opakování učiva - Vlastnosti látek

               uč. str. 22 - Skupenství látek

               PS str. 19 cv. 1 - 3 samostatně vypracovat

POZOR ZMĚNA - ranní družina pro žáky 3. - 5. ročníku také zajištěna a to od 6. 00 hod. v

                         kmenové třídě - tou je pro nás třetí třída

Úkol: vytvořit kartičky - Vyjmenovaná slova po Bb - do pondělí 30. 11. 2020

Výuka v úterý dne 24. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: vyjmenovaná slova po Bb, trénujeme zpaměti řadu slov - být, bydlet, obyvatel, byt,

                   příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav,

                   babyka a slova jako Zbyněk, Zbyšek, Bydžov, Bylany, Hrabyně - sešit - ČJ - Š,

                   prosím o vytisknutí Přehledu vyjmenovaných a příbuzných slov po Bb (viz níže) - kdo

                   tak ještě neučinil

                   list  - vyjmenovaná slova po Bb str. 18 - 2 sloupce

                  uč. str. 41 

                  PS str. 27 cv. 19

Matematika: opakování učiva geometrie - bod, čára - křivá, přímá, lomená, úsečka, přímka,

                   polopřímka, opačné polopřímky, vzájemná poloha přímek, jednotky délky - m, dm,

                            cm, mm, převody - 1m = 10dm atd.

                       uč. str. 45 cv. 3, 4 - sešit M - g

                       PS str. 17 cv. 1 - 6

                   sešit M - Š - uč. str. 44 cv. 21 - dokončení - pět příkladů + zkouška

Čtení - psaní: kniha O letadélku Káněti - Vyprávění jedenácté - hlasité čtení

                    sešit - ČJ - Š - uč. ČJ str. 24 cv. 4

Úkol: vytvořit kartičky - Vyjmenovaná slova po Bb - do pondělí 30. 11. 2020

Výuka v pondělí dne 23. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: vyjmenovaná slova po Bb, slova jiného tvaru, slova příbuzná, trénujeme zpaměti

                   řadu slov - být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej,

                       bystrý, bylina - sešit - ČJ - Š, prosím o vytisknutí Přehledu vyjmenovaných

                   a příbuzných slov po Bb (viz níže) - kdo tak ještě neučinil

                   list  - vyjmenovaná slova po Bb str. 18 - 2 sloupce

                  uč. str. 40 cv. 4 - 6

                  PS str. 25 cv. 9 - 10

Matematika: uč. str. 44 cv. 18 - pět příkladů do sešitu M - Š - dokončení cvičení, M - Š - cv. 21 -

                   5 příkladů, cv. 22 - do M - Š pouze výsledky

                   uč. str. 45 cv. 1, 2, 5,

                      PS str. 16 cv. 10 - 12

Prvouka: kontrola PS str. 17

                  uč. str. 21 - Svět kolem nás - Vlastnosti látek

Od 30. 11. možnost využití odpolední školní družiny do 15. 30 hod. Ranní družina pro 3. - 5.

ročník nebude zajištěna. Děkujeme za pochopení.

Žáci mi zítra nahlásí, zda budou chodit do školní jídelny na obědy a jestli budou využívat

odpolední družinu, pokud ANO, do kolika hodin. Děkuji.

Výuka v pátek dne 20. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: vyjmenované slovo být + slova příbuzná - vytisknutý list - Přehled ..., 

                   trénujeme zpaměti řadu slov - být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek,

                   dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina - sešit - ČJ - Š, prosím o vytisknutí 

                   Přehledu vyjmenovaných a příbuzných slov po Bb (viz níže) - kdo tak ještě neučinil

                       uč. str. 39 cv. 1 - 2, str. 40 cv. 3

                             PS str. 24 cv. 7, samostatně vypracovat cv. 8

Matematika: opakování učiva - násobky č. 6, 7, 8, 9 

                            uč. str. 44 cv. 18 - pět příkladů samostatně do sešitu M - Š, cv. 19, 20

                            PS str. 16 cv. 7 - 9

3 blok - Anglický jazyk

Výuka ve čtvrtek dne 19. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: procvičování učiva - slova příbuzná, kořen, část předponová, příponová,

                   vyjmenované slovo být + slova příbuzná, trénujeme zpaměti řadu slov - být,

                   bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek - sešit - ČJ - Š, prosím o

                       vytisknutí Přehledu vyjmenovaných a příbuzných slov po Bb (viz níže)

                       uč. str. 39 cv. 5 - 6

                       PS str. 24 cv. 6

Matematika: opakování učiva - násobky č. 2, 3, 4, 5 + matematické pojmy - sudá, lichá čísla,

                   jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla, součet, součin, podíl, rozdíl, sčítanec,

                   menšenec, menšitel, činitel...

                       uč. str. 43 cv. 10 - dokončení - sešit M - Š, str. 44 cv. 15 - 17

                    PS str. 15 cv. 3 - 6 

Prvouka: opakování učiva - str. 19 - 20 - Užitkové plodiny

 Výuka ve středu dne 18. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: procvičování učiva - slova příbuzná, kořen, část předponová, příponová,

                   vyjmenované slovo být + slova příbuzná, trénujeme zpaměti řadu slov - být,

                       bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, vysvětlení významu  

                   těchto slov

                             PS str. 23 cv. 4, str. 24 cv. 5

Matematika: uč. str. 43 

                            M - Š - uč. 43 cv. 8 - osm příkladů + zkouška - dokončení cvičení, samostatná

                  práce cv. 10 - pět příkladů + zkouška

Prvouka: opakování učiva - Živá příroda - uč. str. 14 - 18

                     uč. str. 19 - 20 - Užitkové plodiny

                    PS str. 17, D.Ú. - sešit Prvouky - PS str. 17 pod úkolem 3  - zjistit, k čemu maminka

                    potřebuje v domácnosti škrob , pokus - výroba škrobu - dobrovolný úkol

Výuka v pondělí dne 16. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 38 cv. 2 - 4

                   PS str. 23 cv 1 - 3

Matematika: uč. str. 42 - cv. 3 - 6  

                   PS str. 15 cv . 1 - 2              

                        M - Š - uč. str. 42 cv. 2 - poslední tři příklady + zkouška

                   uč. str. 43 cv. 8 - dva příklady + zkouška

Čtení - psaní: kniha O letadélku Káněti - Vyprávění deváté a desáté - hlasité čtení

                    sešit ČJ - Š - uč. ČJ - str. 23 cv. 3

Výuka v pátek dne 13. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: procvičování učiva - jiný tvar slova, slova příbuzná, kořen, 

                              uč. str. 34 cv. 3 b), obojetné souhlásky, str. 38 - být, cv. 1 

                              ČJ - Š - kořen plav, vrt, slova příbuzná 

Matematika: uč. str. 41 cv. 36, str. 42 cv. 2 

                       PS str. 14 - dokončení strany              

                             M - Š - uč. 42 str. 2 - v sešitě šest příkladů se zkouškou

Prvouka: opakování učiva - Ovoce

              uč. str. 18 - Zelenina

              PS str. 16 

             D.Ú. - do sešitu Prvouky - jednoduchý recept na pokrm z ovoce nebo zeleniny + obrázek

             viz. PS str. 16 cv. 2

Výuka ve čtvrtek dne 12. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování učiva - jiný tvar slova, slova příbuzná, kořen, 

                             uč. str. 34 cv. 3 + 3 a) 

                             ČJ - Š - uč. str. 34 cv. 2 řádek f), g) - barevné vyznačení kořene, předponové

                             a příponové části + kořen let, hrad - napsat několik příbuzných slov

                   Abeceda - manipulační činnosti - procvičování probraného učiva viz. níže, trénovat

                   ABECEDU zpaměti, zítra budeme zkoušet dobrovolníky, příští týden už všechny

Matematika: uč. str. 40 cv. 32, str. 41 cv. 33 - 35                  

                             M - Š - uč.  str. 36 cv. 15 - 4 sloupce

Čtení - psaní: kniha O letadélku Káněti - Vyprávění sedmé a osmé - hlasité čtení

                           sešit ČJ - Š - uč. ČJ - str. 22 cv. 3

Výuka ve středu dne 11. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování učiva - Věta, věta jednoduchá, souvětí

                   uč. str. 34 - Stavba slova, kořen, část předponová, část příponová, slova příbuzná,  

                   jiný tvar slova

                   ČJ - Š - uč. str. 34 cv. 2 řádek d), e) - barevné vyznačení kořene, předponové

                   a příponové části

Matematika: uč. str. 40 cv. 28 - 31                  

                       M - Š - uč.  str. 35 cv. 9 - 3. - 6. sloupec, dokončit cvičení

3. blok: Anglický jazyk

Výuka v úterý dne 10. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování učiva - Slovní význam - slova opačného významu - protikladná, slova

                    nadřazená, podřazená, souřadná, slova mnohoznačná, jiný tvar slova + souhrn

                    probraného učiva viz. uč. str. 33

                        uč. str. 34 - Stavba slova, kořen, část předponová, část příponová, slova příbuzná

                    PS str. 22 cv. 8 

                    ČJ - Š - uč. str. 34 cv. 2 řádek b), c) - barevné vyznačení kořene, předponové a

                    příponové části

                    manipulační činnosti s kartičkami Abeceda - 1. poskládej ABECEDU 2. poskládej

                    novou řadu - samohlásky 3. poskládej druhou řadu - měkké souhlásky atd.

Matematika:   uč. str. 39 cv. 23 - 25, str. 40 cv. 26, 27                  

                         M - Š - uč. str. 34 cv. 4 - poslední dva sloupce + str. 35 cv. 9 - 2 sloupce

Prvouka: opakování učiva - Houby

                    uč. str. 17 - Ovoce

                   PS str. 15

Výuka v pondělí dne 9. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování učiva - Slovní význam - slova opačného významu - protikladná, slova

                    nadřazená, podřazená, souřadná

                        uč. str. 33, 35 - slova mnohoznačná

                    PS str. 22 cv. 7 

                    manipulační činnosti s kartičkami Abeceda - poskládej ABECEDU

Matematika: opakování učiva: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině   

                         uč. str. 39 cv.22                 

                         PS str. 14 cv. 8, 9, 12

                         M - Š - uč. str. 34 cv. 4 - 4 sloupce

Čtení - psaní: kniha O letadélku Káněti -  Vyprávění šesté - hlasité čtení

                    Písanka - 1. díl - str. 16

Výuka v pátek dne 6. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: opakování učiva - Věta, věta jednoduchá, souvětí, vzorec souvětí, uč. str. 35 -

                   Dušičky 

                       uč. str. 32 cv. 6 - 9

                       PS str. 21 cv. 6 

                   manipulační činnosti s kartičkami Abeceda - 1. poskládej ABECEDU

Matematika: opakování učiva - násobky č. 8, 9

                       uč. str. 37 , str. 38 - připomenutí učiva: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

                       PS str. 13 cv. 4 - 7

Prvouka:      uč. str. 16 - Houby

                      PS str. 14

Výuka ve čtvrtek dne 5. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 32 cv. 4 a), b) - do ČJ - Š, malá psací písmena vybarvit podle zadání

                    ve cv. 12 str. 33, str. 32 cv. 5

                    pro toho, kdo neumí abecedu zpaměti - trénovat celou abecedu zpaměti +

                    manipulační činnosti s kartičkami - Abeceda

                        PS str. 21 cv. 4 - 5 

                    manipulační činnosti s kartičkami Abeceda - 1. poskládej ABECEDU, 2. poskládej

                    novou řadu - vyber samohlásky, 3. poskládej další řadu - vyber tvrdé souhlásky,  

                    atd.

Matematika: opakování učiva - sudá a lichá čísla, čísla jednociferná, dvojciferná, trojciferná,

                   matematické pojmy - sčítanec, součet, činitel, součin, menšenec, menšitel, rozdíl,

                   dělenec, dělitel, podíl

                       uč. str. 37 cv. 17

                       sešit M - Š - násobky č. 6, 7, 8, 9

Čtení - Psaní: kniha O letadélku Káněti - hlasité čtení

                    PS ČJ str. 22 cv. 9

Výuka ve středu dne 4. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 30 cv. 4 + rozbor vět, str. 31 cv. 2, str. 32 cv. 3, 4, pro toho, kdo neumí

                   abecedu zpaměti - trénovat abecedu zpaměti po Ť, 

                        PS str. 21 cv. 1 - 3

Matematika: násobky č. 9 - umět zpaměti - zkoušíme na jedničky

                       uč. str. 36 

                       M - Š - uč. str. 28 cv. 22 - 4 sloupce

3 blok - Anglický jazyk

Výuka v úterý dne 3. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 30 cv. 3, str. 31 cv. 1, pro toho, kdo neumí abecedu zpaměti - trénovat

                       abecedu zpaměti po Ň  

                        PS str. 19 cv. 32

Matematika: násobky č. 9 - umět zpaměti - zkoušíme na jedničky

                       uč. str. 31 - opakování učiva geometrie, str. 36 cv. 12

                       M - Š - násobky č. 2, 3, 4, 5, + uč. str.28 cv. 19

Prvouka: opakování učiva - Dřeviny - Stromy a keře, Byliny

                   PS  str. 13

Výuka v pondělí dne 2. 11. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 30  

                   PS str. 19 cv. 29 - 31

Matematika: násobky č. 9 - umět zpaměti - zkoušíme na jedničky

                       uč. str. 35 + opakování učiva geometrie

                   PS str. 10, 11, 12 - geometrická cvičení

Čtení - psaní: kniha O letadélku Káněti - hlasité čtení

                    PS ČJ str. 20 

Výuka v pátek dne 23. 10. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 29  

                   PS str. 18 cv. 27 - 28

Matematika: násobky č. 9 - umět zpaměti - zkoušíme na jedničky

                       uč. str. 34

                   PS str. 12 cv. 7 - 10

Čtení - psaní: kniha O letadélku Káněti - za úkol Vyprávění šesté,

                    sešit Sloh - uč. ČJ str. 29 cv. 4 - samostatná práce, popis jakéhokoliv čerta,

                    nemusí to být pouze loutka

Výuka ve čtvrtek dne 22. 10. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 28  

                             PS str. 18 cv. 24 - 26, cv. 26 - poslední 4 věty - samostatná práce

Matematika: násobky č. 9 - umět zpaměti -  budeme zkoušet na jedničky

                       uč. str. 30 cv. 39 - 40, str. 32

                            PS str. 11 cv. 6 + kontrola cv. 5

Čtení - psaní: kniha O letadélku Káněti - hlasité čtení, za úkol Vyprávění páté,

                    sešit ČJ - Š - uč. ČJ str. 22 cv. 3

Výuka ve středu dne 21. 10. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 27 cv. 5, str. 28 cv. 1  

                             PS str. 17 cv. 21 - 23

Matematika: násobky č. 8, násobky č. 9 - umět zpaměti -  budeme zkoušet na jedničky

                             uč. str. 30 cv. 35 - 38

                       PS str. 11 cv. 3 a 5

Třetí blok - Anglický jazyk

Výuka v úterý dne 20. 10. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 27  

                   PS str. 17 cv. 20, prosím ze středu PS vytrhnout dětem PŘEHLED UČIVA

Matematika: násobky č. 8 - umět zpaměti - zkoušíme na jedničky

                   uč. str. 29 

                   PS str. 10 cv. 6 - 8, str. 11 cv. 1 - 2, sešit MA - Š - uč. str. 29 cv. 25 - 4 sloupce

Prvouka: opakování - Stromy a keře, kontrola PS str. 12

              uč. str. 15 - Byliny

              úkol pro zájemce - list - Určování světových stran v přírodě

Výuka v pondělí dne 19. 10. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 26 cv. 4 b + opakování - hláska, rozdělení hlásek, věta   

                       PS str. 16 cv. 17, str. 17 cv. 19

Matematika: násobky č. 8 - umět zpaměti - zkoušíme na jedničky, opakování - sudá a lichá čísla

                       uč. str. 28 cv. 20 - 24

                   PS str. 9 cv. 2, 4 - 5, ! do strany 9 bychom měli mít všichni vše vyplněné

Čtení: kniha O letadélku Káněti - hlasité čtení,za úkol Vyprávění čtvrté

Výuka v pátek dne 16. 10. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 26, cv. 1 - 4    PS str. 16 cv. 14 - 16,     cv.18 - psaní

Matematika: uč. str. 28 cv. 17 - 19, cv. 19 a) - společně ústně, b), c) - písemně do sešitu M - Š

                   PS str. 7 cv. 6 - 7 

Čtení: kniha O letadélku Káněti - hlasité čtení, za úkol Vyprávění třetí

Výuka ve čtvrtek dne 15. 10. 2020

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: uč. str. 26, cv. 1,2  PS str. 15 cv. 13

Matematika: uč. str. 24  PS str. 7 cv. 4 - 5

Písanka str. 15, čtení - kniha O letadélku Káněti - Vyprávění druhé


Výuka každý den započne v 9. 00 hod., prosím, začněte se připojovat o něco dříve. Děkuji.

Pokud by nastaly komplikace, sledujte stránky naší třídy či Vámi dnes uvedené emailové adresy.

Děkuji. Ivona Holešová


Domácí příprava dne 14. 10. 2020

!!! Odpoledne nezapomeň na D.Ú.

Český jazyk:

uč. str. 25 - projít ústně, PS str. 15 cv. 12

Matematika:

uč. str. 23 - projít ústně, PS str.7 cv. 1 - 3

Prvouka:

Přečti si - uč. str. 14 - Víš, že...

Opakování - PS str. 12 - pracuj s pomocí učebnice str. 14. Vše jsme připomněli a zopakovali včera. 

Pro zpestření dne - list - Obrázková abeceda - pod obrázek napiš písmeno - př. pod sele A atd. Pokud poznáš

dobře rostliny a živočichy a budeš psát správná písmena, vyjde ti text básně.

Čtení - psaní:

O letadélku Káněti - 1. kapitola, Písanka str.  14 - připomínám - rod mužský - ukážu si na podstatné jméno TEN

                                                                                             rod ženský - ukážu si na podstatné jméno TA

                                                                                             rod střední - ukážu si na podstatné jméno TO
Nezapomeň:

Naším každodenním úkolem je opět četba knihy dle vlastního výběru. 

 ! Každý den mám k dispozici ořezané tužky a pastelky, pravítko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

2.ročník

Pro žáky, kteří se vzdělávají ve škole:

Domluvit se s rodiči, zda chcete výkresy nebo je necháte ve škole. Pokud ano, doneste si

v pátek velkou igelitovou tašku.

V úterý dne 30. 6. 2020 - Převzetí Vysvědčení, konec v 8. 30 hod. Odpolední

družina do 15. 30 hod. Pokud budou žáci odcházet dříve a bez doprovodu, prosím

omluvenky. Děkuji.

Pokud nebudete čekat na oběd, nezapomeňte odhlásit!!!

 

V 9. 00 hod. mají možnost si převzít Vysvědčení žáci, kteří se vzdělávali doma.

Všechny sešity budou uschovány ve škole na příští školní rok, dopíšeme a poté začneme psát

do nových sešitů.

P. uč. Ivona Holešová

Upozorňuji:

Změna rozvrhu - rozvrh platný od 25. 5. 2020 v Rozvrhu hodin.

Úkoly od 25. 5. 2020 jsou zadávány pouze pro žáky, kteří se neúčastní výuky ve škole!

Domácí příprava

Úkoly zadané na pátek dne 26. 6. 2020

Dnešním dnem zadávané úkoly končí.

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

list - Opakování – ke každé větě připiš druh věty a počet slov – v Souborech ke stažení

Matematika:

opakování probraného učiva

list – Opakování - v Souborech ke stažení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu

Úkoly zadané na čtvrtek dne 25. 6. 2020

Prosím do úterý 30. 6. 2020 odevzdat zbývající vyplněné listy  a velký zelený sešit do Prvouky.

Děkuji.

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

list - Opakování – ke každé větě připiš druh věty a počet slov – v Souborech ke stažení

Matematika:

opakování probraného učiva

list – Opakování - v Souborech ke stažení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu

Prvouka:

list – Opakování – v Souborech ke stažení

Úkoly zadané na středu dne 24. 6. 2020

Prosím během dopoledne (nejpozději do pátku 26. 6. 2020 do 10. 00 hod.) odevzdat učebnice

2. ročníku.  Zazvonit na zvonek u vchodových dveří – 2. oddělení. Děkuji.

Dále informuji, že pokud budete mít zájem, můžete si převzít ve škole Vysvědčení v úterý dne

30. 6. 2020 v 9. 00 hod nebo později během prázdnin u pana ředitele v úředních dnech. Úřední

dny budou oznámeny panem ředitelem na stránkách školy.

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

list - Opakování - v Souborech ke stažení

Matematika:

opakování probraného učiva

list – Opakování - v Souborech ke stažení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu

Úkoly zadané na úterý dne 23. 6. 2020

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

list - Opakování - v Souborech ke stažení

Matematika:

opakování probraného učiva

list Opakování 1- v Souborech ke stažení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu

Matematika:

opakování probraného učiva

listOpakování 2 - v Souborech ke stažení

Úkoly zadané na pondělí dne 22. 6. 2020

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

PS II. str. 25 - 32, str. 40

Matematika:

opakování probraného učiva

listOpakování - v Souborech ke stažení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu

Prvouka:

List Opakování – v Souborech ke stažení

Úkoly zadané na pátek dne 19. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

PS II. str.25 - 32, str. 40 - postupně dopisovat během týdne

Matematika:

opakování probraného učiva

list – Opakování - v Souborech ke stažení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, list – str. 9

Úkoly zadané na čtvrtek dne 18. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

PS II. str. 25 - 32, str. 40 - postupně dopisovat během týdne

Matematika:

opakování probraného učiva

list – Opakování - v Souborech ke stažení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, list – str. 8 - v Souborech ke stažení

Prvouka:

uč. str.  63 – otázky č. 23 - 29, PS str. 70

Úkoly zadané na středu dne 17. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

PS II. str. 25 - 32, str. 40 - postupně dopisovat během týdne

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str. 32

Český jazyk:

Opakování probraného učiva - postupně dopisovat během týdne

PS II. str. 25 - 32, str. 40

Úkoly zadané na úterý dne 16. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

PS II. str.25 - 32, str. 40 - postupně dopisovat během týdne

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str. 31

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, list – Pohádková postava – v Souborech ke stažení 

Matematika:

list - Opakování - v Souborech ke stažení 

Úkoly zadané na pondělí dne 15. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 104 – ústně, str.102 cv. 4 – písemně do sešitu

PS II. str. 25 - 32, str. 40 - postupně dopisovat během týdne

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str. 30, PS 7 postupně dokončit během týdne

Školákov - Násobení a dělení 9

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, práce s textem: Proč je země tak nerovná – v Souborech ke stažení

Prvouka:

uč. str.  63 – otázky č. 15 - 22, PS str. 69

list – písemná práce z prvouky - 2. část – v Souborech ke stažení

Úkoly zadané na pátek dne 12. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 103 – ústně, str. 102 cv. 3 – písemně do sešitu ČJ-Š

PS II. str.24 cv. 2 – 3, PS II. postupně dopisovat během příštího týdne

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str. 29 cv. 3 –10, PS 7 postupně dokončit během příštího týdne

Školákov - Násobení a dělení 9

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, tvůrčí psaní: Vynálezce – v Souborech ke stažení 

Úkoly zadané na čtvrtek dne 11. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 102 cv.5 – ústně, str.101 cv.3 – písemně do sešitu

PS II. str.24 cv.1,PS II. postupně dopisovat během příštího týdne

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str.28 cv. 5 – 6, str. 29 cv. 1 – 2, PS 7 postupně dokončit během příštího týdne

Školákov - Násobení a dělení 9

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu

Prvouka:

uč. str.  63 – otázky č. 7 - 14, PS str. 68, poté postupně dokončit během příštího týdne

list – písemná práce z prvouky - 1. část – v Souborech ke stažení

Úkoly zadané na středu dne 10. 6. 2020:

Český jazyk:Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 102 cv.1 + otázky k textu, cv. 2, 3 – ústně, str.101 cv. 2 - písemně do sešitu ČJ-Š

Školákov - Párové souhlásky

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str. 28 cv. 1 - 4

Školákov - Násobení a dělení 9

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str. 33 – číslice 6 – 0

Úkoly zadané na úterý dne 9. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str.101 cv.5 – ústně, cv. 3 - písemně do sešitu

PS II. str.23 cv. 3

Školákov - Párové souhlásky

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str.26 cv. 6 - 8

Školákov - Násobení a dělení 9

Čtení psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 33 – číslice 1 – 5

Matematika:

opakování probraného učiva geometrie

PS 7 str. 27

Úkoly zadané na pondělí dne 8. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str.101 cv. 4 – ústně, cv. 2 - písemně do sešitu ČJ-Š

PS II. str. 23 cv.2, str. 39 cv. 36, 37 - doplň

Školákov - Párové souhlásky 

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str.26 cv. 1 - 5

Školákov - Násobení a dělení 9

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str.32

Prvouka:

uč. str. 63 – otázky č. 1 - 6, PS str. 67

Úkoly zadané na pátek dne 5. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 101 cv. 1 - 3 - ústně

PS II. str.23 cv.1, str. 39 cv. 34, 35 - doplň

Školákov - Párové souhlásky

Matematika:

opakování probraného učiva

PS 7 str. 25

Školákov - Násobení a dělení 9

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 31

Úkoly zadané na čtvrtek dne 4. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str.100 cv. 3 – 5 - ústně

PS II. str.22 cv.2, str. 38 cv. 32, str. 39 cv. 33- doplň

Matematika:

opakování učiva – sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 100, zaokrouhlování

PS 7 str.24 cv. 6 - 10

Školákov - Násobení a dělení 8

Čtení psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str.30

Prvouka:

uč. str.  62, PS str. 66

Úkoly zadané na středu dne 3. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 100 cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 - ústně

PS II. str.22 cv. 1, str.38 cv.28, 29 - doplň

Matematika:

opakování učiva – sčítání, odčítání v oboru čísel 0 – 100, zaokrouhlování

PS 7 str.24 cv. 1 - 5

Školákov - Násobení a dělení 8

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 99 cv. 3 – písemně, str. 100 cv. 1 - rozbor vět

PS II. str.38 cv.30, 31- doplň

Úkoly zadané na úterý dne 2. 6. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 99 cv. 1 – rozbor vět – Věta začíná … a končí …. Je to věta … a má … slov. Je to

souvětí nebo věta jednoduchá?

PS II. str. 21 cv.3, str.37 cv. 26, 27 - doplň

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 2, 3, 4, 5, násobení, dělení č. 2, 3, 4, 5

PS 7 str.23 cv. 4 – 7

Školákov - Násobení a dělení 8

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str.29

Do pátku dne 5. 6. 2020 odevzdat ke kontrole Čtenářský deník, zbývající vyplněné listy -

schránka ZŠ.

Matematika:

kartičky č. 6, 7, 8 - poskládat řady násobků, násobky promíchat, poskládat novou

řadu a přikládat kartičky s příklady i naopak, poskládat řadu příkladů, přidávat výsledky (násobky)

List – Sloní slečna - v Souborech ke stažení

Úkoly zadané na pondělí dne 1. 6. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str.99 cv. 1, 2, 4 - ústně

PS II. str.21 cv.2, str.37 cv. 24, 25 - doplň

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 2, 3, 4, 5, násobení, dělení č. 2, 3, 4, 5

PS 7 str.22 cv. 4 – 7, str. 23 cv.1 - 3

Školákov - Násobení a dělení 8

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str.28

Prvouka:

Opakování učiva uč. str. 46 - 61

Úkoly zadané na pátek dne 29. 5. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str.98 cv. 3, 4

PS II. str.21 cv.1, str.37 cv. 23 - doplň

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 3, 4, 5, násobení, dělení č. 3, 4, 5

PS 7 str.22 cv. 1 – 3

Školákov - Násobení a dělení 8

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 27 

Úkoly zadané na čtvrtek dne 28. 5. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

PS II. str. 20 cv. 1 - 2, str.36 cv. 22 - doplň

Školákov -  Český jazyk 2. třída - Párové souhlásky

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 2, 3, 4, násobení, dělení č. 2, 3, 4

PS 7 str.21 cv. 4 – 8

Školákov - Násobení a dělení 8

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str.26

Prvouka:

uč. str. 60 - 61

Úkoly zadané na středu dne 27. 5. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str.97 cv.2 – písemně do sešitu ČJ-Š, str. 98 cv. 1 + otázky k textu, cv.2 - ústně

PS II. str.19 cv.3, str.36 cv.20 - doplň

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 4, násobení, dělení č. 4

PS 7 str. 21 cv. 1 – 3

Školákov - Násobení a dělení 8

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str. 97 cv. 5 – písemně, str.98 cv.3

PS II. str. 36 cv.21 – doplň

Školákov -  Český jazyk 2. třída - Párové souhlásky

Úkoly zadané na úterý dne 26. 5. 2020:

Český jazyk:

Opakování probraného učiva

uč. ČJ str.97 cv.3, 4

PS II. str.19 cv.2, str.36 cv.19 - doplň

Školákov – Český jazyk 2. třída – Párové souhlásky

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 2, 3, 4, 5, násobení a dělení č. 2, 3

PS 7 str.20 cv. 1 – 3

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str. 25 – dokončit stranu

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 2, 3, 4, 5, násobení a dělení č. 4, 5

PS 7 str. 20 cv. 4 – 5, cv. 5 - ústně

Školákov - Násobení a dělení 8

Úkoly zadané na pondělí dne 25. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 97 cv.1 + otázky k textu, cv.2 - ústně

PS II. str.19 cv. 1, str.36 cv.18 - doplň

Školákov – Český jazyk 2. třída – Párové souhlásky

Matematika:

opakování učiva - násobky č. 2, 3, 4, 5, násobení a dělení č. 2, 3, 4, 5, opakování probraného

učiva geometrie – úsečka, přímka, polopřímka

PS 7 str.19

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str. 25 – 6 řádků

Prvouka:

uč. str. 58 - 59

Úkoly zadané na pátek dne 22. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 96 cv. 3 - 6 – vše ústně + Zopakuj si

PS II. str. 18 cv. 2

Školákov – Český jazyk 2. třída – Párové souhlásky – kartičky B – P, Pravopisný trenažér B - P

Matematika:

PS 7 str. 18 cv. 3 - 6

Školákov – Násobení a dělení 7 – Pexeso, Početní trenažéry

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 24 – dokončit stranu

Úkoly zadané na čtvrtek dne 21. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 96 cv. 1 + otázky k textu, cv.2 - písemně do sešitu ČJ-Š

PS II. str.18 cv. 1

Školákov – Český jazyk 2. třída – Párové souhlásky – kartičky B – P, Pravopisný trenažér B - P

Matematika:

PS 7 str. 17 cv. 3 - 6, cv.5, 6 – ústně a str. 18 cv. 1, 2

Školákov – Násobení a dělení 7 – Násobení a dělení 7 – procvičovací karty, Pexeso

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str. 24 – 4 řádky

Prvouka:

uč. str. 57

Odkazy k procvičování učiva

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/houby---test.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/stromy-a-kere---test.html

Úkoly zadané na středu dne 20. 5. 2020:

Český jazyk:

Opakování a procvičování učiva:

PS II. str.17 cv. 6 – 8, cv. 8 – ústně, projít si ústně do konce týdne str. 25 – 31 – Závěrečné

souhrnné procvičování učiva

Matematika:

PS 7 str. 16 cv.5 – 7, cv.5 – ústně a str. 17 cv. 1, 2

kartičky č. 7 - poskládat řadu násobků č. 7, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat

kartičky s příklady i naopak, poskládat řadu příkladů, přidávat výsledky (násobky), diktát -

násobení č. 7

Školákov – Násobení a dělení 7 – Rozdělování kostiček

Úkoly zadané na úterý dne 19. 5. 2020:

Prosím, nahlédněte do AKTUALIT na stránkách naší školy - naleznete zde Informace

k otevření školy.

Český jazyk:

uč. ČJ str.121 – Skupiny DI, TI, NI – DĚ, TĚ, NĚ – BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – ústně projít a zopakovat

PS II. str. 16 cv.3, str. 17 cv. 4, 5

Odkaz na procvičení učiva:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/nadrazena-podrazena/index.htm

Matematika:

PS 7 str. 15 cv.6, str.16 cv. 1 – 4, cv. 2 - ústně

kartičky č. 7 - poskládat řadu násobků č. 7, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat 

kartičky s příklady i naopak, poskládat řadu příkladů, přidávat výsledky (násobky)

Školákov – Násobení a dělení 7 – Pejsku, do boudy

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str. 23 – dokončit stranu

Úkoly zadané na pondělí dne 18. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 95 cv. 1 + otázky k textu

PS II. str. 16 cv. 2

Matematika:

PS 7 str.15 cv. 1 – 5, cv. 2 – část cvičení ústně

kartičky č. 7 - poskládat řadu násobků č. 7, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat 

kartičky s příklady i naopak, poskládat řadu příkladů, přidávat výsledky (násobky)

Školákov – Násobení a dělení 7 – Násobíme sedmi názorně

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3. díl str. 23 – 4 řádky

Prvouka:

uč. str. 55 – 56

Odkaz k procvičování učiva – Les a Jarní rostliny 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/jarni-rostliny/index.htm

Úkoly zadané na pátek dne 15. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 94 cv. 1, 3 – ústně, cv.2 – písemně do sešitu ČJ-Š + Zopakuj si

PS II. str.16 cv. 1

Matematika:

PS 7 str.14 cv.1 - 6

Školákov – Násobení a dělení 7 – Učíme se násobky čísla 7 – přiřazování, vyhledávání, Najdi

vetřelce

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str.22 – dokončit stranu

Úkoly zadané na čtvrtek dne 14. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 93 cv. 2, 3, 5 – ústně, cv. 4 – písemně do sešitu + Zopakuj si

PS II. str. 15 cv.5

Matematika:

PS 7 str.13 – pozor na cv. 4 - připomínám: při označování čtverce, obdélníka atd. začínáme

označovat  od spodu (na levé straně) a pokračujeme dokola proti směru hodinových ručiček

Školákov – Násobení a dělení 6 - Početní trenažéry – zvolte cvičení dle vlastního výběru

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str.22 – 4 řádky

Prvouka:

uč. str. 54 – projít otázky č. 15 – 28

PS str. 65

Úkoly zadané na středu dne 13. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 92 cv. 4 – písemně do sešitu, str. 93 cv. 1 + otázky k textu

PS II. str.15 cv. 4 – věty tvořte pouze ústně

Školákov - Český jazyk 2. třída – Písmeno Ě - skupiny be - bě, pe - pě, ve - vě, me - mě -

vyberte cvičení dle svého uvážení

Matematika:

PS 7 str. 12 cv. 3 – 7, cv. 7 – ústně

list - Násobilka šesti – klaun – viz níže v Souborech ke stažení (kdo má možnost vytisknutí)

Školákov – Násobení a dělení 6 – Násobení a dělení 6 – procvičovací karty, Pexeso

pro zájemce - odkaz k procvičování učiva:

https://pripravy.estranky.cz/clanky/dumy---matematika/zakodovane-priklady.html

Úkoly zadané na úterý dne 12. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 92 cv. 3, 5 + Zopakuj si

PS II. str. 15 cv. 3

Školákov -  Český jazyk 2. třída – Písmeno Ě - skupiny be - bě, pe - pě, ve - vě, me - mě -

vyberte cvičení dle svého uvážení

Matematika:

PS 7 str.11 cv. 5, 6 + str. 12 cv. 1, 2

kartičky č. 6 - poskládat řadu násobků č. 6, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat

kartičky s příklady i naopak, poskládat řadu příkladů, přidávat výsledky (násobky), diktát -

násobení č. 6

Školákov – Násobení a dělení 6 – Násobení a dělení 6 – procvičovací karty, Pexeso

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 21

Úkoly zadané na pondělí dne 11. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 92 cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 – písemně do sešitu ČJ-Š - 2 řádky

PS II. str.35 cv. 17 - doplň

Matematika:

PS 7 str. 11 cv.1 - 4

kartičky č. 6 - poskládat řadu násobků č. 6, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat

kartičky s příklady i naopak, poskládat řadu příkladů, přidávat výsledky (násobky), diktát -

násobení č. 6 - můžete použít kartičky nebo procvičovat ústně či písemně

Školákov – Matematika - 3. třída - Násobení a dělení 6 – Rozdělování oříšků

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str.20 – dokončit stranu

Prvouka:

uč. str. 54 – projít otázky č. 1 – 14

PS str. 64

Připomínám a přidávám úkoly na středu a čtvrtek:

Pondělí 11. 5. - mimořádné rodič. schůzky, pokud máte cokoliv dopsané (ČJ-Š)

či vyplněn pracovní  list, přineste s sebou. Prosím vše podepsané.

Děkuji. I. Holešová

Úkoly zadané na středu dne 6. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 91 cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 – písemně do sešitu ČJ-Š – 2 řádky

PS II. str.14 cv.2

Matematika:

PS 7 str. 9 cv. 5, 6, str. 10 cv.1, 2

kartičky č. 6 - poskládat řadu násobků č. 6, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat

kartičky s příklady – aspoň 3krát

Školákov – Matematika - 3. třída - Násobení a dělení 6 – Násobíme šesti názorně

Úkoly zadané na čtvrtek dne 7. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 91 cv. 3 - písemně,cv. 4 – ústně +Zopakuj si

PS II. str.35 cv. 16 - doplň

Matematika:

PS 7 str.10 cv.3 - 8, cv. 7 – ústně

kartičky č. 6 - poskládat řadu násobků č. 6, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat

kartičky s příklady – aspoň 3krát

Školákov – Matematika - 3. třída - Násobení a dělení 6 – Chytrý papoušek

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 20 – pouze přepis prvních dvou vět a názvy měsíců

Prvouka:

uč. str. 52 – 53 - přečíst + poznávat (zakrýt uvedené názvy rostlin a živočichů a pojmenovat),

kdo má možnost, pozoruje a pojmenovává venku v přírodě

Školákov – Podzim v přírodě – Polní plodiny

Úkoly zadané na úterý dne 5. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 90 cv. 3, 4 – ústně +Zopakuj si

PS II. str. 14 cv.1

Matematika:

Učivo - násobení a dělení č. 6 – 9, které nyní začneme probírat - je základním učivem 3. ročníku,

takže pokud budete chtít procvičovat na Školákově či ryšavé, naleznete ho v Matematice

3. ročníku.

PS 7 str. 9 cv. 1, 2, 3, 4

Školákov - Matematika - 3. třída - Násobení a dělení 6 – Učíme se násobky čísla 6 – přiřazování,

vyhledávání,Najdi vetřelce

Školákov –  Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 0 – 5 – Souhrnné opakování nebo jiné

stránky, na kterých procvičíte násobení a dělení č. 2 - 5 – vyberte si cvičení dle vašeho uvážení

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str.19 – dokončit stranu

Úkoly zadané na pondělí dne 4. 5. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 90 cv. 1 + otázky k textu, cv.2 - písemně do sešitu ČJ-Š

Matematika:

PS 7 str.8 cv.3, 5, 6 - 9, cv. 8, 9 – ústně

Násobky č. 2 – 5 – připomenout - ústně

Školákov – Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 0 – 5 - Souhrnné opakování – vyberte

si cvičení dle vašeho uvážení

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 19 – 5 řádků

Prvouka:

uč. str. 52 – 53 - učivo zadáno i na čtvrtek dne 7. 5. (2 vyučovací hodiny) - přečíst + poznávat

(zakrýt uvedené názvy rostlin a živočichů a pojmenovat), kdo má možnost, pozoruje a

pojmenovává venku v přírodě

Opakování - Školákov – Prvouka 2.třída - Podzim v přírodě – Polní plodiny

Úkoly zadané na čtvrtek dne 30. 4. 2020:

U Českého jazyka a Matematiky jsou odkazy na procvičování učiva 2. ročníku. Pokud budete

chtít,naleznete na těchto stránkách i další různá cvičení k procvičování učiva.

Český jazyk:

uč. ČJ str. 89 cv. 1 + otázky k textu, cv.2 - vše ústně, cv. 3 – písemně + Zopakuj si

Školakov – Písmeno Ě – Malé sovičky, Známkované diktáty

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-pro-druhaky.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/druhy-vet---test.html

Matematika:

PS 7 str. 7 cv. 6 – 8, str.8 cv. 1, 2, a cv. 4 - ústně

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/test-pro-druhaky.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/petiminutovky-pro-druhaky.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/vesmir.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/geometricke-tvary.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/spojovacky-pro-2_-tridu.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/dumy---matematika/nazvy-pocetnich-operaci.html

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3.díl str.18 – dokončit stranu

Prvouka:

uč. str. 50 – 51 - učivo zadáno i na čtvrtek dne 30. 4. (2 vyučovací hodiny) - přečíst + poznávat

(zakrýt uvedené názvy rostlin a živočichů a pojmenovat)

Úkoly zadané na středu dne 29. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 88 cv. 1, 2 - vše ústně

PS II. str. 35 cv. 15

Školákov - Český jazyk 2. třída – Písmeno Ě – Malé sovičky, Známkované diktáty

Matematika:

PS 7 str. 6 cv.4, 5 + str. 7 cv. 1 – 5 (cv. 1, 2, 4, 5– ústně)

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2. ročník - 2. pololetí – Násobení 5

Úkoly zadané na úterý dne 28. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 87 cv. 3 – písemně, cv. 4, 5 + Zopakuj si - vše ústně

PS II. str. 13 cv. 6

Matematika:

PS 7 str. 6 cv.1, 2, 3 + cv. 6 – ústně

kartičky č. 2, 3, 4, 5 – poskládat řady násobků, násobky promíchat, poskládat novou řadu a

přikládat kartičky s příklady - nejlépe na koberci na zemi :-), diktát – násobení č. 5

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3.díl str. 18 – 5 řádků

Úkoly zadané na pondělí dne 27. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 87 cv. 1 + otázky k textu – vše ústně, cv. 2 – písemně do sešitu ČJ-Š

Matematika:

PS 7 str. 5 + do sešitu geometrie narýsovat úsečky dle zadání:

|AB| = 4 cm 8 mm (4,8 cm)               |CD| = 7 cm 3 mm (7,3 cm)  

|EF| = 5 cm 6 mm (5,6 cm)                |GH|= 9 cm

|KL|= 6 cm 4 mm (6,4 cm)

list –  Kašpárek – násobilka (násobení č. 5) - v Souborech ke stažení (pokud nemáte možnost

vytisknutí, procvičujte násobení č. 5 jiným způsobem)

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3.díl str.17 – každé písmeno napsat 3krát

Prvouka:

uč. str. 50 – 51 - učivo zadáno na pondělí a na čtvrtek dne 30. 4. (2 vyučovací hodiny) - přečíst +

poznávat (zakrýt uvedené názvy rostlin a živočichů a pojmenovat)

Opakování  - Školákov – Prvouka 2.třída - Jaro v přírodě – Hospodářská zvířata – prezentace,

Poznáváme hospodářská zvířata podle hlasu

Úkoly zadané na pátek dne 24. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 86 cv.2 – písemně do sešitu ČJ-Š, cv. 3, 4, 5 – vše ústně

PS II. str.13 cv.4 b, cv. 5

Matematika:

PS 7 str. 4 cv. 5 – 9, cv. 8, 9- pouze ústně

kartičky č. 5 – poskládat řadu násobků č. 5, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat

kartičky s příklady – aspoň 3krát

Školákov  - Kočičí hraní, Pexeso – násobení 5

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3.díl str.16 – každé písmeno napsat 3krát

Úkol navíc pro toho, kdo má zájem připomenout si zaokrouhlování na desítky  a procvičovat

pamětné sčítání a odčítání (list na vyplňování a kartička na ústní procvičování) –Souborech

ke stažení.

Úkoly zadané na čtvrtek dne 23. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 86 cv.1 + otázky k textu– vše ústně, str. 85 cv. 5 – diktát, diktáty pište do jednoho

nového sešitu, který jste obdrželi

PS II. str. 13 cv.4 a

Matematika:

PS 7 str. 3 cv. 4 – 6, str. 4 cv.1 – 4, cv. 4 pouze ústně

kartičky č. 5 – poskládat řadu násobků č. 5, násobky promíchat, poskládat novou řadu a přikládat

kartičky s příklady – aspoň 3krát

Školákov  - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 5 - Násobení pěti názorně

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3.díl str. 15

Prvouka:

Naše planeta Země, která je součástí Sluneční soustavy, měla dne 22. 4.

svátek – Den Země, přečíst si text - viz odkaz níže (prosím, vysvětlete dětem těžší pasáže),

poté do sešitu Prvouky (velký zelený sešit) namalovat neoficiální vlajku Dne Země (podle svých

schopností) a odpovědět na otázky.

Odkaz:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_Zem%C4%9B

Otázky:

1. Na co je zaměřená událost Den Země?

2. Kdy a kde byl slaven první Den Země?

3. V kterém roce se k Americe přidal zbytek světa? Od tohoto roku se také Den Země slaví

   v České republice.

Úkol navíc pro toho, kdo má zájem – Sluneční soustava – planety - v Souborech ke stažení

Úkoly zadané na středu dne 22. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 85 cv.3, 4 – vše ústně + odkaz na rysavou níže

PS II. str.12 cv.3, str. 35 cv. 14 - doplň

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/citove_zabar1.htm

Matematika:

PS 7 str. 3 cv. 1 – 3

kartičky č. 5 – poskládat řadu násobků č. 5 – minimálně 3krát

Školákov  -  Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 5 - Učíme se násobky čísla 5

                  přiřazování, vyhledávání, Najdi vetřelce

Úkoly zadané na úterý dne 21. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 85 cv.1 + otázky k textu– vše ústně, cv. 2 – písemně do sešitu ČJ-Š

PS II. str.35 cv.13 - doplň

Matematika:

PS 7 str. 2 cv. 1 – 4, cv. 1 připomínám: začínáme počítat od spodu směrem nahoru a od jednotek,

cv. 4 řešení: 4.4=16, 4.0=0          3.4=12, 3.0=0          2.4=8, 2.0=0

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3.díl str. 14

Úkoly zadané na pondělí dne 20. 4. 2020:

Nakopírované pracovní listy z Matematiky a Českého jazyka k procvičování učiva, které jste

obdrželi, průběžně vyplňujte. Začátkem měsíce června si je opět vyberu ke kontrole.

Děkuji. I. Holešová

Český jazyk:

uč. ČJ str. 84 cv. 3, 4 + Všímej si – vše ústně

PS II. str. 12 cv. 1,2

Videa k učivu SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74&t=261s

https://www.youtube.com/watch?v=B7gPPX72NZM

Matematika:

PS 7 str. 1 cv. 2 – 7

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu,Písanka 3.díl str. 13 – dokončit stranu

Prvouka:

Učivo zadáno ve čtvrtek, kdo zvládl vše, má splněno. :-)

uč. str. 48 – 49, PS str. 60 - 61

Úkoly zadané na pátek dne 17. 4. 2020:

Srdečně všechny zdravím a doufám, že jste další výukové materiály obdrželi.

Vypracovaný PS MATEMATIKY č. 6vypracované listy a cokoliv jste zvládli navíc (obrázky,

výtvory, které projdou otvorem, sešit ČJ - Š - kdo už ho dopsal do konce) odevzdejte ke kontrole

do poštovní schránky ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Suchohrdlech (otvor ve dveřích –  původní starý

vchod do školy).Prosím do středy dne 22. 4. 2020 do 16. 00 hod. a podepsané. Kartičky č. 5 si opět 

uschovejte do plastových vajíček. :-)

Děkuji, držte se a mějte se zatím moc hezky.

I. Holešová

Český jazyk:

uč. ČJ str. 84 cv. 1 + otázky k textu – vše ústně, PS II. str. 11 cv.10, 11 + ústně si zopakuj,

jaká by byla tvoje odpověď na otázku – Co víš o SLOVESECH?

Matematika:

PS 6 str. 32 – Souhrnné opakování  - zadané úkoly vypracuj v pracovním sešitě 

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 13 – 5 řádků

Úkoly zadané na čtvrtek dne 16. 4. 2020:

Český jazyk:

PS II. str. 11 cv. 8, 9 + ústně si zopakuj, jaká by byla tvoje odpověď na otázku – Co víš o

PODSTATNÝCH JMÉNECH?

Matematika:

kartičky č. 2, 3, 4 – sestavit řady násobků č. 2, 3, 4, všechny násobky promíchat, poskládat

novou řadu promíchaných násobků a přikládat bílé kartičky s příklady, můžete procvičovat i

obráceně – poskládat promíchané bílé kartičky a přikládat násobky - součiny + pamětné

násobení a dělení č. 2, 3, 4

list  Násobení, dělení č. 2, 3 – sloupečky postupně dodělat do konce týdne

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2. ročník - 2. pololetí – Dělení 4 – projít cvičení č. 7, 8, 10

Čtení – psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 12  - dokončit stranu

Prvouka:

Učivo zadáno na čtvrtek a pondělí dne 20. 4. (2 vyučovací hodiny)

uč. str. 48 – 49, PS str. 60 - 61

Úkoly zadané na středu dne 15. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 121 - Slovesa – ústně projít, PS II. str. 11 cv. 7, str. 34 cv. 11, 12 - doplň

Matematika:

list Násobilka čtyř: Myška v zimě (V Souborech ke stažení)

list  Násobení, dělení č. 2, 3 – sloupečky postupně dodělat do konce týdne

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2. ročník - 2. pololetí – Dělení 4 

Úkoly zadané na úterý dne 14. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 83 cv. 5 - písemně do ČJ - Š, PS II. str. 10 cv. 6

Videa pro připomenutí a zopakování učiva - Podstatná jména 

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg&t=14s

Matematika:

PS 6 - zadní strana obalu – Souřadnice bodu – obrázky dům, ryba,

loď , strom – urči souřadnice (modrá a červená čísla) jednotlivých bodů (černých teček)

list  Násobení, dělení č. 2, 3 – list postupně dodělat do konce týdne

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2. ročník - 2. pololetí – Násobení 4 – procvičit cvičení č. 7, 8, 10

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 12 - 6 řádků

Úkoly zadané na středu dne 8. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 83 cv. 4 - písemně do ČJ - Š, cv. 5 - ústně, PS II. str. 10 cv. 5

Matematika:

PS 6 - zadní strana obalu - ČTVEREC, OBDÉLNÍK, TROJÚHELNÍK -nejdříve pojmenuj jednotlivé

vrcholy např. u čtverce A, B, C, D a doplň jednotlivé údaje

list  Násobení, dělení č. 2, 3 - sloupeček č. 2, 3, 4

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2.ročník - 2. pololetí - Násobení 4

Další úkoly zadám až na úterý po velikonočních prázdninách.

Mějte se zatím moc hezky, přeji vám všem příjemné velikonoční svátky.

Úkoly zadané na úterý dne 7. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 83 cv. 1 + otázky k textu, cv. 2, 3 - vše ústně, PS II. str. 10 cv. 4

rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Slovesa - 4. cvičení

Matematika:

PS 6 str.31 - Souhrnné opakování učiva geometrie - zadané úkoly vypracuj v pracovním sešitě 

kartičky č. 2, 3 a 4 -  poskládat násobky č. 2, 3, 4, násobky č. 2, 3 a 4 promíchat, přeházet a

přikládat bílé kartičky s příklady - minimálně 3krát, diktát - psaní výsledků - dělení č. 4 

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - vyber si cvičení, které ti činilo obtíže a

procvičuj 

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 11 - dokončit stranu

Úkoly zadané na pondělí dne 6. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 82 cv. 5, 6, 7 - vše ústně + Zopakuj si, PS II. str. 9 cv. 3

rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Slovesa - 3. cvičeníí

Matematika:

list  Násobení, dělení č. 2, 3 - v Souborech ke stažení - Napiš pomocí násobení, Napiš pomocí

sčítání + dva sloupečky - násobení a dělení č. 2 - kdo nemá možnost vytisknutí, procvičujte

ústně nebo na papír, záleží na vás :-)

kartičky č. 2, 3 a 4 -  poskládat násobky č. 2, 3, 4, násobky č. 2, 3 a 4 promíchat, přeházet a

přikládat bílé kartičky s příklady - minimálně 3krát, diktát - psaní výsledků - násobení č. 4 

(můžete také diktát skládat pomocí kartiček  - násobků č. 4) 

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Početní trenažéry 

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 11 - 5 řádků

Prvouka:

PS otázky vzadu v pracovním sešitě č. 1, 2, 3 - světle zelené - odstřihnout, vlepit do sešitu a

vyplnit

rysava.websnadno.cz - Prvouka 2.ročník - 2. pololetí - Ptáci na jaře

Úkoly zadané na pátek dne 3. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 82 cv. 1 + otázky k textu, cv. 2, 3, PS II. str. 9 cv. 2

rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Slovesa - 2. cvičení

Kdo je šikovný a rychlejší a komu učivo jde, může si postupně doplňovat v PS II.  ROZŠIŘUJÍCÍ

UČIVO na str. 6 - Přídavná jména, str. 7 - Zájmena a str. 8 - Číslovky. :-)

Matematika:

list Procvičuj - v Souborech ke stažení

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Početní trenažéry - Dělení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 10 - dokončit stranu

Úkoly zadané na čtvrtek dne 2. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 81 cv. 5, cv. 6 - písemně do ČJ - Š + Zopakuj si a po přečtení zkus sám nahlas

odpovědět na otázku: Co víš o slovesech?, PS II. str. 34 cv. 9, 10 - doplň

rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Slovesa - 1. cvičení

Matematika:

PS 6 str. 30 cv. 9, 10 - ústně

list  Sčítání a odčítání v oboru do 100 cv. 10 - Zopakuj si

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Početní trenažéry - Násobení

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 10 - 6 řádků

Prvouka:

PS str. 63 

Školákov - Prvouka 2.třída - Jaro v přírodě - Naši ptáci

Úkoly zadané na středu dne 1. 4. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 81 cv. 1, 2, 3, 4 + Zopakuj si, PS II. str. 9 cv. 1

Matematika:

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2.ročník - 2. pololetí -  připomenout a

zopakovat Geometrie - Délka úsečky a Měříme na mm

list  Sčítání a odčítání v oboru do 100 cv. 9 a, b - Doplň tabulky podle vzoru

Úkoly zadané na úterý dne 31. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 80 cv. 4 + písemně do ČJ - Š - vyber si jedno zvíře ze cv. 4 a zkus ho popsat

rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Předložky

Matematika:

PS 6 str. 30  cv. 5, 6, 7, cv. 8 - pozor, nejdříve vypočítáme násobení

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Pexeso - dělení

list Barevné počítání - dokončit obrázek

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 9 - dokončit stranu

Úkoly zadané na pondělí dne 30. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 120 - Předložky, str. 80 cv. 1, 2, 3, PS II. str. 34 cv. 7, 8 - doplň

Školákov - Český jazyk 2. třída - Slovní druhy - Slovní druhy v oblacích

Matematika:

PS 6 str. 30  cv. 1, 2, 3, 4

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Násobení a dělení 4 - procvičovací

karty

list Barevné počítání - pouze půlku obrázku - (v Souborech ke stažení) - pokud nemáte možnost

vytisknutí listu, procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 100 třeba na Školákově, ryšavé nebo na

dalších odkazech - viz níže

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 9 - 6 řádků

Prvouka:

uč. str. 46 - 47, PS str. 62, pokud máte možnost, podívejte se na zahradě na kvetoucí stromy a

první květiny, pozorujte ptáky

Úkoly zadané na pátek dne 27. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 79 cv. 1 + otázky k textu, cv. 2 - písemně do sešitu ČJ - Š + Zopakuj si

Matematika:

PS 6 str. 29 cv. 3, 4 

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2.ročník - 2. pololetí - Dělení 3

kartičky č. 2, 3 a 4 -  poskládat násobky č. 2, 3, 4, násobky č. 2, 3 a 4 promíchat, přeházet a

přikládat bílé kartičky s příklady - minimálně 3krát

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 8

Úkoly zadané na čtvrtek dne 26. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 78 cv. 2,3 - ústně, cv. 4 - písemně do sešitu ČJ - Š, PS II. str. 33 cv. 5, 6 - doplň 

Matematika:

PS 6 str. 29 cv. 1, 2 

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2.ročník - 2. pololetí - Násobení 3

kartičky č. 3 a 4 -  poskládat násobky č. 3, 4, násobky č. 3 a 4 promíchat, přeházet a přikládat

bílé kartičky s příklady - minimálně 3krát

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 7 - 8 řádků

Prvouka:

uč. str. 45, PS str. 59 cv. 2 - můžete si pomoci učebnicí str. 14, 15 a cv. 5 + Doplňte:

Školákov Prvouka 2.třída - Jaro v přírodě - Jarní rostliny

Úkoly zadané na středu dne 25. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 78 cv. 1 + otázky k textu + Zopakuj si, PS II.  str. 5 cv. 5, str. 33 cv. 3, 4 - doplň +

zabarvi podstatná jména - žlutě a slovesa - modře

Matematika:

list  Sčítání a odčítání v oboru do 100 cv. 8 - Vypočítej s pomocí rozkladu

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2.ročník - 1. pololetí -  připomenout a

zopakovat Geometrie - Úsečka, 2. pololetí - Geometrie - Přímka

Úkoly zadané na úterý dne 24. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 120 - Podstatná jména - Vlastní jména - projít a zopakovat, PS II.  str. 5 cv. 4 -

dokončit - Doplněná slova vypiš do příslušného řádku

Matematika:

připomenout výpočet poloviny :2, třetiny :3

list  Sčítání a odčítání v oboru do 100 cv. 7 - Počítej a zapisuj podle vzoru

kartičky č. 3 a 4 -  poskládat násobky č. 3, 4, násobky č. 3 a 4 promíchat, přeházet a přikládat

bílé kartičky s příklady - minimálně 3krát

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2.ročník - 2. pololetí - Dělení 2

pamětné násobení č. 4 - procvičovat ústně, násobky 2, 3, 4 - odříkat zpaměti

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 6 

Úkoly zadané na pondělí dne 23. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 77 cv. 4 - písemně do ČJ - Š, cv. 6, PS II.  str. 5 cv. 4 - pouze modrý text - doplň

písmena

Matematika:

připomenout násobky č. 2,3, 4 - odříkat zpaměti

PS 6 str. 28 cv. 6, cv. 7, 8 - ústně

kartičky č. 2 a 3 -  poskládat násobky č. 2, 3, násobky č. 2 a 3 promíchat, přeházet a přikládat

bílé kartičky s příklady - minimálně 3krát

rysava.websnadno.cz - Matematika - 2.ročník - 2. pololetí - Násobení 2

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 5 - dokončit

Prvouka:

uč. str. 44, PS str. 58

rysava.websnadno.cz - Prvouka 2.ročník - 2. pololetí - Přišlo jaro, Velikonoce

Úkoly zadané na pátek dne 20. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 77 cv. 1, 2 - ústně, cv. 3 - písemně do ČJ - Š + Zopakuj si, PS II.  str. 5 cv. 3

rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Vlastní jména zvířat a měst -

cvičení na vlastní jména měst 

Matematika:

PS 6 str. 28 cv. 3, 4, 5

kartičky č. 4 - násobky č. 4, násobky přeházet a přikládat bílé kartičky s příklady - minimálně

3krát, násobky č. 4 - odříkat zpaměti

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Mezi broučky, Pexeso - násobení 4

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 4 - dokončení, str. 5 - 3 řádky

Úkoly zadané na čtvrtek dne 19. 3. 2020:

Český jazyk:

PS II.  str. 4 cv. 2 a,b + Pozoruj a doplň

rysava.websnadno.czČeský jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Vlastní jména zvířat a měst -pouze

cvičení na vlastní jména zvířat

Matematika:

PS 6 str. 27 cv. 4, 5 a str. 28 cv. 1, 2

kartičky č. 4 - násobky č. 4, násobky přeházet a přikládat bílé kartičky s příklady - minimálně

3krát, násobky č. 4 - odříkat zpaměti

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Násobíme čtyřmi názorně

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 4 - 6 řádků

Prvouka:

uč. str. 43 - ústně projít otázky 17 - 32, PS str. 57

rysava.websnadno.cz - Prvouka 2.ročník - 2. pololetí - Orientace v čase a 7. opakování - Náš

svět

Úkoly zadané na středu dne 18. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 76 cv. 1 - práce s textem - spočítej, kolik je v textu větných celků (vět), řekni o každé větě - čím začíná, čím končí, jaký druh věty, zda jde o větu jednoduchou či souvětí, počet slov, cv. 3 + Zopakuj si,

PS II.  str. 4 cv. 1 a str. 33 cv. 1, 2 + zabarvi ve cvičení 1 a 2 podstatná jména - žlutě a slovesa - modře

Matematika:

list Sčítání a odčítání v oboru do 100 cv. 5 - doplň tabulku a cv. 6 - vypočítej

kartičky č. 4 - násobky č. 4, násobky přeházet a přikládat bílé kartičky s příklady - minimálně 3krát

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Za opicemi, Najdi vetřelce

Úkoly zadané na úterý dne 17. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 75 cv. 3 - písemně do sešitu ČJ - Š, cv. 4 a 5 - ústně, PS II. str. 3 cv. 3 - můžete i na

volný list, který máte již v pracovním sešitě

Matematika:

připomenout násobky č. 2 a 3 - ústně, PS 6 str. 27 cv. 1, 2, 3 - ve cvičení 1 zabarvit součiny -

násobky č. 4, kartičky č. 4 - poskládat řadu násobků č. 4 - minimálně 3krát

Školákov - Matematika - 2. třída - Násobení a dělení 4 - Učíme se násobky č. 4 - přiřazování,

vyhledávání

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 3 - dokončení strany

Úkoly zadané na pondělí dne 16. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 75 cv. 1 + otázky k textu a cv. 2 - vše ústně, PS II. str. 3 cv. 2

rysava.websnadno.cz - Český jazyk 2. ročník - 2. pololetí - Vlastní jména osob

Matematika:

list Sčítání a odčítání v oboru do 100 - cv. 3 - Počítej a zapisuj podle vzoru a cv. 4 - Vypočítej s

pomocí rozkladu, pamětné násobení a dělení č. 2, 3 - ústně

Školákov - Matematika 2. třída - Násobení a dělení 3 - Početní trenažéry

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 3 - 5 řádků 

Prvouka:

uč. str. 43 - ústně projít otázky 1 - 16, PS str. 56 + otázky vzadu v pracovním sešitě č. 2, 3, 4 -

světle fialové - odstřihnout, vlepit do sešitu a vyplnit.

Školákov - Prvouka 2. třída - Lidé a výrobky


 

Upozornění:

V pondělí dne 16. 3. 2020 v době od 9.00  - 10.00 hod a 14.00 - 15.00 hod. - konzultační hodiny. Dostavte se prosím pro připravené materiály a sešity. Děkuji. I. Holešová

 

Čtení vlastních knih - minimálně každý den 1 strana.


K procvičování učiva můžete využít také stránky - 

Gramar.in, Zlatka.in, proskoly.cz, rysava.websnadno.cz, umimecesky.cz.

Pro zpestření Déčko - Česká televize nebo online učení a cvičení Nová škola.

 

 

Úkoly zadané na středu dne 11. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 74 cv. 1 + otázky k textu, PS II. str. 2 cv. 5, 6

Matematika:

list SČÍTEJ A ODČÍTEJ BEZ PŘECHODU DESÍTEK  str. 34, 35 - dvě řady PYRAMID 

kartičky č. 3, pamětné násobení a dělení č. 2, 3

Úkoly zadané na čtvrtek dne 12. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 74 cv. 2 - písemně do školního sešitu ČJ - Š, cv. 3, 4 - ústně, PS II. str. 2 cv. 7 - list s vyprávěním vložit do pracovního sešitu,

Školákov - Český jazyk 2. třída - Slovní druhy - Podstatná jména

Matematika:

list SČÍTEJ A ODČÍTEJ BEZ PŘECHODU DESÍTEK str. 35 - dokončit řady PYRAMID, str. 37,

pamětné násobení a dělení č. 2, 3,   diktát - psaní výsledků - násobení č. 3, 

Školákov - Matematika 2. třídaNásobení a dělení 3 - Nakupujeme, Mlsný zajíc

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3 díl str. 1 - přepis vět + jazykolam Kmotře Petře

Prvouka:

zopakovat učivo - uč. str.41, nové učivo str. 42, PS str.55 - vystřihnout a nalepit obrázky různých povolání do velkého zeleného sešitu a pod obrázek napsat slovem o jaké povolání se jedná

Úkoly zadané na pátek dne 13. 3. 2020:

Český jazyk:

uč. ČJ str. 76 cv. 1 + otázky k textu a cv. 2 - vše ústně, PS II. str. 3 cv. 1

Matematika:

list SČÍTEJ A ODČÍTEJ BEZ PŘECHODU DESÍTEK str. 36 - Doplň pyramidy, PS 6 str. 26 cv. 5, 6

- ústně, cv. 8, diktát - psaní výsledků - dělení č. 3

Školákov - Matematika 2. třída - Násobení a dělení 3 - procvičovací karty, Pexeso

Čtení - psaní:

číst zvolenou knihu, Písanka 3. díl str. 2


 

!!! Každý den pravítko a ořezanou tužku.

Prosím o každodenní domácí čtení. Máme za úkol číst vlastní knihy, mohou to být také knihy půjčené

z knihovny.