3. třída

3. třída
Třídní učitel: Mgr. Ivona Holešová
E-mail: holesova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 607 648 941
Konzultace: po předchozí domluvě
 
Další vyučující:
TV - PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.
AJ - Mgr. Veronika Juříková
HV - Mgr. Petra Pelánová
 
Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíČJMČJ - čt/psVVVV
ÚterýČJMAJAJHV
StředaČJMPRVČJTV
ČtvrtekČJMČJ čt/psAJ
PátekČJMPRVČJ čt/psTV
 
Týdenní plán 2020
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Anglický jazykuč. str. 30 čtení + překlad, prac. sešit str. 36 doplnit
opakovat slovíčka unit 4 + easter

Dobrý den,

srdečně všechny zdravím a upozorňuji na následující:


Upozornění:

Prosím, aby každý žák naší třídy měl v pondělí dne 19. 4. 2021 v DENÍČKU nebo

na LÍSTKU napsáno (zvolte Vámi vybranou variantu, nezapomeňte na podpis zákonného

zástupce):


- V období prezenční výuky bude jméno a příjmení (žáka) odcházet sám(a) po vyučování domů.


- V období prezenční výuky bude jméno a příjmení chodit na oběd a poté odcházet sám(a) domů.

 

- V období prezenční výuky bude jméno a příjmení chodit na oběd a poté půjde do školní družiny.

  Pokud bude žák navštěvovat školní družinu, připište, jak bude odcházet a v kolik hodin

  (např. sám, se zákonným zástupcem, na autobus). Pokud nebude odcházet se zákonným

  zástupcem, bude odcházet sám, nezapomeňte uvést čas, v kolik bude žák ze školní družiny

  odcházet. Děkuji.

 

 

 

Informace v sekci AKTUALITY byly doplněny o následující text:

"Vážení rodiče,

vzhledem k časové náročnosti testování POC - antigenními testy uvádím následující doplňující informace:

 

1) Začátek testování bude pro žáky 1. - 3. ročníku, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku vždy v pondělí a ve čtvrtek již od 7:00 hod. K testování pak lze přicházet nejpozději do 7:25 hod. 

 

2) Zákonný zástupce může odejít ihned po provedení testu svého dítěte, aniž by čekal na výsledek. V případě pozitivního výsledku testu budeme zákonného zástupce telefonicky kontaktovat.

 

 

 

Děkuji vám za trpělivost a pochopení."


 

NOVÉ INFORMACE:

Příští týden tj. 12. 4. - 16. 4. probíhá výuka v naší třídě online  - aplikace GOOGLE MEET. Pozor, změna,

každý den začíná výuka v 8. 30. hod. V týdnu od 19. 4. - 23. 4. přejdeme na prezenční výuku. Více

informací viz. AKTUALITY. V rozvrhu hodin naleznete již změněný rozvrh, který bude platný pro PREZENČNÍ

VÝUKU. Níže rozvrh platný pro distanční výuku - aplikace GOOGLE MEET.Rozvrh - distanční výuka - 3 bloky. Výuka začíná od pondělí 12. 4. každý den v 8. 30. hod. 


         8. 30 - 9.15.             9. 30 - 10. 15                 10. 30 - 11. 15

PO           ČJ                             M                                  ČJ -čt/ps

ÚT           ČJ                             M                                  AJ (začátek 10. 45 hod.)

ST           ČJ                             M                                  PRV

ČT           ČJ                             M                                  AJ (začátek 10. 45 hod.)

PÁ           ČJ                             M                                  PRV

 

Angličtina 

Test 8.4. - test jste měli vypracovat hned v hodině, časový limit byl do 18:00, kdo nevypracoval má nesplněno


Aktivity: 

Velikonoce    Numbers 0 - 10    I like   I like    Barvy   Pizza pexeso

 

Angličtina slovíčka: https://www.ucimeaj.cz/ 

Na této stránce si vyberete Happy Street 1 a postupně všechny čtyři lekce, které jsme dělali.

 

Procvičujte angličtinu odkaz https://kdeseucit.cz/#/anglicky

 

 

Výuka ve středu 14. 4. 2021 začíná opět 8.30 hod. - aplikace GOOGLE MEET.

výuce si nachystej pouzdro, učebnicipracovní sešit do ČESKÉHO JAZYKA,

MATEMATIKY, PRVOUKY, sešit M - Špravítkodeníček Úkolníček nzapsání domácího 

úkolu, ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.


Nadále je možnost osobní i telefonické konzultace. Osobní konzultace pouze po předchozí

domluvě.


Děkuji Vám i dětem za spolupráci a přeji pěkný zbytek dne.

P. uč. Ivona Holešová

 

 

Podle novelizovaného školského zákona je distanční výuka povinná.


Důležité informace:

V současné době nemůžeme z časových důvodů procvičovat učivo na interaktivní tabuli -

Školákov, prosím tedy o procvičování učiva v rámci domácí přípravy. Koukněte i na PREZENTACE.

Děkuji.

Český jazyk - 3. třída - Věta - souvětí

                                  - Slovní druhy

                                  - Stavba slova !!!

                                  - Vyjmenovaná slova po Bb, Ll, Mm, Pp, Ss!!!

                                           - Podstatná jména !!!

                                  - Slovesa!!!

Matematika - 3. třída - Čísla do 1000 

                                 - Pamětné sčítání a odčítání do 1000!!!

                                 - Písemné sčítání a odčítání do 1000!!!

                                 - Zaokrouhlování!!!

                                 - Dělení se zbytkem!!!

Prvouka - 3. třída - Neživá příroda - prezentace Voda, Vzduch

                             - Rostliny


Distanční výuka od 4. 1. 2021:

Výuka v úterý dne 13. 4. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova po Ss, slova příbuzná, Slovesa

                   uč. str. 97 cv. 5 - 6, řada vyjmenovaných slov po Ss - synsytý,

                   sýr, syrovýsychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

                   PS - 2. díl str. 9 cv. 7 - dokončení, cv. 8

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 4 - kartičky, nejblíže menší násobek, neúplný podíl

                   uč. str. 115 cv. 19 - 20

                   PS str. 13 cv. 6 - 4 sloupce - dokončit cvičení

                   sešit M - Š - nadiktované příklady : č. 2, 3, 4 - samostatná práce

3 blok: ANGLICKÝ JAZYK

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 54 cv. 8) + list c. 10

             - na příští týden vytvořit kartičky - VYJMENOVANÁ SLOVA po Ss

             - na výuku Matematiky nachystat kartičky č. 4 - 9 - násobky

       

         

 

               

    

Kdo má zájem, může kouknout také na družinové aktivity.

Odkazy na tvoření:  krokotak

                              řeknijak.cz - zde najdete nejen spoustu origami

https://reknijak.cz/origami/origami-krab-jak-vyrobit-kraba-z-papiru/

http://krokotak.com/category/from-recycle-bin/rolls-toilet-paper-2/

Výuka v pondělí dne 12. 4. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova po Ll, Ss, slova příbuzná

                   uč. str. 96 cv. 1, str. 97 cv. 2 - 4, řada vyjmenovaných slov po Ss - syn, sytý,

                       sýrsyrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

                   PS - 2. díl str. 9 cv. 6, cv. 7 - po slovní spojení obyvatelé sídliště

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 4 - kartičky, nejblíže menší násobek, neúplný podíl

                   uč. str. 115 cv. 16 - 18

                      PS str. 13 cv. 1, cv. 6 - 4 sloupce - č. 7, 4, 9, 6

                      sešit M - Š - uč. str. 115 cv. 17 - samostatná práce

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                        Písanka str. 8

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 71 cv. 48) + list sloupec č. 79, 80

Výuka v pátek dne 9. 4. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova po Ss

                   uč. str. 96 cv. 4 - 6, řada vyjmenovaných slov po Ss - syn, sytý, sýr, syrový,

                   sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

                   PS - 2. díl str. 8 cv. 5 - dokončení

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2, 3, nejblíže menší násobek, neúplný podíl

                   uč. str. 114 cv. 13 - 15 

                   PS str. 12 cv. 10 - 11

                   sešit M - Š - kontrola cv. 8 str. 113 a cv. 13 str. 114

Prvouka:  uč. str. 56

              PS str. 48 - samostatně doplnit s pomocí učebnice cv. 2, 3, 4

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 54 cv. 7a,b - cvičení dokončit) + list cv. 9

Výuka ve čtvrtek dne 8. 4. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - dvojice slov - sýra, síra, sýry, síry, sýrová, sírová, syrová, sirý,

                   sirý, vyjmenovaná slova po Bb, slova příbuzná

                   uč. str. 95 - Pracujte s klíčovými slovy, str. 96 cv.3, řada vyjmenovaných slov po Ss

                   - syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

                    PS - 2. díl str. 8 cv. 5 - skončili jsme slovy sýkora, sýkorčí

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2, 3, nejblíže menší násobek, neúplný podíl

                   uč. str. 114 cv. 13, 15 

                   PS str. 12 cv. 8 - 9

                  sešit M - Š - samostatně uč. str. 114 cv. 13 - 10 příkladů bez ZK

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka str. 74. blok: Anglický jazyk

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 70 cv. 45) + list sloupec č. 77, 78

Výuka ve středu dne 7. 4. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - dvojice slov - sýra, síra, sýry, síry, sýrová, sírová, syrová, sirý,

                   sirý

                   uč. str. 95 cv. 5, cv. 1 - 2, řada vyjmenovaných slov po Ss - syn, sytý, sýr,

                   syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

                   PS - 2. díl str. 8 cv. 4

                     Školákov - Vyjmenovaná slova Ss - Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná -

                  syrový, sychravý, usychat

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 3, nejblíže menší násobek, neúplný podíl

                   uč. str. 114 cv. 11 (sešit M - Š - násobky č. 3), cv. 12 

                      PS str. 11 cv. 4 - 7

                      sešit M - Š - samostatně uč. str. 113 cv. 8 - 8 příkladů bez ZK

                     Školákov - Dělení se zbytkem - Karty - dělení se zbytkem názorně - Dělení 3

Prvouka: uč. str. 55

                 PS str. 48 cv. 1

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 54 cv. 7a - 4 řádky, skončit nesl-chaná událost) + list cv. 8

             na str. 19

Výuka v úterý dne 6. 4. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova po Bb, Ff, Ll, Mm, Pp

                   uč. str. 94 cv. 3 - 4, řada vyjmenovaných slov po Ss - syn, sytý, sýr,

                   syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

                   PS - 2. díl str. 7 cv. 3

                     Školákov - Vyjmenovaná slova Ss - Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná -

                  syn, sytý, sýr

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2, nejblíže menší násobek

                   uč. str. 113 

                      PS str. 11 cv. 3

                     Školákov - Dělení se zbytkem - Karty - dělení se zbytkem názorně

3. blok: Anglický jazyk

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 70 cv. 41) + list - sloupec č. 75, 76

             - na příští týden do velkého zeleného sešitu PRV - recept na pokrm se

               sýrem - sýrová pomazánka aj.

Výuka ve středu dne 31. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova po Ss - prezentace - Školákov - 3. ročník

                  uč. str. 94 cv. 1 - 2, řada vyjmenovaných slov po Ss - syn, sytý, sýr,

                  syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

                  PS - 2. díl str. 7 cv. 2a, b, c

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2 - 5, nejblíže menší násobek

                  uč. str. 112, str. 113 cv. 6 - 8

                  PS str. 11 cv. 1 - 2

Prvouka: uč. str. 54

             PS str. 45, 47

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 53 cv. 6 - dokončit cvičení) +  nový list - cv. 7 na str. 18

           - PRV - PS str. 47 cv. 3

Výuka v úterý dne 30. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná sloba po Bb, Ff, Ll, Mm, Pp

                   uč. str. 92 - 93, význam slov, seznámení s řadou vyjmenovaných slov po Ss - syn,

                   sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat, slova - síra,

                   sýra, síry, sýry, syrový, sírový, sýrový, syrová, sírová, sýrová, sypat, sípat,

                   slova syrý, Bosyně, Syneč,

                   PS - 2. díl str. 7 cv. 1

Matematika: připomenutí učiva - druhy čar, pojmy - přímka, úsečka, polopřímka, opačné

                   polopřímky, počátek polopřímky, krajní body

                   uč. str. 110 cv. 26 - 27, str. 111

                       PS str. 10 cv. 10 

3. blok - Anglický jazyk

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 55 cv. 6 - 4 sloupce, ! nezapomeň zaokrouhlit) +  nový list -

             sloupec č. 73, 74

Výuka v pondělí dne 29. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slovesa, podstatná jména, význam slov - viz Přehled učiva z

                   prac. sešitu - 2. díl - uprostřed - vytrhnout a uschovat

                   uč. str. 91 cv. 3 - 4, str. 92 - 93

                   PS - 2. díl str. 6

Matematika: připomenutí učiva - které početní výkony provádíme nejdříve, počítání se závorkami

                   uč. str. 110 cv. 21 - 25

                       PS str. 10 cv. 7 - 9 

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka str. 6

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 53 cv. 6 - 4 věty) +  nový list cv. 6

Výuka v pátek dne 26. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slovesa, podstatná jména, Školákov - 3. ročník - Podstatná

                   jména - O Sněhurce, Poznáme podstatná jména - procvičovat !!!

                   uč. str. 91 cv. 1 - 2

                   PS - 2. díl str. 5 cv. 14 - 15

Matematika: připomenutí učiva - bankovka, mince

                   uč. str. 109 cv. 15 - 19

                   PS str. 9 cv. 4 - 6 

Prvouka: uč. str. 52 - 53

             PS str. 44

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 52 cv. 42 - dokončit cvičení) +  nový list sloupec č. 71, 72

Výuka ve čtvrtek dne 25. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slovesa, podstatná jména

                   uč. str. 90 cv. 4

                   PS - 2. díl str. 4 cv. 12b, str. 5 cv. 13

                       Školákov - Český jazyk - 3. ročník - Slovesa

Matematika: připomenutí učiva - pojem součet, sčítanec, odhad výsledku, násobky č. 3, 4 

                   uč. str. 109 cv. 12 - 14

                       PS str. 9 cv. 1 - 3

Čtení - psaní: Písanka str. 5

                        kniha Hortensie Malinová

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 53 cv. 5 - dokončit cvičení) +  nový list str. 18 cv. 5

Výuka ve středu dne 24. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slovesa, podstatná jména

                   diktát - uč. str. 90 cv. 1 -  další 2 řádky

                       uč. str. 90 cv. 3, 4

                   PS - 2. díl str. 4 cv. 10, 11, 12a

Matematika: připomenutí učiva - pojem rozdíl, podíl, které početní výkony provádíme nejdříve

                   uč. str. 108

                       PS str. 8 cv. 8, 9

Prvouka: uč. str. 50, 51 

                 PS str. 42, 43

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 52 cv. 42 - 5 příkladů + ZK) +  nový list sloupec č. 69, 70

                PRV - PS str. 42 cv. 5, str. 43 cv. 1

Výuka v úterý dne 23. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slovesa - osoba, číslo, čas, podstatná jména - pád, číslo, rod

                   diktát - uč. str. 90 cv. 1 - 2 řádky

                   uč. str. 90 cv. 2 - dokončení, slovesa, podstatná jména 

                   PS - 2. díl str. 3 cv. 9

Matematika: připomenutí učiva - polovina, třetina...

                  uč. str. 107, pojem šestinásobek, čtyřnásobek... 

                  PS str. 8 cv. 6 - dokončení, cv. 10

3 blok: Anglický jazyk

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 53 cv. 5 - 3 řádky) + list cv. 4

Výuka v pondělí dne 22. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slovesa, podstatná jména

                       uč. str. 90 cv. 1 - 2

                   PS - 2. díl str. 3 cv. 8

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2, 3, 4, 5, nejblíže menší násobek

                   uč. str. 106 

                       PS str. 8 cv. 6, 7, cv. 6 nedokončeno

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka 2. díl str. 4

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 51 cv. 35 - dokončit + ZK) + list sloupec č. 35, 36

Výuka v pátek dne 19. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slovesa

                       uč. str. 89 cv. 2 - 4, názorná ukázka procvičování - určování osoby, čísla a času -    

                   Školákov - Český jazyk - Slovesa - 3. ročník

                       PS - 2. díl str. 3 cv. 7

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2, 3, 4

                   uč. str. 105 cv. 20 - 25

                       PS str. 7

Prvouka: uč. str. 46 - 49 - souhrn a opakování učiva, budeme zkoušet

              PS str. 40 cv. 2

                Neživá příroda - Voda, Vzduch - prezentace

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 52 cv. 5 - dokončit) + list cv. 3

Výuka ve čtvrtek dne 18. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - věta jednoduchá, souvětí, vzorec souvětí, druhy vět,

                       neslabičné předložky

                   uč. str. 89 cv. 1 - rozbor jednotlivých vět, slovesa - určování osoby a čísla

                       PS - 2. díl str. 2 cv. 4 - 6

Matematika: připomenutí učiva - geometrické rovinné útvary

                   uč. str. 105 cv. 16 -17, 19

                       PS str. 6

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka str. 3

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 51 cv. 35 - 5 příkladů + ZK) + list sloupec č. 33, 34

             -  PS PRV str. 40 cv. 2

Výuka ve středu dne 17. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - podstatná jména, slova souznačná - synonyma

                   diktát - str. 87 cv. 4 - dokončení

                   uč. str. 88 cv. 2 - 4

                   PS - 2. díl str. 1 cv. 2, str. 2 cv. 3

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 4

                   kartičky - násobky č. 4, nejblíže menší násobek

                   uč. str. 105 cv. 18 - sešit M - Š

                   PS str. 5 cv. 4

Prvouka: uč. str. 49, kapitolu Neživá příroda budeme zkoušet na známky

             PS str. 41

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 52 cv. 5 - skončit běloučká labu_) + list cv. 2

           -  PS PRV str. 40 cv. 2

Výuka v úterý dne 16. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - podstatná jména

                   diktát - str. 87 cv. 4

                   uč. str. 87 cv. 4, 5, str. 88 cv. 1

                       PS - 2. díl str. 1 cv. 1b, než odevzdáte PS vyzkoušet samostatně str. 35

                       a projít si ústně nebo okopírovat Testy na str. 61 - 64

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2, 3

                   kartičky - násobky č. 2, 3, pojem - nejblíže menší násobek

                   uč. str. 104 cv. 10, 13 - sešit M - Š

                       PS str. 5 cv. 1, 3

3. blok - Anglický jazyk

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 49 cv. 21) + list sloupec č. 31, 32

Výuka v pondělí dne 15. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova - Bb, Ff, Ll, Mm, Pp, dvojice stejně

                   znějících slov, druhy vět, věta jednoduchá, souvětí, vzorec souvětí

                   uč. str. 87 cv. 1 - 3, cv. 4 - samostatná ústní příprava na zítřejší diktát

                   PS - 2. díl str. 1 cv. 1a, než odevzdáte PS vyzkoušet samostatně str. 35

                   a projít si ústně nebo okopírovat Testy na str. 61 - 64

Matematika: připomenutí učiva - násobky č. 2 - 9, jednotky délky

                  uč. str. 104 cv. 9, 11 - 12, cv. 14  

                  PS str. 5 cv. 2

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka - 2. díl str. 2

!!!D. Ú. - sešit ČJ- D (uč. str. 52 cv. 4 - dokončit cvičení) + list cv. 1

Výuka v pátek dne 12. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova - Bb, Ff, Ll, Mm, Pp, slova nadřazená,

                   podřazená, slova mnohoznačná, slova přejatá

                   kartičky - Vyjmenovaná slova - Pp

                       uč. str. 86 cv. 3

                       PS str. 31, než odevzdáte PS vyzkoušet samostatně str. 35 a projít si ústně nebo

                       okopírovat Testy na str. 61 - 64

Matematika: připomenutí učiva - o kolik více, kolikrát více, matematické pojem - součet

                   uč. str. 103 cv. 4 - 8 + kalkulačka  

                       PS str. 4 cv. 10

Prvouka: uč. str. 47 - 48

                 PS str. 40 cv. 1, 3

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 49 cv. 16 - dokončit cvičení + ZK) + list sloupec č. 29, 30

Výuka ve čtvrtek dne 11. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova - Pp, slova příbuzná, slova nadřazená,

                   podřazená, slova mnohoznačná, slova přejatá

                   kartičky - Vyjmenovaná slova - Pp

                   uč. str. 86 cv. 1 - 2

                   PS str. 58 cv. 11 - 12, než odevzdáte PS, projděte si ústně nebo okopírujte 

                   Testy na str. 61 - 64

Matematika: připomenutí učiva - Jednotky délky, Školákov - 4. třída - Jednotky délky,

                  kruh, kružnice

                  uč. str. 103 cv. 1 - 3 + kalkulačka  

                  PS str. 4 cv. 9

Čtení - psaní: Písanka 2. díl str. 1 - 6 řádků, stránku dopsat samostatně do pondělí 15. 3.

                    kniha - Hortensie Malinová

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 52 cv. 4 - konec na 3. řádku - fialové květy l-kovce) + list cv. 10

Výuka ve středu dne 10. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova - Pp - budeme zkoušet

                   na známky, jiný tvar slova

                       kartičky - Vyjmenovaná slova - Pp

                       uč. str. 85

                       PS str. 58 cv. 10, než odevzdáte PS, projděte si ústně nebo okopírujte Testy

                   na str. 61 - 64

Matematika: připomenutí učiva - Jednotky délky, Školákov - 4. třída - Jednotky délky

                      uč. str. 100 cv. 29 - 30 + kalkulačka, str. 102  

                      PS str. 4 cv. 11 - 12

Prvouka: uč. str. 46

                 PS str. 39

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 49 cv. 16 - 5 příkladů + ZK) + list sloupec č. 27, 28

Výuka v úterý dne 9. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - párové souhlásky

                  diktát - uč. str. 84 cv. 4 - dokončení

                  uč. str. 84 cv. 5b

                  PS str. 57 cv. 8 - 9

Matematika: uč. str. 100 cv. 24 - sešit - M - Š, zkouška na kalkulačce, pokud máte kalkulačku, prosím nachystat k výuce 

                   uč. str. 100 cv. 26 - 28  

                   PS str. 4 cv. 7 - 8

3. blok - ANGLICKÝ JAZYK

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 50 cv. 5 - dokončit cvičení) + list cv. č. 9

              - postupně dopisovat zadní stranu písanky - číslice - příští týden budeme písanku

             odevzdávat - do 19. 3., spolu s prac. sešitem do ČJ - 1. díl

              - tvoření na březen - velikonoční osení, řeřicha - péče o rostliny

                                                   - origami

                                                   - výrobek  z toaletní ruličky

                                      - obrázek s velikonoční či jarní tematikou

Výuka v pondělí dne 8. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova Bb, Ff, Ll, Mm, párové souhlásky

                   kartičky - Vyjmenovaná slova po Pp

                   diktát - uč. str. 84 cv. 4 - 5 vět

                   uč. str. 84 cv. 5

                   PS str. 57 cv. 7

Matematika: uč. str. 99 cv. 20 - sešit - M - Š - od pátého příkladu - samostatná práce

                   uč. str. 100 cv. 22 - 25  

                   PS str. 3 cv. 5 - 6

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka str. 32,  postupně samostatně dopisovat zadní stranu písanky - číslice,

                    příští týden budeme písanku odevzdávat - do 19. 3., spolu s prac. sešitem

                    do ČJ - 1. díl

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 48 cv. 13 - dokončit cvičení + ZK) + list sloupec č. 25, 26

           - postupně dopisovat zadní stranu písanky - číslice

Výuka v pátek dne 5. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Vyjmenovaná slova Bb, Ff, Ll, Mm, druhy vět, počet slov

                   ve větě, věta jednoduchá, souvětí - rozbor vět

                   uč. str. 83 cv. 1, str. 84 cv. 2 - 4, umíme celou řadu - pýcha, pytel, pysk, netopýr, 

                   slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

                            PS str. 56 cv. 6

Matematika: uč. str. 98 cv. 13 - sešit - M - Š - od pátého příkladu - samostatná práce

                   uč. str. 99 cv. 16 - 19, cv. 21  

                   sešit M - Š - samostatná práce str. 98 cv. 11 + str. 99 cv. 18 - zaokrouhlování čísel

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka str. 31

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 50 cv. 5 - 6 vět ) + list cv. 8

          - na pondělí 8. 3. 2021 - vytvořit kartičky vyjmenovaných slov - Pp - pýcha, pytel, pysk,

            netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

Výuka ve čtvrtek dne 4. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, podstatná jména

                   uč. str. 83 cv.4, umíme část řady pýcha, pytel, pysk, netopýr,

                   slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se

                   PS str. 56 cv. 4

Matematika: uč. str. 97 cv. 5 - sešit - M - Š - od třetího příkladu - samostatná práce

                       uč. str. 98 cv. 7 - 12  

                 Školákov - Matematika - 3. ročník

3. blok - ANGLICKÝ JAZYK

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 48 cv. 13 - 6 příkladů + ZK ) + list sloupec č. 23, 24

          - na pondělí 8. 3. 2021 - vytvořit kartičky vyjmenovaných slov - Pp - pýcha, pytel, pysk,

            netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

Výuka ve středu dne 3. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk:  připomenutí učiva - souvětí, vzorec souvětí, slovesa, předložky, neslabičné

                    předložky

                        uč. str. 82 cv. 1, 2, str. 83 cv.3, umíme část řady pýcha, pytel, pysk, netopýr,

                    slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se

                             PS str. 56 cv. 5

 Matematika: uč. str. 97 cv. 1 - 4, 6

                             PS str. 3 cv. 3, 4

                             list papíru - rýsování kružnic s poloměrem 6 cm, 4 cm, 8 cm, 3 cm

 Prvouka: kontrola PS - str. 36 cv. 3, str. 37 cv. 4, 5

                 uč. str. 44 - 45

                     PS str. 38, cv. 5 - samostatná práce

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 49 cv. 5 - cvičení dokončit ) + list cv. 7

                - obrázek - manipulace s kružítkem 

Výuka v úterý dne 2. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Abeceda, vyjmenovaná slova po Mm, dvojice slov, které znějí

                    stejně, ale jinak se píší 

                    uč. str. 81 cv. 3, 82 cv. 5, umíme část řady pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl

                    PS str. 55 cv. 3

Matematika: uč. str. 96

                   PS str. 2 cv. 10 - 12, str. 3 cv. 1, 2

                       list papíru - rýsování kružnic s poloměrem 2cm, 1,5 cm, 5 cm, 7 cm

Prvouka: uč. str. 43

                 PS str. 36 - cv. 3 samostatně zjistit, str.  37 cv. 4, 5 - samostatná práce

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 48 cv. 8 + ZK ) +  nový list sloupec č. 21, 22

            - obrázek - manipulace s kružítkem 

Výuka v pondělí dne 1. 3. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Bb Ll, Mm, dvojice slov, které znějí

                    stejně, ale jinak se píší 

                    uč. str. 81, 82 cv. 4, umíme část řady pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl

                    PS str. 55 cv. 2

Matematika: uč. str. 94 - 95

                    PS str. 1, 2 cv. 7 - 9

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                      Písanka str. 30

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 49 cv. 5 - 2 řádky, skončit - na kávu ) + list cv. 6

            - obrázek - manipulace s kružítkem 

Výuka v pátek dne 19. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Bb Ll, Mm, dvojice slov, které znějí

                   stejně, ale jinak se píší 

                       uč. str. 80 + vyjmenovaná slova netopýr, slepýš, pyl, význam slov, umíme část

                   řady pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl

                       PS str. 55 cv. 1

Matematika: uč. str. 93

                       sešit M - Š - uč. M str. 93 cv. 18 - kontrola

                       PS str. 1 cv. 3 - 4

                             Školákov - Matematika -3.roč. -Písemné sčítání a odčítání - Písemné sčítání -

                       STRÁŽCE HRADU, NA INDIÁNSKÉM TÁBOŘE + práce s kalkulačkou

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                        Písanka str. 29

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 47 cv. 2 ) + list - dokončit

           - obrázek - manipulace s kružítkem 

           - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka ve čtvrtek dne 18. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Bb Ll, Mm, dvojice slov, které znějí

                   stejně, ale jinak se píší 

                       uč. str. 79 cv. 6, 7, 8

                       sešit ČJ - Š - uč. str. 79 cv. 5 - 3 řádky - kontrola

Matematika: připomenutí učiva - zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky, zaokrouhlování

                   trojciferných čísel na desítky a stovky

                       uč. str. 92 cv. 10, 12

                       sešit M - Š - uč. M str. 92 cv. 10, 12, str. 86 cv. 7 - kontrola, vytvořit zadání slovní

                    úlohy

                       PS str. 1 cv. 1, 2

Prvouka: souhrn učiva - Lidské tělo

                 uč. str. 42 - Lidé a společnost

              potravinová pyramida - dokončení

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 44 cv. 3 - přepsat slova do sešitu, vyškrtnout) + nový list str. 14

             cv. 5

           - obrázek - manipulace s kružítkem 

           - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka ve středu dne 17. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Bb Ll, Mm, dvojice slov, které znějí

                   stejně, ale jinak se píší 

                   kartičky - Vyjmenovaná slova Bb, Ll, Mm

                       uč. str. 79 cv. 5 

                       sešit ČJ - Š - uč. str. 79 cv. 5 - 3 řádky

Matematika: připomenutí učiva - zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky, zaokrouhlování

                   trojciferných čísel na desítky a stovky

                       uč. str. 92 cv. 6 -  9, 11

                       sešit M - Š - uč. M str. 92 cv. 7, 8, str. 86 cv. 7  - 2 sloupce - samostatná práce,

                   dokončit cvičení

Prvouka: souhrn učiva - Lidské tělo

                 PS str. 34 cv. 3, 5

                 Začali jsme tvořit vlastní potravinovou pyramidu.

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 43 cv. 10 - dokončit cvičení + ZK) + list sloupec č. 17, 18

           - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno

             odevzdávat kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

           - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka v úterý dne 16. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - zkoušíme na známky

                   uč. str. 75 cv. 2 - diktát (dokončení), kontrola diktátu, str. 78

                   sešit ČJ - Š - určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen

Matematika: připomenutí učiva - zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky, zaokrouhlování

                   trojciferných čísel na desítky a stovky

                   uč. str. 90 - 91

                   sešit M - Š - uč. M str. 86 cv. 7  - 2 sloupce - samostatná práce

3. blok - ANGLICKÝ JAZYK

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 44 cv. 2) + list cv. 4

            - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno

              odevzdávat kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

           - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka v pondělí dne 15. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - zkoušíme na známky

                   uč. str. 75 cv. 2 - diktát, kontrola diktátu, str. 76 - 77

                   kartičky - Vyjmenovaná slova - Mm, Ll, Bb

                   PS - str. 54 

Matematika: připomenutí učiva - zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky, zaokrouhlování

                  trojciferných čísel na desítky a stovky

                  uč. str. 88 cv. 5 - 10, str. 89

                  sešit M - Š - uč. M str. 86 cv. 4  - 4 sloupce - samostatná práce

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka str. 28

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 43 cv. 10 - 5 příkladů + ZK) + list sloupec č. 15, 16

           - nachystat na příští týden na výuku PRVOUKY výstřižky  potravin z letáků, malé

             obaly, list papíru, lepidlo - budeme tvořit potravinovou pyramidu

           - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno odevzdávat

             kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

           - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka v pátek dne 12. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti již celou řadu -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat,

                  chmýří, nachomýtnout se , Litomyšl + slova mýto, mys, sumýš, Kamýk, výmyk,

                  mykat, Nezamyslice, význam slov, dvojice slov mýval - míval,mýlí - milý, mýt - mít, 

                  my - mi, slovo refýž, vyjmenovaná slova po Mm - zkoušíme na známky

                      uč. str. 75 cv. 1b, 2, 3

                      kartičky - Vyjmenovaná slova - Mm, Ll, Bb

                      PS - str. 53 cv. 12, 13b

Matematika: připomenutí učiva - zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky, zaokrouhlování

                   trojciferných čísel na desítky a stovky

                       uč. str. 87, 88 cv. 4

                       sešit M - Š - uč. M str. 86 cv. 2  - 4 sloupce - samostatná práce

3. blok - ANGLICKÝ JAZYK

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 43 cv. 1) + list cv. 3

             - nachystat na příští týden na výuku PRVOUKY výstřižky  potravin z letáků, malé

               obaly, list papíru, lepidlo - budeme tvořit potravinovou pyramidu

             - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno odevzdávat

             kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

             - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka ve čtvrtek dne 11. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti již celou řadu -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat,

                  chmýří, nachomýtnout se , Litomyšl + slova mýto, mys, sumýš, Kamýk, výmyk,

                  mykat, význam slov, dvojice slov mýval - míval, 

                  Podstatná jména - zkoušíme na známky, slova souznačná - synonyma

                      uč. str. 74 cv. 6, str. 75 cv. 1a

                      kartičky - Vyjmenovaná slova  - Mm

                      PS - str. 53 cv. 11

Matematika: připomenutí učiva - zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky, zaokrouhlování

                   trojciferných čísel na desítky a stovky

                      uč. str. 86

                      PS str. 36 cv. 11 - 14 (příští týden pracovní sešity odevzdáváme)

Čtení - psaní: kniha Hortensie Malinová

                    Písanka 1. díl str. 27

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 43 cv. 8 - dokončit cvičení + ZK) + list sloupec č. 13, 14

             - nachystat na příští týden na výuku PRVOUKY výstřižky  potravin z letáků, malé

               obaly, list papíru, lepidlo - budeme tvořit potravinovou pyramidu

            - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno odevzdávat

            kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

            - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka ve středu dne 10. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti již celou řadu -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat,

                      chmýří, nachomýtnout se , Litomyšl + slova mýto, mys, sumýš, Kamýk, výmyk,

                   mykat, Podstatná jména - zkoušíme na známky

                       uč. str. 74

                       kartičky - Vyjmenovaná slova  - Mm

                       sešit Sloh - uč. str. 74 cv. 5

Matematika: připomenutí učiva - zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky

                       uč. str. 86

                       PS str. 36 cv. 9 - 10

                       sešit M - g - manipulace s kružítkem - rýsování kružnic

Prvouka: uč. str. 40, připomenutí učiva str. 38

                PS str. 34 - cv. 1, 2, 4, 6

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 42 cv. 5 - dokončit cvičení) + list cv. 2

             - nachystat na příští týden na výuku PRVOUKY výstřižky  potravin z letáků, malé

               obaly, list papíru, lepidlo - budeme tvořit potravinovou pyramidu

            - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno odevzdávat

            kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

            - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka v úterý dne 9. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti již celou řadu -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat,

                       chmýří, nachomýtnout se , Litomyšl + slova mýto, mys, sumýš, Kamýk, výmyk,

                       mykat, Podstatná jména - zkoušíme na známky

                       uč. str. 73 cv. 5

                       kartičky - Vyjmenovaná slova  - Mm

                       PS str. 53 cv. 13a

Matematika: opakování učiva - jednotky délky - zkoušíme na známky, jednotky hmotnosti,

                   jednotky objemu, převody jednotek

                   PS str. 35 cv. 4 - 8

                       uč. str. 85 - Čtyřúhelníky

                       sešit M - g - manipulace s kružítkem - rýsování kružnic

Prvouka: uč. str. 38, připomenutí učiva str. 39

                PS str. 33 - kontrola sam. práce

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 43 cv. 8 - 5 příkladů + ZK) + list sloupec č. 11, 12

             - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno odevzdávat

             kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

             - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka v pondělí dne 8. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti část řady -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat

                       uč. str. 73 cv. 3 - 4

                       kartičky - Vyjmenovaná slova  - Mm

                       sešit ČJ - Š - uč. ČJ str. 58 cv. 3 - rod, číslo, pád

Matematika: opakování učiva - matematické operace +, - , ., :

                   uč. str. 84

3. blok - sešit M - g - manipulace s kružítkem - rýsování kružnic, tvoření obrázku z kružnic

           - knihy, které čteme v současné době ve volném čase - název, autor

           - sešit ČJ - Š - strom - co nám poskytuje strom

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 42 cv. 5 - 2 řádky, skončit babička) + list sloupec str. 12 cv. 1

             - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno odevzdávat

             kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

             - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

Výuka v pátek dne 5. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti část řady -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat

                       uč. str. 72 cv. 1 - 2

                       sešit Sloh - Myslivecká latina - Neuvěřitelný příběh + obrázek

Matematika: uč. str. 83, převody jednotek délky zkoušíme na známky

                       PS  str. 35 cv. 2 - 3

3. blok - ANGLICKÝ JAZYK

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 42 cv. 2 - dokončit cvičení + ZK) + list sloupec č. 9, 10

             - nakreslit komiksový příběh - téma - U lékaře -  během 14 dní možno odevzdávat

             kdykoliv, nejpozději odevzdat ve čtvrtek 18. 2. 2021

             - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

             - !!! vytvořit kartičky -VYJMENOVANÝCH SLOV - M - mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš,

             hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

             (na příští týden - v pondělí - tj. 8. 2. 2021)

Výuka ve čtvrtek dne 4. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slova příbuzná, slova v jiném tvaru, Pády a pádové otázky -

                   zkoušíme na známky

                       uč. str. 72 cv. 5, vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti část řady -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď

                       PS str. 48 cv. 4

Matematika: uč. str. 82, převody jednotek délky zkoušíme na známky

                       PS  str. 32 cv. 12, str. 35 cv. 1

Čtení - psaní: Písanka str. 26

                        PS ČJ str. 47

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 42 cv. 1 - dokončit cvičení) + list cv. 4

             - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

             - !!! vytvořit kartičky -VYJMENOVANÝCH SLOV - M - mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš,

             hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

             (na příští týden - v pondělí - tj. 8. 2. 2021)

Výuka ve středu dne 3. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - slova příbuzná, slova v jiném tvaru, Pády a pádové otázky -

                   zkoušíme na známky

                       uč. str. 71 cv. 2 - 4, vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti část řady -

                   my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď

                       PS str. 50 cv. 8

Matematika: uč. str. 81, převody jednotek délky zkoušíme na známky

                       PS  str. 32 cv. 11

Prvouka: uč. str. 39

                 PS str. 33

!!!D. Ú. - sešit M - D (uč. str. 42 cv. 2 - 5 příkladů + zkouška) + list sloupec č. 7, 8

             - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

             - !!! vytvořit kartičky -VYJMENOVANÝCH SLOV - M - mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš,

             hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

               (na příští týden - v pondělí - tj. 8. 2. 2021)

Výuka v úterý dne 2. 2. 2021

Jen pro kontrolu:

Český jazyk: připomenutí učiva - Podstatná jména, slova příbuzná, slova v jiném tvaru, Pády

                   a pádové otázky - zkoušíme na známky

                       uč. str. 70 cv. 5 - rozbor vět, cv. 6 - 7, str. 71 cv. 1

                   vyjmenovaná slova po Mm - umíme zpaměti část řady - my, mýt, myslit, mýlit se,

                       hmyz, myš, hlemýžď

                             PS str. 50 cv. 6 - 7

Matematika: uč. str. 80, převody jednotek délky budeme zkoušet na známky

                       PS  str. 32 cv. 9 - 10

Prvouka: uč. str. 37

                 PS str. 32

!!!D. Ú. - sešit ČJ - D (uč. str. 42 cv. 1- 6 vět) + list cv. 3

             - uč. PRV str. 35 cv. 2 - zkoušíme na známky

 

          

K procvičování učiva můžete využít také stránky - 

Gramar.inZlatka.inproskoly.cz, rysava.websnadno.czumimecesky.cz.

Pro zpestření Déčko - Česká televize nebo online učení a cvičení Nová škola.

 

 

Školní družina: Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis rodiče. Děkuji Jobánková

 

 

 

Odkazy k procvičování učiva

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/houby---test.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvouka/stromy-a-kere---test.html

 

 

Odkaz k procvičování učiva – Les a Jarní rostliny 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm

 

 

pro zájemce - odkaz k procvičování učiva:

https://pripravy.estranky.cz/clanky/dumy---matematika/zakodovane-priklady.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-pro-druhaky.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/druhy-vet---test.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/test-pro-druhaky.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/petiminutovky-pro-druhaky.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/vesmir.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/geometricke-tvary.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/spojovacky-pro-2_-tridu.html

https://pripravy.estranky.cz/clanky/dumy---matematika/nazvy-pocetnich-operaci.html

 

 

Videa k učivu SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74&t=261s

https://www.youtube.com/watch?v=B7gPPX72NZM

 

Videa pro připomenutí a zopakování učiva - Podstatná jména 

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg&t=14s

 

 

Čtení vlastních knih - minimálně každý den 3 strany.


!!! Každý den pravítko a ořezanou tužku.

Prosím o každodenní domácí čtení. Máme za úkol číst vlastní knihy.