2. třída

2. třída

 

 

Třídní učitel: Mgr. Renata Chalabalová    
E-mail: renatachalabalova@seznam.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: po předchozí domluvě
Další vyučující: TV-PhDr.Jiří Voborný,Ph.D
HV- Mgr. Petra Pelánová.
 

 Děkuji všem za květiny a krásné dárky. Užijte si prázdniny plné zážitků, dávejte na sebe pozor a v září se budu těšit na setkání s vámi,  

Nezapomeňte !!!

Přečíst si knihy a zapsat je podle osnovy kterou máte nalepenou na úvodní stránce do čtenářského deníku. 

Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
 
Český jazyk
Čtení
Psaní
Matematika
Prvouka
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova

Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis rodiče. Děkuji Kuchařová


Důležité informace:

 Každodenní domácí příprava:

  • pamětné sčítání a odčítání do 100 s rozkladem
  • pamětné procvičování násobilky
  • procvičování psacích tvarů probíraných písmen, jednoduchých slov a krátkých vět
  • každodenní čtení libovolné knížky
  • nezapomeňte na mimočítankovou četbu

 

Odkazy na fotogalerie:

Divadlo

 

Edukační program