2. třída

2. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Renata Chalabalová    
E-mail: renatachalabalova@seznam.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: po předchozí domluvě
Další vyučující: TV-PhDr.Jiří Voborný,Ph.D
HV- Mgr. Petra Pelánová.
 

 

Informace

Děti, které nosí štíty, musí mít i roušku (alespoň papírovou). Ve dnech, kdy probíhají hodiny TV venku, je doporučena výměna navlhlé roušky po příchodu do učebny za novou 

V literatuře jsme přešli na mimočítankovou domácí četbu, budu kontrolovat formou otázek o přečteném(nepodceňujte - známky z četby budou součástí celkového hodnocení z českého jazyka).

Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíČJMČJ(čt,ps)TV
ÚterýČJMČJ(čt,ps)M(geo)
StředaČJMČJ(čt,ps)PRV
ČtvrtekČJMČJ(čt,ps)TV
PátekČJVVVVPRVHV
 
týdenní plán 11. 1. - 15 1.
Český jazykuč str 70 - 72,, PS str. 39 cv. 11, str. 40
Čtenímimočítanková četba: kluci 23 - 40, holky 22 - 33
Psanístr. 11-13
MatematikaPS str. 8 - 11
Prvoukauč. str. 29 - 30, PS str. 45 - 46
Pracovní činnostivýroba záložek
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchovavycházka do nejbližšího okolí

Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis rodiče. Děkuji Kuchařová


Důležité informace:

 Každodenní domácí příprava:

  • pamětné sčítání a odčítání do 100 s rozkladem
  • procvičování psacích tvarů probíraných písmen, jednoduchých slov a krátkých vět
  • každodenní čtení libovolné knížky

 

Odkazy na fotogalerie:

Divadlo

 

Edukační program