2. třída

2. třída

 

 

Třídní učitel: Mgr. Renata Chalabalová    
E-mail: renatachalabalova@seznam.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: po předchozí domluvě
Další vyučující: TV-PhDr.Jiří Voborný,Ph.D
HV- Mgr. Petra Pelánová.
 

V záložce aktuality  najdete v článku testování aktualizované informace! 

Informace k výuce v týdnech od 12. 4. najdete v záložce aktuality. Pokud budete mítt dotazy, kontaktujte přímo pana ředitele, který vám podá doplňující informace, bude-li potřeba. 

Od 19. 4. dochíází k malé změně v rozvrhu, která je již aktualizována na stránkách 2. třídy. 


Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíČJMČJ(čt,ps)TV
ÚterýČJMČJ(čt,ps)HV
StředaČJMČJ(čt,ps)PRV
ČtvrtekČJMČJ(čt,ps)TV
PátekČJVVVVPRVM(geo)
 
12. 4. - 16. 4.
Český jazykPS str. 31 cv. 2, 3
Čtenímimočítanková četba //holky str. 47,48 i kluci str. 33, 34//13. 4. holky str. 49, 50, kluci str. 35, 36//14. 4. holkay str. 52 - 54, kluci str. 37 - 40
Psanístr. 7,8 celá
Matematika
Prvoukanakresli jarní rostliny
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova

Připomínáme, že každá omluvenka musí obsahovat jméno dítěte, datum a podpis rodiče. Děkuji Kuchařová


Důležité informace:

 Každodenní domácí příprava:

  • pamětné sčítání a odčítání do 100 s rozkladem
  • pamtné procvičování násobilky
  • procvičování psacích tvarů probíraných písmen, jednoduchých slov a krátkých vět
  • každodenní čtení libovolné knížky
  • nezapomeňte na mimočítankovou četbu

 

Odkazy na fotogalerie:

Divadlo

 

Edukační program