2. oddělení

Vychovatelka: Tereza Tejkalová
E-mail: tejkalova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 773 192 304
 

                       Měsíční plán - Září

3. týden  Společná četba

                  Vyhodnocení obrázku - malba věcí do evakuačniho zavazadla

                  Vinobraní - vypravování zážitků a výtvarná činnost

                  Rok - roční období, měsíce, hlavní znaky podzimního období, počasí a pravnostiky

                  Zpíváme si pro radost - opakování známých písniček

                  Hry a činnosti ve školní dužině a na školní zahradě

 

4. týden   Společná četba

                   Svatý Václav - státní svátek, význam svátku

                   Pole - sklizeň úrody, zemědelské plodiny

                   Základy společenského chování - zdravení, děkování,oslovování dospělých, správné stolování, základy                                               hygienické návyky

                   Hry a činnosti na školní zahradě a ve školní družině

                   Poznáváme zeleninu a ovoce podle hmatu a chuti (děti si přinesou ovoce a zeleninu ze zahrádky)


Každé z dětí si přinese krabici papírových kapesníčků. 

Druhé oddělení školní družiny je v provozu každý pracovní den v době 12:25 - 15:00 hod.

Činnosti žáků probíhají v učebně nebo ve školní zahradě. 

Galerie

druhé oddělení družiny zš suchohrdly