1. třída

1. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Renata Chalabalová    
E-mail: chalabalova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: po předchozí domluvě
Další vyučující: TV-PhDr.Jiří Voborný,Ph.D.
 


Informace k organizaci v týdnu od 10. 2. do 14. 2. 2020

Tento týden nás čekají dvě akce.

12. 2. proběhne školní kolo recitační soutěže proběhne pro 1. až 3. ročník od 13.00 hodin(zopakujte si básničky).

13. 2. jedeme do Znojma na edukační program "Zimní spáči", který bude probíhat v budově Jihomoravského muzea ve Znojmě. 

S sebou si tento den vezměte do školy pouze malý batoh se svačinou a teplé oblečení, kdo je nachlazený i papírové

kapesníky. Učebnice, pouzdro ani sešity potřebovat nebudeme. Za každého žáčka částku 30 Kč + jízdné uhradím z třídního fondu.

Odjezd linkou v 8.25 na autobusové nádraží, z něj se přesuneme pěšky do muzea a zpět jedeme ze zastávky Na Rejdišti spojem

v 10.54 do Suchohrdel. 

 


 


Upozorňuji:

Ve středu dne 12. 2. 2020 odpadá z důvodu recitační soutěže SPORTOVNÍ KROUŽEK. I. Holešová

Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíČJMČJTVTV
ÚterýČJMČJPRV
StředaČJMČJHV
ČtvrtekČJMČJPRV
PátekČJMVV
 
Týdenní plán 10. 2. - 14. 2.
Český jazykSL- str. 79 - 82, pís, str. 25- 26
Matematikastr. 24 - 27
Prvoukastr. 41,42
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Třídnické práce

Důležité informace:

 Každodenní domácí příprava:

 • pamětné sčítání a odčítání do 10, později do 20
 • procvičování psacích tvarů probíraných písmen, jednoduchých slov a krátkých vět
 • skládání písmen
 • každodenní čtení ve Slabikáři

Informace o akcích v druhém pololetí:

 • 13. 2. Edukační program ve Znojmě (poplatek 30 Kč + jizdné z TF)
 • 28. 2. Edukační program ve Znojmě (poplatek 20 Kč + jízdné z TF)
 •  2. 4.  Dudek vystoupení malíře v KD v Suchohrdlech (z TF)
 • 22. 4. Moravský kras - návrat mezi 17.45 - 18.00 hodin
 •  7. 5.  Divadelní představení (jízdné z TF)
 • 21. 5. Divadelní představení (jízdné z TF)
 • 25.- 27.5. Školní výlet