1. třída

1. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Renata Chalabalová    
E-mail: renatachalabalova@seznam.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: po předchozí domluvě
Další vyučující: TV-PhDr.Jiří Voborný,Ph.D.
 


Kontaktujte mne přes mail renatachalabalova@seznam.cz.

Děkuji všem za milé dárky a květiny, udělaly mi velkou radost. Díky patří i vám za pomoc při plnění školních povinností, bez vaší pomoci a podpory by vaše děti nemohly zažít pocit úspěchu. 

Všem vám přeji klidné a pohodové prázdniny a 15. 7. a 12. 8. se budu těšit na setkání. 


 

11. 3.  domácí příprava 

SLABIKÁŘ - str. 98(podtrhej F, f červeně v textu) a 3krát si přečti článek

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - dokonči str. 16

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 3 cvičení 1, 2, 3, 4, 5

PRVOUKA- str. 47, doplň, přečti si text, vystřihni a vlep části rostlinného těla smetánky lékařské

MATEMATIKA - str. 3 cvičení 1


12. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ- str. 63 přečti si sloupce, přečti 3krát

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 17

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 4 cvičení 1, 2, 3, 4

PÍSANKA - str. 5, 6

MATEMATIKA - str. 3 cvičení 2, 3


13. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 64 (F, f) sloupce a 3krát přečti

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 18 

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 5 cvičení 1, 2, 3, 4

PÍSANKA - str. 7

MATEMATIKA - str. 3 cvičení 4, 5

PRVOUKA - str. 48


Vzhledem k tomu, že od půlnoci 15. 3. 2020 byl vládou rozšířen zákaz volného pohybu, musím zrušit konzultační hodiny. Pokud budete mít dotazy, směřujte je prosím na mailovou adresu školy nebo na soukromou mailovou adresu renatachalabalova@seznam.cz. 

Děkuji za pochopení. 

 

domácí příprava v týdnu od 16. 3.- 20. 3.


16. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 64 (Ch, ch) sloupce a 3krát přečti

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 19

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 6 cvičení 1, 2, 3, 4 

PÍSANKA - str. 8

MATEMATIKA - str. 4 cvičení 1, 2

 

17. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ- str. 64(CH. ch)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - celá str. 20

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 7

PÍSANKA - str. 9

MATEMATIKA - str 4 cvičení 3, 4

 

18. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 100, 101(zkus si jednu z básniček přečíst 3krát a zapamatovat)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 21

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 16

MATEMATIKA - procvičujte si příklady na webu ŠKOLÁKOV(+,- do 20)

PRVOUKA - str. 49

 

 19. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 65 sloupce C, c, Č, č (3krát)plynulé čtení

zkoušejte si doma skládat slova s písmeny C, c, Č, č (na začátku, uprostřed a na konci)

s následným čtením nahlas

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 17 cv, 1, 2, 3, 4

MATEMATIKA - www.websnadnorysava(úplně dole vyzkoušejte si matematickou hru SUDOKU)

www.matika.in (1. ročník) sčítání a odčítání

 

20. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 65 sloupce B, B ,Ž, ž (3krát)plynulé čtení

zkoušejte si doma skládat slova s písmeny B, b, Ž , ž (na začátku, uprostřed a na konci)

 s následným čtením nahlas

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 22

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 18 celá včetně cv. 5

MATEMATIKA - str. 5 cvičení 1, 2, 3(nejprve dočítej a dokresluj do celé destítky)všimni si, že druhé číslo(sčítanec) rozkládáme

PRVOUKA - str. 50 pojmenuj zvířata a doplň jejich názvy do tajenek, zvířátka v dalším cvičení vybarvi a pojmenuj jejich potravu (zvířata co se živí rostlinnou stravou nazýváme býložravci)

 

 

domácí příprava v týdnu od 23. 3. - 27. 3. 

 

 23. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 65 Ř, ř, G, g plynulé čtení 3 krát (u slov která ti nepůjdou přečíst plynule se zastav a zopakuj si je - rodiče prosím o vysvětlení významu slov, kterým by děti neporozuměly)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 23

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PÍSANKA - str. 10 

MATEMATIKA - str. 5 cvičení 4, 5

rozkládej druhého sčítance nahlas např. u příkladu 9+ 4 (4 rozložíme na 1 + 3, protože 1 ještě chybí do 10 )výsledek je ( 9+ 1) + 3 = 13, 

9 +5 (5 rozložíme na 1 + 4, protože 1 ještě chybí do 10) výsledek je (9 +1) + 4 = 14

PRVOUKA - úkol na celý týden na obrázku, který nakreslíš, se pokus zachytit rostliny, které rozkvétají v tomto období

 

24. 3. domácí příprava
 
SLABIKÁŘ - str. 65 F,f, CH, ch (přečti 3 krát) + hra s písmenky
Prosím rodiče a sourozence o pomoc - zahrajte si co možná nejčastěji hru "Řekni a poskládej". Vystřihejte si a nebo vylamte jednotlivá písmena, můžete už všechna, vložte si je do desek.

Zadávejte dětem jednoduché výrazy či slovní spojení např. Kuba má psa. Děti si z jednotlivých písmenek větu poskládají - a pak procvičte všechny jevy co znají. Např. Kuba - máš velké K, proč? Máš na konci tečku? Z kolika slov se skládá tato věta? Které ze slov označuje živočicha? Na kolik slabik je utvořené slovo pes? Vytleskej! Které z těchto tří slov je na 4 písmena. atd.

Těmito jednoduchými hrami s dětmi procvičujete nejenom přípravu na čtení ale i psaní!

Další z možností např. poskádej z jednotlivých písmen 5 názvů zvířat, až budeš mít hotovo, přečti po jednotlivých hláskách. 

Nebo např. vymysli slova, která obsahují dve samohlásky A. 

Např. poskládej 3 slova, která začínají na hlásku P atd. 

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 24procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 1, 2, 3

PÍSANKA - str. 11

MATEMATIKA - str. 6 cv. 1, 2, 4, 5

u cvičení 5. rozkládej druhého sčítance nahlas např. u příkladu 9+ 4 (4 rozložíme na 1 + 3, protože 1 ještě chybí do 10 )výsledek je (9+ 1) + 3 = 13, 

9 +5 (5 rozložíme na 1 + 4, protože 1 ještě chybí do 10) výsledek je (9 +1) + 4 = 14

PRVOUKA - 

 

25. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

 učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

 ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 24

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 4,5 (psací tvar procvič si)

PÍSANKA - str. 12 přepis z tiskacího do psacího tvaru

MATEMATIKA - str. 6 cv. 6, 7 u cvičení s přechodem přes desítku rozkládej druhého sčítance (např. 

8 + 5/ 5 rozložím na 2 + 3, výsledek je 13, protože 2 přidám do desítky a 3 zůstane navíc atd. )

PRVOUKA - 


26. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 102 (přečti si 3krát)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 25

procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 4, 5

PÍSANKA - str. 12

MATEMATIKA - str. 6 cv. 6, 7

PRVOUKA 

 

27. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 103 (přečti si 3krát)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - 

PÍSANKA - str. 13

MATEMATIKA - str. 7 cvi. 1, 2

PRVOUKA - str. 51


domácí příprava v týdnu od 30. 3. - 3. 4. 

Moji milí prvňáčci, moc mi chybíte, ale situace je bohužel i v tomto týdnu kritická natolik, že se ve škole ještě setkat nemůžeme. Dávejte vy i vaši rodiče na sebe pozor a pomáhejte doma rodičům, každá i drobná pomoc se počítá a potěší.

30. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 66  slova se slabikami di, dí, ti, tí, ni, ní 3 sloupce (přečti si 3krát)

Prosím rodiče -  pracujte s dětmi co nejčastěji s písmenky - skládejte např. z kalendáře křestní jména, jednoduchá slovní spojení, zadejte slabiky např, di, ti, ni - nechte  děti, ať samotné poskládají slova, která tyto slabiky obsahují....nechávejte je co nejčastěji zapojit vlastní fantazii.

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI -  

procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení 

HLÁSKY A PÍSMENA J, K, L, M, N, P, R, Ř

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 4, 5

PÍSANKA - str. 13  4 řádky 

MATEMATIKA - str. 7 cv. 1, 2, procvičujte si každý den pamětné sčítání a odčítání do 10, u příkladu číslo 2 (první sčítanec/modré znázornění/ zapište, druhý sčítanec/červené znázornění/ rozložte do desítky a nad desítku) např, 8 +4(4 rozložíme na 2 +2)protože 2 chybí do desítky a 2 je nad desítku... 


31. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 66  poslední sloupec vedle slov se slabikami di, dí, ti, tí, ni, ní (přečti si 3krát)

přečtěte si slova a pokuste děti přimět, aby vám vysvětlily význam slov nebo slova (např. která slova nám říkají co kdo dělá., která ze slov označují věci, rosliny, zvířata atd. ...

Zahrajte si např. slovní kopanou. Zadejte slabiku nebo libovolnou hlásku z abecedy a vymýšlejte s dětmi co nejvíce slov, která na dané hlásky začínají.atd. 

Prosím rodiče -  pracujte s dětmi co nejčastěji s písmenky.

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI -  str. 26 text Mobil

procvičte si čtení slov se slabikami na webu http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini1.htm

procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení 

HLÁSKY A PÍSMENA J, K, L, M, N, P, R, Ř

PÍSANKA - str. 13 spodní 4 řádky 

MATEMATIKA - str. 7 cv. 3, 5, 

 


domácí příprava 1. 4. 

SLABIKÁŘ - na str. 104 -105 Vyberte si 3 pastelky a v textu vyznačte slabiky ,, ně. Pak si jednou nahlas přečti text a zkus povyprávět rodičům o čem jsi si přečetl. 

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 26 otázky ve spodní části přečti a zkus na ně odpovědět

PÍSANKA - na prázdný list papíru nejlépe velikosti A4 zkus napsat nahoru své jméno, příjmení a adresu a pod ní nakresli obrázek "Kde jsem doma"(budu se na vaše obrázky těšit)

MATEMATIKA - str. 8 cv. 1, 2

PRVOUKA - str. 52

Ještě přidávám pár odkazů na procvičování. 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/cestina.html
https://pripravy.estranky.cz/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/
https://skolakov.eu/

 

domácí příprava 2. 4. 

SLABIKÁŘ - ještě jednou str 104 - 105

PÍSANKA - str. 14 nové písmenko(vychází z tvaru P, R) 4 řádky

MATEMATIKA  - str. 8 cv. 3 (ukazuj si na ose a opět rozkládej druhého sčítance např. 9+5 (do desítky mi chybí 1, proto 5 rozložím na 1+4, výsledek je 14, 8 + 3 (do desítky mi chybí ještě 2, proto číslici 3 rozložím na 2 + 1, výsledek je 11)


domácí příprava 3. 4. 

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 27 celá

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 20 cv. 1, 2

PÍSANKA - str. 14 dokonči stránku

MATEMATIKA  - str. 8 cv. 4, 5

 

domácí příprava v týdnu od 6. 4. - 10. 4. 

Mějte se hezky v předvelikonočním čase, ukázky obrázků, jak trávíte volný čas, můžete nafotit a poslat obrázky, videa na mail, potěší mne každá zmínka. Moc se na vás těším a věřím, že už se brzy setkáme.   

 

domácí příprava 6. 4. 

PRVOUKA - vyzkoušejte https://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/velikonoce?stupen=1-stupen-zs

PRACOVNÍ ČINNOSTI - zkuste si s maminkami vyrobit jednoduchou technikou velikonoční vajíčka

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-vajicka-a-pomlazka-350/rozkvetla-vajicka-4699

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-vajicka-a-pomlazka-350/bio-barveni-vajec-4566

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 20 cv. 3, 4
 
MATEMATIKA - str. 8 cv. 6, str. 9


domácí příprava 7. 4.

SLABIKÁŘ - str. 106

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI- str. 21 cv. 1, 2

PÍSANKA - str. 15

MATEMATIKA- str. 10 cv. 1, 2

/2. cvičení opět udělejte rozladem druhého sčitatele např. 7+5 rozložíme na (7 +3) + 2=12 atd. /


domácí příprava 8. 4. 

Ve čtvrtek, pátek i v pondělí máte velikonoční prázdniny, příjemně si prožijte svátky jara. Mám k vám prosbu, moc by mi udělalo radost, kdybyste nakreslili na velký papír kraslici, nazdobili ji podle své fantazie, kdo můžete nafoťte nebo naskenujte a přepošlete mi na mail, budu se na vaše obrázky moc a moc těšit. Mějte se krásně a v úterý vám přepošlu úlohy na domácí školičku. 

SLABIKÁŘ - str. 107

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 21 cv. 3, 4

PÍSANKA - str. 16 - 4 řádky

MATEMATIKA - str. 10 cv. 3, 4, 5

 

domácí příprava v týdnu od 14. 4. - 17. 4. 

domácí příprava 14. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 108

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 22 cv. 1, 2

PÍSANKA - str. 16 spodní 4 řádky(nezapomeňte si před psaním procvičit prstíky a zápěstí)

MATEMATIKA - str. 11 cv. 1, 2


 

domácí příprava 15. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 109

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 28 

PÍSANKA - str. 17 horní 4 řádky(nezapomeňte si před psaním procvičit prstíky a zápěstí)

MATEMATIKA - str. 11 cv. 3 do sešitu nebo ústně s rozkladem druhého sčítance, cv. 4, 5

 

domácí příprava 16. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 66 sloupce dě, tě, ně(přečtěte si 3 krát) a pak si s rodiči zopakujte dělení na slabiky s tleskáním např. děda - dě-da(dvojslabičné slovo atd.)

PSANÍ - SLABIKÁŘ str. 33 - 4 řádky (D,d) zkuste si na papír nebo do psacího sešitu napsat bez chyby opis 4 vět

MATEMATIKA - str. 11 cv. 6 (s ústním rozkladem druhého sčítance)

PRVOUKA  - str. 53 


domácí příprava 17. 4. 

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI  str. 29

PRVOUKA - str. 54(zopakuj si, už jsme probírali)

MATEMATIKA - str. 12 cv. 1, 2 říkej si nejdříve ústně -  musím vytvořit desítku, rozložím druhého sčítance

(např. 5 + 7= 5 + /5 +2 /=12)

 

domácí příprava v týdnu od 20. 4. - 24. 4. 


domácí příprava 20. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 66 poslední sloupec u slabik dě, tě, ně 3 krát

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI -  str. 30

MATEMATIKA - str. 12 cv. 4, 5, 6 říkej si nejdříve ústně -  musím vytvořit desítku, rozložím druhého sčítance na....

PÍSANKA - str. 17 dokonči a vybarvi si obrázek

 

domácí příprava 21. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 67 čtení 3 sloupců se slabikami bě, pě, vě (vyzkoušejte si doma čtení na čas) 

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 22 cv. 3, 4

MATEMATIKA- str. 13 cv. 1, 2

PÍSANKA- str. 18 opiš 4 řádky(nezapomeň si před psaním rozhýbat zápěstí, procvičit prstíky, uvolnit ruce) 


domácí příprava 22. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 67 poslední sloupec + slova se slabikami mě

PÍSANKA - str. 18 poslední 4 řádky

MATEMATIKA - str. 13 cv. 3, 5 písemně, cv. 4 ústně


domácí příprava 23. 4. 

SLABIKÁŘ- str. 110

PRVOUKA - str. 55 nauč se měsíce zpaměti a rozděl je do 4 ročních období

MATEMATIKA - str. 14 cv. 1, 2, 3

PÍSANKA - str. 19 celá opis a přepis do psacího tvaru

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 23 cv. 1, 2, 3


domácí příprava 24. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 111

MATEMATIKA - str. 14 cv. 4, 5, 6

PSANÍ - opis ze slabikáře str. 33 písmena K, k(4 řádky)pokus se opsat tyto 4 řádky bez chyb, nezapomeň si po sobě napsané zkontrolovat

 

domácí příprava v týdnu od 27. 4. - 1. 5. 


domácí příprava 27. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 112

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 23 cv. 4, str. 24 cv. 1, 2

PÍSANKA - str. 20

MATEMATIKA - první rýsování -str. 15 použij pravítko nebo trojúhelník a spoj protilehlé body tak, aby vznikly známé geometrické tvary


domácí příprava 28. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 113

PRVOUKA - str. 58 procvičte si, zda si již dny pamatujete na odkazu https://www.skolasnadhledem.cz/game/1230

PÍSANKA - str. 21

MATEMATIKA -

procvičte si na odkazu příklady do 20 s přechodem přes desítku

 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/matematicke-omalovanky-1/priklady.html

 

domácí příprava 29. 4. 

SLABIKÁŘ - str. 114 básnička 3krát přečti a pak zkus zpaměti

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 25 cv. 2, 3, 4

PSANÍ - slabikář str. 33 opis R, r(opiš bez chyby s následnou kontrolou)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXT KE SLABIKÁŘI - str. 31(v prvním cvičení vyber vhodná slova a přepiš na řádky, ve druhém cvičení doplň písmena ch do slov a přečti)

MATEMATIKA - http://skolicka6.sweb.cz/MUCHOMURKY/POCITAMEDO20.htm

na tomto webu si vyberte, co potřebujete procvičit https://www.matika.in/cs/#1

 

domácí příprava 30. 4. 

ČTENÍ - přečtěte si společně s rodiči o tradici pálení čarodějnic

http://www.predskolaci.cz/paleni-carodejnic-2/17006

PRVOUKA + VV - nakreslete nebo vyrobte z libovolného materiálu čarodějnici - foto mi prosím pošlete na mailovou adresu, budu se moc těšit

PSANÍ - zkus popsat v 7 větách, jak vypadá správná čarodějnice, můžeš text vyfotit a poslat na mail

Užijte si příjemně poslední dubnový den. 


domácí příprava  v týdnu od 4. 5 - 7. 5. 


domácí příprava 4. 5. 

SLABIKÁŘ- str. 68 3 sloupce na ď, ť, ň

PSANÍ - str. 33 ve slabikáři opiš 3 řádky na písmena V, v, pokus se neudělat chybu, nezapomeň si po sobě provést kontrolu

MATEMATIKA - str. 16 cv. 1, 2(postup je velmi podobný jako u sčítání přes desítku, ale opačný) 

např. 11 - 5 (číslice 11 se nemění, ale číslici 5 rozložíme na 1+4)prioritou je dostat celou desítku a od ní se pak lépe odečítá) 11 - 5 = (11 -1) - 4 = 6

 

domácí příprava 5. 5. 

MATEMATIKA - str. 16 cv. 4, 5

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 26 celá (ve cv. 1. si přečti každý sloupec 2krát)

PRVOUKA - většina z vás trávívá čas na zahradě, společně s rodiči sestavte názvy rostlin co máte na zahrádkách (pokud si nejste jisti, použijte encyklopedie nebo internetové odkazy) napište jejich názvy na volný list a přepošlete na mail, pokud rádi kreslíte, můžete k rostlinkám připojit i obrázky

Pokud nemáte zahradu nebo na ní nemáte rostliny, můžete se inspirovat u někoho z rodiny nebo napsat názvy rostlin, které se vám líbí.

 

domácí příprava 6. 5. 

SLABIKÁŘ - str. 115 

(pokud se chcete dozvědět něco víc, přidávám odkazy http://www.asianstyle.cz/kultura/2362-jak-se-slavi-cinsky-novy-rok-tradice-a-zvyky

https://www.youtube.com/watch?v=G5UnP9VvVM0

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI  - str. 27 cv. 1, 2

PÍSANKA - str. 22(nové písmeno je propojením velkého C a j bez tečky)

MATEMATIKA - vyzkoušej si, zda zvládáš základy matematiky v 1. ročníku na odkazu  http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/zaverecnyma_kviz.htm

 

domácí příprava 7. 5. 

ČTENÍ - procvič si čtení na 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn3.htm

PÍSANKA - str. 23

MATEMATIKA A PRVOUKA - 

/procvicovani-uciva.webnode.cz/clovek-a-jeho-svet2/lide-a-cas/


domácí příprava v týdnu od 11. 5. - 15. 5. 


domácí příprava 11. 5. 

SLABIKÁŘ - str. 68 cv. 1, 2, 3, 4

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 27 cv. 3, 4, 5

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 32

PÍSANKA - str. 24

MATEMATIKA - str. 16 cv. 4, 5


domácí příprava 12. 5. 

SLABIKÁŘ - str. 116 (přečti si nahlas 2krát)

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 28 cv. 1, 2

PÍSANKA - str. 25

MATEMATIKA - str. 17 cv. 1, 2, 3

PRVOUKA - Vyber si libovolného živočicha z řádu savců (mláďata se živí mateřským mlékem)- pokud máš domácího mazlíka, můžeš psát o něm nebo můžeš použít knihu, encyklopedii, wikipedii nebo zkušenosti a znalosti tvé i rodičů. Popiš živočicha podle osnovy. 

1. jméno živočicha

2. místo -  kde v přirozeném prostředí žije

3. popis živočicha (jak vypadá)

4. čím se živí

5. nějakou zajímavost o zvířátku nebo např. proč sis vybral právě tohoto živočicha

6. obrázek živočicha - můžeš nakreslit nebo nalepit

Vyfoť a přepošli mi na mail. 

 

domácí příprava 13. 5. 

dnes vás čeká hravé procvičování, luštěnky, seřazování prvků, logické úlohy atd. 

ČTENÍ -procvič si své schopnosti poskládat písmena do slov

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-r/pismeno-r1.htm

MATEMATIKA - dnes hravé procvičování na odkazech 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/logicke-rady/rady1.htm

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/prechod/prechod11/prechod11-1.htm

PRVOUKA -procvič si, co už umíš na odkazu http://www.kaminet.cz/napravy/cas/index.php

 

domácí příprava 14. 5.  

SLABIKÁŘ - str. 117

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 28 cv. 3, 4, 5

PÍSANKA - str. 26

MATEMATIKA - str, 17 cv. 4, 5


domácí příprava 15. 5. 

ĆTENÍ - procvič si čtení na http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/basen1.htm a vyber správné odpovědi

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/basen2.htm a vyber správná slova z nabídky

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 29 cv. 1, 2

MATEMATIKA- str. 18 cv. 1, 2 písemně, str. 18 cv. 3 ústně

PRVOUKA - str. 62, 63


domácí příprava v týdnu od 18. 5. - 22. 5. 


domácí příprava 18. 5. 

SLABIKÁŘ  - str. 118 - 119

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 29 cv. 3, 4, 5

MATEMATIKA  - str. 18 cv. 4, 5, 6

PÍSANKA - str. 27

 

domácí příprava 19. 5. 

SKLÁDÁNÍ SLOV - procvič si skládání jednoduchých slov z písmen na téma zvířata na webu:

http://skolakov1.sweb.cz/CJ1/zoo/slova2b.htm

MATEMATIKA - STR. 19 CV. 1, 2

procvič si počítání do 20 formou pexesa na webu:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-a-odcitani-do-20

PSANÍ  procvič si bezchybný opis ze slabikáře - dej pozor na správný tvar a sklon písma na str. 34 cv. na písmeno Z,z 4 řádky -až napíšeš, překontroluj  si po sobě, vyfoť a pošli mi na mail

PRVOUKA - procvič si na webu roční období a měsíce v roce

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm


domácí příprava 20. 5. 

SLABIKÁŘ - str. 120

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI  - str. 30 cv. 1, 3, 4, 5

PÍSANKA  - str. 28

MATEMATIKA - str. 19 cv. 3


domácí příprava 21. 5. 

ČTENÍ -procvič si čtení na https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pimeno-ch/pismeno-ch1.htm

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 31 celá

PSANÍ - slabikář str. 34 texty u písmen H, h, Š, š -  opiš, překontroluj si, zda ti nechybí znaménka -háčky, čárky, tečky, vyfoť nebo naskenuj a přepošli mi na kontrolu

MATEMATIKA - str. 19 cv. 4, 5

procvič si na webu http://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/POCITAMESKOCICKOU2.htm

PRVOUKA - str. 65


domácí příprava 22. 5. 

SLABIKÁŘ - str. 121

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 32 cv. 1

PÍSANKA - str. 29

MATEMATIKA - str. 20 cv. 1, 2

Připomeň si na https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

https://www.youtube.com/watch?v=4eJTWS8yZQo

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&list=PL_UjkOghJEjqwteMr_mymYhMe200yC472


domácí příprava v týdnu od 25. 5.


domácí příprava 25. 5. 

ČTENÍ - http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/okno2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/okno3.htm

MATEMATIKA - https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ecacc1d6d359

 

domácí příprava 26. 5. 

ČÍTANKA - str. 122 naučit se zpamět báseň Abeceda

PSANÍ - slabikář str. 69 opis písmena C,c 5 řádků opiš, překontroluj si po sobě, vyfoť a přepošli mi na mail

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 32 cv.  2

MATEMATIKA - str. 20 cv. 3, 4


domácí příprava 27. 5. 

ČTENÍ -procvičování pořadí vět v textu a čtení s porozuměním - procvič si na odkazu

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=06.+V%C4%9Bty#selid

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/u-vcelicek/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/u-vcelicek/cviceni2.htm

MATEMATIKA- str. 20 cv. 5, str. 21 cv. 1, 2

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/pexeso-zakladni-barvy-a-tvary-1

PRVOUKA - str. 66 vystříhej po straně jednotlivá políčka a vlep do správných názvů obchodů


domácí příprava 28. 5. 

Dnes budete mít on line procvičování. 

ČTENÍ - přečtěte si a splňte úlohy až na stranu 7 na stránkách

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/nas-mirecek.htm

PRVOUKA - procvičte si, vyzkouším si vás z těchto témat on line příští týden, proklikejte se jednotlivými cvičeními a zopakujte si

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/rok/rok1.htm

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/rezim-dne/orientacevcase1.htm

MATEMATIKAhttps://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jarni-kviti/priklady1.html


domácí příprava 29. 5. 


SLABIKÁŘ - str. 68 čtení na rychlost(vyzkoušejte si i doma) po dobu jedné minuty kolik přečtete slov nejprve v první část str. 68 a pak daš minutu v 2. části str. 68

MATEMATIKA - str. 21 cv. 3, 4, 5

PÍSANKA - str. 30


 domácí příprava v týdnu od 1. 6. - 5. 6.

domácí příprava 1. 6. 

K dnešnímu svátku vám přeji, ať prožijete krásný den, přijměte pozdrav nejen ode mne, ale i od vašich spolužáků. 

Vyzkoušejte několik odkazů na zajímavé weby a vyberte si z pestré nabídky. 

 

odkaz na zajímavou matematiku:

https://matemag.cz/

zajímavý web, vyzkoušej:

https://www.detsky-web.cz/online_vyukove_materialy_pro_deti

web určený výhradně pro děti:

https://www.alik.cz/

další odkaz, kde můžeš procvičovat počítání do 20:

http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat12.htm

čtení je důležité, odkaz na literární web:

https://www.rostik.cz/

vyzkoušej si malování:

https://www.escapemotions.com/experiments/flame/index.php

na tomto odkazu si můžeš vybrat, co si chceš procvičit:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

 

domácí příprava 2. 6. 

ČÍTANKA - str.  6

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 32 cv. 3, 4

PÍSANKA - str. 31

MATEMATIKA - celá strana 22


domácí příprava 3. 6. 

ČÍTANKA - str. 8, 9(2krát přečti nahlas)

PSANÍ - opis ze slabikáře  str. 70 Ř, ř 4 řádky 

MATEMATIKA - str. 23 cv. 1, 2, cv. 3 zkus ústně s rozkladem

PRVOUKA - str. 68 doplňující cvičení

 

domácí příprava 4. 6. 

ČÍTANKA - str. 11 - 12

PÍSANKA - str. 32

MATEMATIKA - str. 23 cv. 4, 5


domácí příprava 5. 6. 

ČÍTANKA - str. 13 - 14

PÍSANKA - str. 33

MATEMATIKA - procvič si matematiku na odkazu

 https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/prechod/prechod-17-18/prechod17-18-1.htm


domácí příprava v týdnu od 8. 6. - 12. 6. 

domácí příprava 8. 6.

ČÍTANKA - str. 15, 16

PÍSANKA - str. 1, 2 (vyfoť a pošli mi na mail)

MATEMATIKA - str. 24


domácí příprava 9. 6. 

Odpoledne vám zavezu písanky a procvičení pro matematiku, čj a prvouk, do konce tohoto týdne mi je vyplníte ofotíte a přepošlete na mail.

ČÍTANKA - str. 17, 18

PÍSANKA - str. 3(vyfoť a pošli mi na mail)

MATEMATIKA - str. 25


domácí příprava 10. 6. 

ČÍTANKA - str. 17, 18

PÍSANKA - str. 3

MATEMATIKA - str. 26 cv. 1, 2, 3

PRVOUKA - str. 72 - 73


domácí příprava 11. 6. 

ČESKÝ JAZYK - pracovní listy

MATEMATIKA - pracovní listy

PRVOUKA - pracovní listy


 domácí příprava 12. 6. 

Dokonči si všechny pracovní listy a přepošli mi je. 

 

domácí příprava v týdnu od 15. 6. - 19. 6. 

domácí příprava 15. 6. 

ČÍTANKA - str. 31 - 32(přečíst 2krát)

PÍSANKAstr.. 4

procvičuj si průběžně matematiku na www.školákov(2. třída)

 

domácí příprava 16. 6. 

Děkuji vám všem za pracovní listy z českého jazyka, matematiky i prvouky, jsou správně vyplněné a v pořádku přeposlané. Jejich hodnocení zahrnu do závěrečné známky. 

ČÍTANKA - str. 33- 35

PÍSANKA str. 5, 6

PRVOUKA - str. 74

MATEMATIKA- str. 26


domácí příprava 17. 6. 

ČÍTANKA - str. 36 - 37

PÍSANKA - str. 7

MATEMATIKA - str. 27


domácí příprava 18. 6. 

ČÍTANKA - str. 40

PÍSANKA - str. 8

MATEMATIKA - str. 28

PRVOUKA - str. 74


domácí příprava 19. 6. 

ČÍTANKA - str. 45 - 48

procvič si čtení s porozuměním na odkazu

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eebb2546545b

MATEMATIKA - procvič si na

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eebb0256ae2c

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eebafefa2c96

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eebb0b7c0c42


domácí příprava v týdnu od 22. 6. - 26. 6. 


domácí příprava 22. 6. 

ČÍTANKA - str. 51

PÍSANKA - str. 9 - 10

MATEMATIKA - procvič si geometrické tvary str. 29

+procvič si je ještě na odkazech 

http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm

 

a vyzkoušej si v testu, jestli správně tvary rozpoznáš

https://nasedeticky.sk/predskolaci/8602/geometricke-tvary-a-farby-online-test/


domácí příprava 23. 6. 

ČÍTANKA -  str. 52 - 54 + zajímavé čtení a poslech na :

https://junior.rozhlas.cz/fotopribeh-jak-se-zije-detem-v-africe-8060381

 

pro poslech pohádky https://junior.rozhlas.cz/svet-nas-bavi-8057040

PÍSANKA - str. 11 .- 12

MATEMATIKA - str. 30


 domácí příprava 24. 6. 

ČÍTANKA - str. 55 - 57

PÍSANKA - str. 13, 14

MATEMATIKA  - str. 31

PRVOUKA - str. 76, 77

 

domácí příprava 25. 6. 

ĆÍTANKA - str. 59 - 62

PÍSANKA - str. 15, 16

MATEMATIKA - str. 32podlední domácí příprava 26. 6. v tomto školním roce

ĆÍTANKAstr. 63 - 64

PÍSANKA - str. 17, 18

PRVOUKA - str. 79 - 90

POSLEDNÍ ÚLOHY A ZADÁNÍ TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU !

Přijďte si v úterý v 9.00 hodin pro vysvědčení . 

 Nakladatelství Fraus  v souvislosti s opatřením vlády se rozhodlo poskytnout žákům a studentům veškeré elektronické učebnice až do odvolání ZDARMA. Stačí potvrzující klik chci využít. 

I nakladatelství Nová škola vyšlo vstříc domácí přípravě www.novaskoladuha/cz-certifikaty-domaci-vyuka-2020.

Domácí výuce vyšlo vstříc i nakladatelství Alter, kód  pro spuštění je alter 2020.

(Jsou pěkně zpracované, doporučuji využít). I ČT reaguje na momentální stav a zařazuje do vysílání výuku na televizní obrazovky. 

 

Opakujte si pamětné sčítání a odčítání do 10 každý den a procvičujte si skládání slov  a jednoduchých vět z písmen. 

Na stránkách PROŠKOLY.CZ se přihlašte přístupovými údaji a heslem - najdete mnoho možností jak si procvičovat a na stránkách ŠKOLÁKOV si můžete opakovat matematiku a český jazyk. 

Vyndejte si z knihovničky libovolnou knížku a zkoušejte si číst každý den aspoň tři stránky a až se sejdeme, zeptám se vás každého zvlášť jakou knihu jste začali číst a o čem je.

Opatrujte se a dávejte na sebe pozor!

 

 

 

 

 


 


Rozvrh hodin
7:50 - 8:358:45 - 9:309:50 - 10:3510:45 - 11:3011:40 - 12:25
PondělíČJMČJM
ÚterýČJMČJHV
StředaČJMČJPRV
ČtvrtekČJMČJČJ
PátekČJMVVPRV
 
týdenní plán
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Třídnické práce

Důležité informace:

 Každodenní domácí příprava:

 • pamětné sčítání a odčítání do 10, později do 20
 • procvičování psacích tvarů probíraných písmen, jednoduchých slov a krátkých vět
 • skládání písmen do slov a následně rozklad slov na jednotlivé hlásky
 • každodenní čtení ve Slabikáři

Informace o akcích v druhém pololetí:

 • 13. 2. Edukační program ve Znojmě (poplatek 30 Kč + jizdné z TF)
 • 28. 2. Edukační program ve Znojmě (poplatek 20 Kč + jízdné z TF)
 •  2. 4.  Dudek vystoupení malíře v KD v Suchohrdlech (z TF) zrušeno
 • 22. 4. Moravský kras - návrat mezi 17.45 - 18.00 hodin zrušeno
 •  7. 5.  Divadelní představení (jízdné z TF)zrušeno
 • 21. 5. Divadelní představení (jízdné z TF)zrušeno
 • 25.- 27.5. Školní výlet zrušeno

Odkazy na fotogalerie:

Divadlo

 

Edukační program

Galerie

Den Země s matematikou Omalovánka Den Země