1. třída

1. třída

1. třída

 

Třídní učitel: Mgr. Renata Chalabalová    
E-mail: renatachalabalova@seznam.cz
Telefon: 773 192 304
Konzultace: po předchozí domluvě
Další vyučující: TV-PhDr.Jiří Voborný,Ph.D.
 


 

Máte-li nějaké dotazy, je vám něco nejasné, kontaktujte mne přes mail renatachalabalova@seznam.cz.

Pokud budete potřebovat pomoci, napište mi. Děkuji za pochopení.

 

 

11. 3.  domácí příprava 

SLABIKÁŘ - str. 98(podtrhej F, f červeně v textu) a 3krát si přečti článek

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - dokonči str. 16

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 3 cvičení 1, 2, 3, 4, 5

PRVOUKA- str. 47, doplň, přečti si text, vystřihni a vlep části rostlinného těla smetánky lékařské

MATEMATIKA - str. 3 cvičení 1


12. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ- str. 63 přečti si sloupce, přečti 3krát

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 17

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 4 cvičení 1, 2, 3, 4

PÍSANKA - str. 5, 6

MATEMATIKA - str. 3 cvičení 2, 3


13. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 64 (F, f) sloupce a 3krát přečti

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 18 

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 5 cvičení 1, 2, 3, 4

PÍSANKA - str. 7

MATEMATIKA - str. 3 cvičení 4, 5

PRVOUKA - str. 48


Vzhledem k tomu, že od půlnoci 15. 3. 2020 byl vládou rozšířen zákaz volného pohybu, musím zrušit konzultační hodiny. Pokud budete mít dotazy, směřujte je prosím na mailovou adresu školy nebo na soukromou mailovou adresu renatachalabalova@seznam.cz. 

Děkuji za pochopení. 

 

domácí příprava v týdnu od 16. 3.- 20. 3.


16. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 64 (Ch, ch) sloupce a 3krát přečti

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 19

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 6 cvičení 1, 2, 3, 4 

PÍSANKA - str. 8

MATEMATIKA - str. 4 cvičení 1, 2


17. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ- str. 64(CH. ch)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - celá str. 20

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 7

PÍSANKA - str. 9

MATEMATIKA - str 4 cvičení 3, 4


18. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 100, 101(zkus si jednu z básniček přečíst 3krát a zapamatovat)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 21

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 16

MATEMATIKA - procvičujte si příklady na webu ŠKOLÁKOV(+,- do 20)

PRVOUKA - str. 49

 

 19. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 65 sloupce C, c, Č, č (3krát)plynulé čtení

zkoušejte si doma skládat slova s písmeny C, c, Č, č (na začátku, uprostřed a na konci)

s následným čtením nahlas

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 17 cv, 1, 2, 3, 4

MATEMATIKA - www.websnadnorysava(úplně dole vyzkoušejte si matematickou hru SUDOKU)

www.matika.in (1. ročník) sčítání a odčítání


20. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘstr. 65 sloupce B, B ,Ž, ž (3krát)plynulé čtení

zkoušejte si doma skládat slova s písmeny B, b, Ž , ž (na začátku, uprostřed a na konci)

 s následným čtením nahlas

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 22

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 18 celá včetně cv. 5

MATEMATIKA - str. 5 cvičení 1, 2, 3(nejprve dočítej a dokresluj do celé destítky)všimni si, že druhé číslo(sčítanec) rozkládáme

PRVOUKA - str. 50 pojmenuj zvířata a doplň jejich názvy do tajenek, zvířátka v dalším cvičení vybarvi a pojmenuj jejich potravu (zvířata co se živí rostlinnou stravou nazýváme býložravci)


 

domácí příprava v týdnu od 23. 3. - 27. 3. 

 

 23. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 65 Ř, ř, G, g plynulé čtení 3 krát (u slov která ti nepůjdou přečíst plynule se zastav a zopakuj si je - rodiče prosím o vysvětlení významu slov, kterým by děti neporozuměly)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 23

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PÍSANKA - str. 10 

MATEMATIKA - str. 5 cvičení 4, 5

rozkládej druhého sčítance nahlas např. u příkladu 9+ 4 (4 rozložíme na 1 + 3, protože 1 ještě chybí do 10 )výsledek je ( 9+ 1) + 3 = 13, 

9 +5 (5 rozložíme na 1 + 4, protože 1 ještě chybí do 10) výsledek je (9 +1) + 4 = 14

PRVOUKA - úkol na celý týden na obrázku, který nakreslíš, se pokus zachytit rostliny, které rozkvétají v tomto období

 

24. 3. domácí příprava
 
SLABIKÁŘ - str. 65 F,f, CH, ch (přečti 3 krát) + hra s písmenky
Prosím rodiče a sourozence o pomoc - zahrajte si co možná nejčastěji hru "Řekni a poskládej". Vystřihejte si a nebo vylamte jednotlivá písmena, můžete už všechna, vložte si je do desek.

Zadávejte dětem jednoduché výrazy či slovní spojení např. Kuba má psa. Děti si z jednotlivých písmenek větu poskládají - a pak procvičte všechny jevy co znají. Např. Kuba - máš velké K, proč? Máš na konci tečku? Z kolika slov se skládá tato věta? Které ze slov označuje živočicha? Na kolik slabik je utvořené slovo pes? Vytleskej! Které z těchto tří slov je na 4 písmena. atd.

Těmito jednoduchými hrami s dětmi procvičujete nejenom přípravu na čtení ale i psaní!

Další z možností např. poskádej z jednotlivých písmen 5 názvů zvířat, až budeš mít hotovo, přečti po jednotlivých hláskách. 

Nebo např. vymysli slova, která obsahují dve samohlásky A. 

Např. poskládej 3 slova, která začínají na hlásku P atd. 

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 24procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 1, 2, 3

PÍSANKA - str. 11

MATEMATIKA - str. 6 cv. 1, 2, 4, 5

u cvičení 5. rozkládej druhého sčítance nahlas např. u příkladu 9+ 4 (4 rozložíme na 1 + 3, protože 1 ještě chybí do 10 )výsledek je (9+ 1) + 3 = 13, 

9 +5 (5 rozložíme na 1 + 4, protože 1 ještě chybí do 10) výsledek je (9 +1) + 4 = 14

PRVOUKA - 


25. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

 učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

 ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 24

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 4,5 (psací tvar procvič si)

PÍSANKA - str. 12 přepis z tiskacího do psacího tvaru

MATEMATIKA - str. 6 cv. 6, 7 u cvičení s přechodem přes desítku rozkládej druhého sčítance (např. 

8 + 5/ 5 rozložím na 2 + 3, výsledek je 13, protože 2 přidám do desítky a 3 zůstane navíc atd. )

PRVOUKA - 


26. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 102 (přečti si 3krát)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 25

procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 4, 5

PÍSANKA - str. 12

MATEMATIKA - str. 6 cv. 6, 7

PRVOUKA 

 

27. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 103 (přečti si 3krát)

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení HLÁSKY A PÍSMENA A, E, I, O, U, Y

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - 

PÍSANKA - str. 13

MATEMATIKA - str. 7 cvi. 1, 2

PRVOUKA - str. 51


domácí příprava v týdnu od 30. 3. - 3. 4. 

Moji milí prvňáčci, moc mi chybíte, ale situace je bohužel i v tomto týdnu kritická natolik, že se ve škole ještě setkat nemůžeme. Dávejte vy i vaši rodiče na sebe pozor a pomáhejte doma rodičům, každá i drobná pomoc se počítá a potěší.

30. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 66  slova se slabikami di, dí, ti, tí, ni, ní 3 sloupce (přečti si 3krát)

Prosím rodiče -  pracujte s dětmi co nejčastěji s písmenky - skládejte např. z kalendáře křestní jména, jednoduchá slovní spojení, zadejte slabiky např, di, ti, ni - nechte  děti, ať samotné poskládají slova, která tyto slabiky obsahují....nechávejte je co nejčastěji zapojit vlastní fantazii.

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI -  

procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení 

HLÁSKY A PÍSMENA J, K, L, M, N, P, R, Ř

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI - str. 19 cvičení 4, 5

PÍSANKA - str. 13  4 řádky 

MATEMATIKA - str. 7 cv. 1, 2, procvičujte si každý den pamětné sčítání a odčítání do 10, u příkladu číslo 2 (první sčítanec/modré znázornění/ zapište, druhý sčítanec/červené znázornění/ rozložte do desítky a nad desítku) např, 8 +4(4 rozložíme na 2 +2)protože 2 chybí do desítky a 2 je nad desítku... 


31. 3. domácí příprava

SLABIKÁŘ - str. 66  poslední sloupec vedle slov se slabikami di, dí, ti, tí, ni, ní (přečti si 3krát)

přečtěte si slova a pokuste děti přimět, aby vám vysvětlily význam slov nebo slova (např. která slova nám říkají co kdo dělá., která ze slov označují věci, rosliny, zvířata atd. ...

Zahrajte si např. slovní kopanou. Zadejte slabiku nebo libovolnou hlásku z abecedy a vymýšlejte s dětmi co nejvíce slov, která na dané hlásky začínají.atd. 

Prosím rodiče -  pracujte s dětmi co nejčastěji s písmenky.

 ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI -  str. 26 text Mobil

procvičte si čtení slov se slabikami na webu http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini1.htm

procvičujte si průběžně na www.ŠKOLÁKOV v sekci

učíme se číst pro 1.ročník  průběžně každý den jedno z cvičení 

HLÁSKY A PÍSMENA J, K, L, M, N, P, R, Ř

PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI -

PÍSANKA - str. 13 spodní 4 řádky 

 MATEMATIKA - str. 7 cv. 3, 5, 

 PRVOUKA 


domácí příprava 1. 4. 

SLABIKÁŘ - na str. 104-105 Vyberte si 3 pastelky a v textu vyznačte slabiky ,, ně. Pak si jednou nahlas přečti text a zkus povyprávět rodičům o čem jsi si přečetl. 

ROZŠIŘUJÍCÍ TEXTY KE SLABIKÁŘI - str. 26 otázky ve spodní části přečti a zkus na ně odpovědět

PÍSANKA - na prázdný list papíru nejlépe velikosti A4 zkus napsat nahoru své jméno, příjmení a adresu a pod ní nakresli obrázek "Kde jsem doma"(budu se na vaše obrázky těšit)

MATEMATIKA - str. 8 cv. 1, 2

PRVOUKA - str. 52

Ještě přidávám pár odkazů na procvičování. 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/cestina.html
https://pripravy.estranky.cz/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/
https://skolakov.eu/

 


  

Nakladatelství Fraus  v souvislosti s opatřením vlády se rozhodlo poskytnout žákům a studentům veškeré elektronické učebnice až do odvolání ZDARMA. Stačí potvrzující klik chci využít. 

I nakladatelství Nová škola vyšlo vstříc domácí přípravě www.novaskoladuha/cz-certifikaty-domaci-vyuka-2020.

Domácí výuce vyšlo vstříc i nakladatelství Alter, kód pro spuštění je alter 2020.

(Jsou pěkně zpracované, doporučuji využít). I ČT reaguje na momentální stav a zařazuje do vysílání výuku na televizní obrazovky. 

 

Opakujte si pamětné sčítání a odčítání do 10 každý den a procvičujte si skládání slov  a jednoduchých vět z písmen. 

Na stránkách PROŠKOLY.CZ se přihlašte přístupovými údaji a heslem - najdete mnoho možností jak si procvičovat a na stránkách ŠKOLÁKOV si můžete opakovat matematiku a český jazyk. 

Vyndejte si z knihovničky libovolnou knížku a zkoušejte si číst každý den aspoň tři stránky a až se sejdeme, zeptám se vás každého zvlášť jakou knihu jste začali číst a o čem je.

Opatrujte se a dávejte na sebe pozor!