1. oddělení

Vychovatelka: Marie Vítámvásová
E-mail: vitamvasova@zssuchohrdly.cz
Telefon: 777 162 326
Skladba zaměstnání
11.30-11. 5011.50-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-16.00
PondělíHygiena a společné stravováníOdpočinková činnostPobyt na školní zahraděPracovně technická činnostRelaxační a odpočinková činnost
ÚterýHygiena a společné stravováníOdpočinková činnostZájmová činnostSportovní činnostRelaxační a odpočinková činnost
StředaHygiena a společné stravováníOdpočinková činnostPobyt v okolí školy - vycházkySebevzdělávací činnostRelaxační a odpočinková činnost
ČtvrtekHygiena a společné stravováníOdpočinková činnostVýtvarná činnostLiterárně - dramatická činnostRelaxační a odpočinková činnost
PátekHygiena a společné stravováníOdpočinková činnostSportovní činnostPřírodovědná činnostRelaxační a odpočinková činnost
 

 

       

    

                             Měsíční plán - ZÁŘÍ

 

1.

týden

 

Seznámení s novým prostředím (jídelna, školní zahrada)a kolektivem 

Seznámení se školním řádem,řádem školní družiny, BOZ - co je a není dovoleno ve škole

Nebezpečí drog, alkoholu, kouření

Pravidelná četba knihy

Seznamovací hry, hry a činnosti na školní zahradě a ve školní družině

Zážitky z prázdnin, vypravování a výtvarná činnost


2.

týden

 

Bezpečně do školy a ze školy, doprava, správné přecházení, značky, cestování

v dopravních prostředcích, poznávání dopravních prvků, modelové situace

Důležitá telefonní čísla

Vinobraní

Pranostiky, svátky, tradice

Pravidelná četba dětských knih

Hry a činnosti ve školní družině a na školní zahradě


3.

týden

 

Sebeobsluha - mytí rukou, správné stolování, základní hygienické návyky, modelové situace

Podzim - změny v přírodě, vycházka do okolí školy s pozorováním přírody

Podzimní ovoce a zelenina - výstava (děti si přinesou ovoce a zeleninu ze zahrádky)

Pravidelná četba dětských knih

Vinobraní - vypravování zážitků a výtvarná činnost

Hry a činnosti ve školní družině a na školní zahradě


4.

týden

 

Svatý Václav - státní svátek, význam svátku

Václavské posvícení, pečení koláčů (vybíráme 20 Kč na suroviny)

Naše vesnice - vycházka, zajímavé stavební prvky

Koláče - výtvarná činnost

Pravidelná četba

Hry a činnosti na školní zahradě a ve školní družině


Každé z dětí si přinese krabici papírových kapesníčků.

Vybíráme 20 Kč na suroviny potřebné k pečení koláčů.

Školní družina je v provozu každý pracovní den v době 6:00 až 7:30 hod a 11:30 - 16:00 hod.

Činnosti žáků probíhají v učebně nebo ve školní zahradě.