Zápis dětí do první třídy na školní rok 2017/2018 

Informace o přijetí žáků do I. třídy na školní rok 2017/2018 bude zveřejněna do nejpozději do 7. 5. 2017 na vývěsce školy a na těchto webových stránkách.

Upozorňujeme zákoné zástupce, že rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na vyžádání. V případě, že je dítě již zapsané na jiné škole, zákonný zástupce včas tuto skutečnost škole oznámí a požádá o přestup nebo zrušení žádosti o přijetí škole, na  kterou nechce nastoupit..

Příloha: Dokumenty potřebné k zápisu do první třídy ke stažení níže:

Desatero pro rodiče budoucích školáků

Dokumenty k zápisu do první třídy