zaměstnanci

 
VEDENÍ ŠKOLY
Marcela Mašejová ředitelka školy     
TŘÍDNÍ UČITELÉ A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Eva Skopalová 1. třída - Suchohrdly      19 žáků
Mgr. Veronika Juříková 2. třída - Kuchařovice    16 žáků
Mgr. Renata Chalabalová 3. třida - Suchohrdly 19 žáků
Mgr. Martina Mlátilíková 4. třída - Kuchařovice    16 žáků
Mgr. Lea Šmikmátorová 5. třída - Suchohrdly  15 žáků
Bc. Jarmila Nováková - asistent pedagoga 4. třida - Kuchařovice  
Veronika Langerová - asistent pedagogka 2. třída - Kuchařovice  
školní asistent Suchohrdly / Kuchařovice  
NETŘÍDNÍ UČITELÉ
Bc. David Mička - HV, VV 1., 2., 4., 5. třída          
Marcela Mašejová - M, VL, PŘ 5. třída
VYCHOVATELÉ
Bc. David Mička Kuchařovice     
Simona Rýcová Suchohrdly
Marcela Mašejová Kuchařovice / Suchohrdly

 

UČITELÉ MŠ
Ivana Spurná vedoucí učitelka   (Jablíčka) 25 dětí
Kamila Baťová učitelka (Jablíčka)  
Simona Houfková učitelka (Hruštičky) 25 dětí
Marcela Vyklická učitelka (Hruštičky)  
Martina Skýpalová asistent pedagoga  
Marie Temelková učitelka  
Bc.Markéta Mejzlíková školní asistent  
ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Hana Horáková vedoucí školní jídelny    
Božena Goldhammerová vedoucí kuchařkaTECHNIČTÍ ZAMĚSTNANCI
Eva Bulínová školnice MŠ Suchohrdly
František Kuchař školník ZŠ Suchohrdly
Renata Svobodová  školnice ZŠ Kuchařovice