zaměstnanci

 
VEDENÍ ŠKOLY
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.      
TŘÍDNÍ UČITELÉ A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Eva Skopalová 1. třída - Suchohrdly      19 žáků
Mgr. Veronika Juříková 2. třída - Kuchařovice    16 žáků
Mgr. Renata Chalabalová 3. třida - Suchohrdly 19 žáků
  4. třída - Kuchařovice    16 žáků
  5. třída - Suchohrdly  15 žáků
  4. třida - Kuchařovice  
  2. třída - Kuchařovice  
školní asistent Suchohrdly / Kuchařovice  
NETŘÍDNÍ UČITELÉ
         
   
VYCHOVATELÉ
    
   
Marcela Mašejová  Suchohrdly

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Hana Horáková vedoucí školní jídelny    
Božena Goldhammerová vedoucí kuchařkaTECHNIČTÍ ZAMĚSTNANCI
     
František Kuchař školník ZŠ Suchohrdly
Renata Svobodová  školnice ZŠ Kuchařovice