5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lea Šmikmátorová          budova Suchohrdly       

 

Milí páťáci, 

nezapomeňte, že ve čtvrtek 30. 3. můžete donést do školy sběr (papír a kartony).

Návštěva knihovny

Ve středu před jarními prázdninami jsme navštívili Městskou knihovnu ve Znojmě. Paní knihovnice měla pro nás připraveny zajímavé a zvláštní knihy - jedné se při listování objevovaly vždy jiné obrázky (nebo také prázdné stránky), jinde zas byly zajímavosti za světa knih atd. Plnili jsme i různé úkoly a potom jsme se směli porozhlédnout po knihovně a případně se i na chvíli začíst do nějaké knihy. No, a jaký by to byl výlet do Znojma bez návštěvy OD Dyje. Tam jsme se vydali hned po knihovně. Ostatně podívejte se do fotogalerie.

Co nás čeká

 

 

Příprava na výuku

 • Prosím rodiče o kontrolu žákovských knížek a jejich podepisování.
 •  
 • Žáci stále velmi často zapomínají pomůcky i úkoly! Prosím o důslednou kontrolu!    
 •  
 • Náš diktátový den je STŘEDA. Prosím rodiče, aby dohlédli na důslednou opravu diktátů a opravu vždy podepsali. 
 
Procvičujeme  doma

Odkaz na procvičování (nejenom) násobilky zábavnou formou http://aztekium.pl/mat.py?lang=cs&kateg=M-100

Odkaz na procvičování angličtiny a němčiny http://www.jazyky-online.info/

 

Celoroční projekt pro  5. třídu (šk. rok 2016/2017)

Technika a řemesla

Slogan:

Technika je věda,

to vám zkrátka nedá.

Do tajů se ponoříte

a hned rychle všechno víte.

Tak to tedy zkusíme,

co všechno se dozvíme.

Uvidíme, uslyšíme,

možná něco vymyslíme.

 

Okruhy a témata:

 1. Vynálezci – čeští, světoví (Čj, M, Vl)
 2. Sledování novinek ze světa techniky (slohová vých.)
 3. Jak to funguje?! – naučné dokumenty (Čj, M, Př..)
 4. Technika nyní a v minulosti (M, Př, sloh, čtení)
 5. Edukační program „Kufr velkého vynálezce.“ - P. Diviš - splněno
 6. Perpetum mobile (Vv) - splněno

 7. Návštěva některého z center pro mladé techniky
 8. Edukační program „Řemeslo má zlaté dno“ – pohled především do historie - splněno

 9. Řemeslo má zlaté dno – přehled současných řemesel, jejich význam ve společnosti a pro společnost, možnosti využití jako případného povolání – diskuse, příprava pro volbu povolání do budoucna (dle zájmu žáků) - SPLNĚNO
 10. Výstavka – encyklopedie, odborná literatura, sdílení získaných informací (Čj - Čt) - splněno


 

Týdenní plán od 27. 3. do 31. 3. 2017

 
ČESKÝ JAZYK: diktát na přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací- procvičuj, některým to stále nejde!!! Pokračujeme zájmeny - skloňování

ČESKÝ JAZYK ČTENÍ: , DOMA KAŽDÝ DEN ČTI NAHLAS ALESPOŇ 5 MIN!!! Prosím rodiče, aby dětem každý den podepsali v deníčku, že si opravdu něco přečetly. POZOR - do konce května přečti 3 knihy, zapiš do čtenářského deníku a ve škole nám pak zkráceně řekneš, o čem jsi četl. Moje rada - nenechávej to na poslední chvíli! 

Četba - básně - přednes, rýmy, verše ...

SLOH: dopis

MATEMATIKA: procvičuj násobení a dělení (i malou násobilku - stále to některým nejde, v matice se ale bez toho neobejdeš),
 desetinná čísla - procvičování, procenta str. 116
 GEOMETRIE:POZOR: tento týden budeme mít geometrii i v úterý!!! dones si ořezanou tužku, kružítko, pravítka!!! ,kvádr - povrch, v pondělí píšeme testík - krychle - popis, povrch, kolmice, rovnoběžky
ANGLICKÝ JAZYK:  str. 42 komiks - zkouším, pokračujeme - příslovce, denní režim str.43
NĚMECKÝ JAZYK: Meine Schule - zkouším četbu a překlad str. 47-48 - máte i nakopírováno, pokrač. Was machst du in der Schule
VLASTIVĚDA:
PŘÍRODOVĚDA: trávící soustava od str.60
VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ VÝCHOVA
velikonoční motivy, dárky pro bdoucí prvňáčky