5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Sochorová

 

 

Milí páťáci,

tak jsme se již vydali na naši misi, expedici Páťák. Mount Everest, který máme zdolat, nemá sice 8 848 m, zato jej musíme zdolávat opakovaně. Proto jste všichni jediní a jedineční horolezci, kteří během tohoto roku vylezou Everest hned několikrát. Nemusíte se však ničeho bát, vždyť víte, že všichni jsme na jednom laně, a když jeden náhodou ztratí rovnováhu, ostatní ho vší silou přitáhnou do bezpečí. Každý horolezec ví, že kromě kvalitní výbavy je nejdůležitější mít po boku kámoše, na kterého se můžu spolehnout v každé situaci. Věřím, že v naší třídě je minimálně 14 takových. Přeji vám všem, abyste s úspěchem zdolali všechny překážky, které vám přijdou do cesty, a vždy jednali podle pravidla Fair play.

Mgr. Kateřina Sochorová

 

Výprava do středověku Aneb Co nezkusíš na vlastní kůži, nevíš ...

Za jednoho ne docela idylického počasí jsme se vydali, vybaveni deštníky, do Domu umění, abychom načerpali informace o středověké době. Mile nás všechny překvapilo, že jsme nebyli konfrontováni dvouhodinovou monotónní přednáškou, právě naopak, vše bylo v duchu - vyzkoušej si sám. Skutečně, vyzkoušeli jsme si obléct pár nejlehčích kusů brnění, které nás i tak zatěžkalo, už víme, jaké je to stát u kůlu v okovech, a taky si dokážeme představit, jak složité bylo něco napsat husím brkem či nasoukat se do lněného oblečení. I když se v dnešní době běžně ve výtvarné výchově nemaluje zlatem, přesto si vážíme možnosti žít dnes tak poklidný život, a obdivujeme středověkou minulost za to, že nám vydala tolik krásných děl a památek.

Mrkněte do fotogalerie

 

 

Celoroční projekt     Čtenářská dílna

Všichni žáci se letos zapojili do projektu čtenářské dílny. Její podstatou je souvislá četba knih na pokračování v průběhu celého školního roku. Na jeden měsíc připadne přečíst 120 stran knihy. Pokud má kniha více stran, úměrně tomu má žák nárok číst knihu delší dobu. Přečtenou knihu je nutné zapsat do čtenářského deníku a vypracovat záznam s obrázkem. Do hodin čtenářské dílny si děti přinesou své knihy a pokračují ve čtení. Navíc mají za úkol vyhledat v rámci své knihy odpověď na otázku, která je položena na začátku hodiny.  Součástí je pak diskuze nad otázkami a zajímavé postřehy z četby. V rámci celoročního projektu žáci na předem dohodnutý termín vypracují referát o své knize podle stanovené osnovy. Čtenářská dílna je užitečným prostředkem, jak povzbudit děti ke čtení knih, motivovat je k dlouhodobému čtení textů a výrazně podpořit čtenářskou gramotnost.     

 

                                                                    

Týdenní plán

16. - 20. 10. 2017

M: str. 30,31, opak. písemka  jednotky hmotnosti 16.10. 

ČJ ml.: slovesa - str. 25 - 27

ČJ sloh: popis str. 36

Čtenářská dílna: 19.10. kontrola čtenářského deníku za říjen, denně pokračuj ve čtení knihy,přines vždy na čtvrtek! 

Př: opakuj si zápis v sešitě Elektrická energie + učebnice str. 19 - 22, nové učivo: půda str. 23

Vl:  17.10. opakovací písemka str. 9 -16 (opakuj i ze zápisů v sešitě) 

AJ: PB str. 9 - 10, AB str. 9, 11, procvičovat slovíčka U1 - U3

 

23. - 27. 10. 2017

ČJ sloh: : na 23.10. napiš do slohového sešitu líčení na téma: Můj podzimní výhled z okna, pracuj s výčtem slovních spojení, která máš v sešitě, rozsah: 10 řádků