5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lea Šmikmátorová          budova Suchohrdly       

 

Milí páťáci, 

čeká  nás opět kratší týden (v pondělí 1. 5. je svátek), uvidíme se tedy až v úterý.

Navštívili jsme ve Znojmě v Dukle divadelní představení "Kocour v botách" v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že byla v sále tma, fotky které jsou velmi rozmazané, tedy nepoužitelné. 

Navštívili jsme divadelní představení "Kocourek Modroočko". Několik málo fotografií můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Také jsme byli ve Znojmě na velikonočním tvoření. Všem se omlouvám, ale zapomněla jsem fotit:-). Seznámili jsme se s velikonočními tradicemi, vyrobili si velikonoční kraslici a na závěr společně zaseli obilí.

Návštěva knihovny

Ve středu před jarními prázdninami jsme navštívili Městskou knihovnu ve Znojmě. Paní knihovnice měla pro nás připraveny zajímavé a zvláštní knihy - jedné se při listování objevovaly vždy jiné obrázky (nebo také prázdné stránky), jinde zas byly zajímavosti za světa knih atd. Plnili jsme i různé úkoly a potom jsme se směli porozhlédnout po knihovně a případně se i na chvíli začíst do nějaké knihy. No, a jaký by to byl výlet do Znojma bez návštěvy OD Dyje. Tam jsme se vydali hned po knihovně. Ostatně podívejte se do fotogalerie.

Co nás čeká

Důležité upozornění pro rodiče: 

Ve středu 10. 5. 2017 proběhne ve škole školení pro všechny pedagogické pracovníky školy. Bude tedy zkrácené vyučování pouze na 4 vyuč. hodiny. Děkujeme za pochopení.
.
 
 Polytechnická výchova - výrobky ke Dni matek přesouvá se na 9. 5. 
 

 
 
 
 

 

 

Příprava na výuku

 • Prosím rodiče o kontrolu žákovských knížek a jejich podepisování.
 •  
 • Žáci stále velmi často zapomínají pomůcky i úkoly! Prosím o důslednou kontrolu!    
 •  
 • Náš diktátový den je STŘEDA. Prosím rodiče, aby dohlédli na důslednou opravu diktátů a opravu vždy podepsali. 
 
Procvičujeme  doma

Odkaz na procvičování (nejenom) násobilky zábavnou formou http://aztekium.pl/mat.py?lang=cs&kateg=M-100

Odkaz na procvičování angličtiny a němčiny http://www.jazyky-online.info/

 

Celoroční projekt pro  5. třídu (šk. rok 2016/2017)

Technika a řemesla

Slogan:

Technika je věda,

to vám zkrátka nedá.

Do tajů se ponoříte

a hned rychle všechno víte.

Tak to tedy zkusíme,

co všechno se dozvíme.

Uvidíme, uslyšíme,

možná něco vymyslíme.

 

Okruhy a témata:

 1. Vynálezci – čeští, světoví (Čj, M, Vl)
 2. Sledování novinek ze světa techniky (slohová vých.)
 3. Jak to funguje?! – naučné dokumenty (Čj, M, Př..)
 4. Technika nyní a v minulosti (M, Př, sloh, čtení)
 5. Edukační program „Kufr velkého vynálezce.“ - P. Diviš - splněno
 6. Perpetum mobile (Vv) - splněno

 7. Návštěva některého z center pro mladé techniky
 8. Edukační program „Řemeslo má zlaté dno“ – pohled především do historie - splněno

 9. Řemeslo má zlaté dno – přehled současných řemesel, jejich význam ve společnosti a pro společnost, možnosti využití jako případného povolání – diskuse, příprava pro volbu povolání do budoucna (dle zájmu žáků) - SPLNĚNO
 10. Výstavka – encyklopedie, odborná literatura, sdílení získaných informací (Čj - Čt) - splněno


 

Týdenní plán od 1. 5. do 5. 5. 2017

 
ČESKÝ JAZYK: Stavba věty, větné členy od str. 126, grafické znázornění vět-napíšeme si testík na jednoduché věty, pokrač. v souvětích, diktát - vyjmenovaná slova - nějak jste je zapomněli, tak pilně opakujte

ČESKÝ JAZYK ČTENÍ: , DOMA KAŽDÝ DEN ČTI NAHLAS ALESPOŇ 5 MIN!!! Prosím rodiče, aby dětem každý den podepsali v deníčku, že si opravdu něco přečetly. POZOR - do konce května přečti 3 knihy, zapiš do čtenářského deníku a ve škole nám pak zkráceně řekneš, o čem jsi četl. Moje rada - nenechávej to na poslední chvíli! 

čtení sporozuměním - návodné otázky

SLOH:  zpráva

MATEMATIKA: procvičuj násobení a dělení (i malou násobilku - stále to některým nejde, v matice se ale bez toho neobejdeš),

sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 

 
 GEOMETRIE:POZOR: dones si ořezanou tužku, kružítko, pravítka!!! nebude
ANGLICKÝ JAZYK:zkouším vyjmenovat měsíce, pokrač. komiksem
NĚMECKÝ JAZYK:  tvoření jednoduchých vět a časování slovesa machen - nauč se, nezapomeň na cvičení 18 a), b) str. 57

PŘÍRODOVĚDA -nervová soustava str. 62 - opakování, pokračujeme v rozmnožovací soustavě

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ VÝCHOVA
jednoduchá kresba - tisk