4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Martina Mlátilíková
  • budova Kuchařovice

  •  

Upozorňuji na změnu rozvrhu,která platí od 27.3.2017,začne výuka  plavání.

 

 

 

 

Týdenní plán 20.3.- 24.3. 2017

 

ČJ- str. 92 - 94 - vzory podstatných jmen rodu ženského a středního - opakování, str.95 - vzory podst.jm. rodu                                      mužského

          doporučené stránky     www.školákov.cz

M - str. 97- 98 jednotky objemu a času

          doporučené stránky     matika.in - pomocí Hejného metody se rozvíjí logické myšlení

Vl - str. 16 - 17

Př - str. 44 - 45,

NJ - 2.lekce,slovíčka str.112 - celá 2.lekce.,doučit číslovky,určování času

AJ - PB str.  41 - 42    AB str. 41, 43  (procvičovat slovíčka Unit 11 a Parts of the body), odkaz k procvičování angličtiny  -  angličtina

 
 

A co nás čeká?

Již umíme všechny vzory podstatných jmen rodu středního a ženského.Některým dětem dělají problémy pády při skloňování vzorů.
Dohlédněte,prosím na ně.
 
Vzory budu zkoušet neustále,jak ústně,tak i písemně.
 
 
Od ledna budeme s dětmi opět prožívat projektové dny, stejně jako tomu bylo v loňském školním roce. 
 
Zaměříme se na historii, které se budeme věnovat ve vlastivědě.

  21.3. projekt Vesmír

22.3. písemka z vlastivědy str.13- 14