4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Martina Mlátilíková
  • budova Kuchařovice

  •  

 

 

Týdenní plán 19.6.- 23.6. 2017

 

ČJ-  opakování

          doporučené stránky     www.školákov.cz

M - opakování,nosit kalkulačku nebo mobil

          doporučené stránky     matika.in - pomocí Hejného metody se rozvíjí logické myšlení

Vl - opakování

Př - opakování

NJ - opakování

AJ - PB str.  54 - 55    AB str. 54, 55  (procvičovat slovíčka Unit 14), odkaz k procvičování angličtiny  -  angličtina

 Od května dětem ve třídě pomáhá nová paní asistentka Jarmila Nováková.Děti si brzy získala a bude s námi do konce školního roku.

 

Co nás čeká

19.6. pojedeme v rámci vlastivědy do muzea do Znojma.Peníze na MHD,svačinu a menší kapesné s sebou.

V případě špatného počasí proběhne normální výuka.