Zápis do první třídy

05.04.2017 08:15

Oznamujeme rodičům, že ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY, proběhne  dne 22. dubna 2017 

od 9.00 do 11.30 hodin v budově školy v Kuchařovicích. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte,

 popřípadě vyplněnou žádost o přijetí, kterou obdrží rodiče v Mateřké škole Suchohrdly a Kuchařovice.