Projekt PRAVĚK - 4.ročník

04.02.2017 20:19

Na den předávání vysvědčení připadl i projektový den se zaměřením na pravěk.Zahájili jsme tím novou etapu v předmětu vlastivěda a začali se věnovat dějinám.

Děti přišly do školy v kostýmech pravěkých lidí.Povídali jsme si o pravěké době,vyplňovali pracovní listy,pouštěli si film Putování s pravěkými lidmi.

Vše děti pak zpracovaly do nádherných koláží s mamuty.Dopoledne se moc povedlo a těšíme se na další projektové dopoledne s tématem z historie.

Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.